WHK check 2023. WGA en Ziektewet schade terughalen

In het verleden was terughalen van schade door verkeerd toegerekende werknemers aan de werkgever een koud kunstje. Inmiddels is dat veranderd. Schade terughalen wordt beperkt door nieuwe regelingen en aanpassingen in werkwijzen van UWV. Toch zijn er nog vele mogelijkheden om als niet eigenrisicodrager WGA en Ziektewet schade te reduceren. In dit artikel gaan we in op hoe middel grote en grote werkgevers nog steeds schade kunnen reduceren door WHK-premie te verminderen.

Wat is de WHK?

De WHK staat voor ‘werkhervattingskas’. Deze is samengesteld uit Ziektewet en WGA-premie. Je betaalt als middel grote en grote werkgever naast een standaard premie ook een gedifferentieerde premie. Deze premie kan bij instroom van WGA en Ziektewet gerechtigden fors oplopen. Het is dan ook uiterst belangrijk om na te gaan of Ziektewet en WGA gerechtigden terecht aan een werkgever worden toegerekend.

Waar moet je op letten?

Zoals aangegeven is het belangrijk om op te letten of een werknemer terecht wordt toegerekend. Zo komt het regelmatig voor dat een ex-werknemer die valt onder no-risk wordt doorberekend aan de ex-werkgever via de WHK.

Wat is no risk?

No-risk is een status die iemand krijgt toegekend als hij of zij een bepaalde voorwaarden voldoet in relatie tot arbeidsongeschiktheid. Een werkgever die iemand met een no-risk status in dienst neemt (of heeft), ontvangt in sommige gevallen financiële voordelen. Zo krijgt een werkgever compensatie tijdens de eerste 104 weken arbeidsongeschiktheid (loonvoordelen) en hoeft er geen WGA premie te worden betaald als iemand instroomt in de WGA. Het doel hiervan is een werkzoekende financieel aantrekkelijk maken voor een potentieel nieuwe werkgever.

Wanneer is er sprake van no-risk?

Een no-risk status kan worden toegekend op basis van meerdere situaties. Een vuistregel is dat iemand die al een uitkering ontvangt (buiten de bijstand) voor de indiensttreding, vrijwel altijd een no-risk status heeft. Het is in ieder geval goed om dit te checken en even op te vragen (wij helpen u graag verder). Een ander geval wanneer een werkgever no-risk ontvangt of compensatie terwijl er nog geen sprake was van een uitkering is als iemand zwanger wordt tijdens zijn of haar dienstverband. In dit geval krijgt een werkgever compensatie voor het volledige loon van een medewerker en hoeft er geen WGA-premie te worden betaald als iemand de WGA instroomt.

Op basis waarvan no-risk onder andere wordt toegekend:

  • Een WGA of WAO
  • WAJONG
  • Ziekte als gevolg van Zwangerschap
  • WSW-indicatie

Waar ontstaan de fouten door UWV?

Je zou je kunnen afvragen hoe er toch zoveel fouten gemaakt kunnen worden door UWV. Het start eigenlijk al tijdens de Poortwachter of Ziektewet begeleiding. Als hier niet scherp wordt gekeken naar een no risk status en je laat het aan UWV over om dit te bekijken, dan gaat het mis. Je zou zeggen dat een overheidsorgaan waarvoor iedereen belasting betaald dit goed zou monitoren. De praktijk wijst echter anders uit. Als voorbeeld een situatie bij een klant van ons waar wij de jaarlijkse WHK check voor uitvoeren. De ex-medewerker die de WGA is ingestroomd is letterlijk 6 jr. doorberekend, terwijl er sprake was van een no-risk. In sommige gevallen kunnen de kosten daardoor wel oplopen tot meer dan een ton. Het is dus ‘altijd’ de moeite waard om je WHK-beschikking te laten checken.

Wat kun je preventief doen?

Na 3 maanden mag je officieel vragen of iemand een no-risk polis heeft. Neem het dan ook op in je verzuimbeleid dat dit wordt uitgevraagd. Een werknemer is dan verplicht om aan te geven of hij / zij deze polis heeft. Gaat iemand Ziek uit dienst, dan kun je dit nogmaals vragen. Regelmatig glipt er nog een no-risker door de preventieve maatregelen heen.

Tip: In veel gevallen weet een HR-adviseur of een casemanger globaal wanneer een no-risk geldt. Als je de algemene uitvraag laat doen door een van deze specialisten, dan zal er al veel worden uitgefilterd. Bij twijfel adviseren we altijd een specialist te raadplegen. Heb je geen casemanager die je hierbij ondersteunt? Laat ons je helpen! Wij hebben een manier hoe ook jij zonder casemanager snel no-risk kunt uitvragen.

Wat kun je nu doen met de om de WHK last te beperken

Met name bij organisaties die veel gegroeid zijn, komt het nog wel eens voor dat de WHK niet veel aandacht heeft gekregen. Bijvoorbeeld als er een overname heeft plaatsgevonden. Er staan soms 10-tallen mensen op de instroomlijsten waarvan men geen idee heeft wie het zijn en wat er is gebeurd. De HR-adviseur of casemanager bij de organisatie kennen deze mensen niet dus het is lastig te beoordelen of er sprake is van no-risk. In veel gevallen wordt dan ook een specialist ingeschakeld. Deze specialist gaat per geval bekijken op de instroomlijst of iemand rechtmatig wordt toegerekend via de WHK. Dit kan op meerdere manieren:

  • Ex-werknemers benaderen en intake afnemen om de situatie te checken
  • Herbeoordeling indienen op basis van gesprek of oude gegevens in systemen
  • Bezwaar indienen op binnengekomen beslissingen van UWV
  • Bezwaar indienen op de WHK-premie

1. Ex-werknemers benaderen

Als er vermoeden bestaat er sprake is van een onterechte toerekening kun je de ex-werknemer simpelweg opbellen om navraag te doen over zijn of haar situatie. Let wel op. De ex-werknemer is niet verplicht om mee te werken met een ‘niet eigenrisicodrager’. Daarom is dit vaak lastig voor ex-werkgevers op te pakken. Het dient zeer delicaat te gebeuren. Tevens is het informeren van een ex-werknemer over het doel van het gesprek heel belangrijk. Wij bij Matchvermogen kunnen je daarbij helpen.

2. Herbeoordeling aanvragen

Op basis van het gesprek of een dossierstudie kan blijken dat iemand niet meer de juiste uitkering heeft. Door achterstanden bij UWV worden ex-werknemers niet vanzelf meer opgeroepen. Het gevolg is dat iemand jarenlang bijvoorbeeld een 80-100% uitkering ontvangt terwijl er eigenlijk sprake is van een IVA. Tijdens een no-risk check kan er dan ook gelijk worden geconstateerd of daar sprake van is. Matchvermogen haalt uit ongeveer 30 no-risk checks ongeveer 3 IVA gevallen. Dat is gemiddeld zo’n 50 tot 60 duizend euro besparing voor een grote werkgever op jaarbasis. Ongelooflijk toch? Dat betaal je dus als werkgever.

3. Bezwaarschrift indienen op dossierniveau

Als blijkt dat een uitkering niet juist wordt toegerekend of is vastgesteld dien je een bezwaarschrift in bij UWV op de WHK. In de brief motiveer je waarom het bezwaar wordt aangetekend. Meestal ontvang je binnen 8 weken een ontvangstbevestiging. Voor simpele gevallen zelfs al een uitkomst.

4. Bezwaarschrift indienen WHK-premie

Regelmatig wordt een werkgever nog wel eens ingedeeld in een verkeerde sector of wordt iemand toegerekend waar al bezwaar op is aangetekend. Dit heeft een verkeerde premiestelling tot gevolg. Dit is voor veel werkgevers een enorme kostenpost. Stel je eens voor dat je i.p.v. 2% premie ineens 3 of 4% betaald. Het effect op een loonsom van 40 miljoen is al snel 80.000 duizend euro op jaarbasis.

WHK controle nodig? No-cure no pay

Zelfstandig een WHK-controle uitvoeren is lastig. Er komt medische, arbeidsdeskundige en juridische expertise bij kijken. Ook kost het veel tijd, wat HR en casemanagers in hun positie vaak niet hebben. In veel gevallen wordt er dan ook een externe ingeschakeld, zoals Matchvermogen. Wij nemen veel werk uit handen. Het enige wat je hoeft te doen is ons te machtigen. Vervolgens gaan wij aan de slag met de WHK check. Bij ons betaalt de klant alleen als er resultaat is bereikt en een eerlijk bedrag voor de verdiensten. Nieuwsgierig? Neem dan gerust contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Meer over ons? Neem contact op.

Niels, Specialist sociale zekerheid