Hoe werkt de WIA stap voor stap

Wet inkomen naar arbeidsvermogen (WGA) praktische tips en tricks

De wet WIA oftewel de ‘Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen’ is de complexe wetgeving. Om te verduidelijken waar werknemer en werkgever aan toe zijn, hebben we hieronder alle benodigde acties opgesomd. Deze praktische tips kunnen helpen om een beeld te krijgen wat wanneer moet gebeuren rondom de WIA en een WGA-traject.

87-93ste week: ontvangen UWV brief

De werknemer ontvangt een brief van het UWV in de 88ste week van het ziekteverzuim. In deze brief staat informatie over de WIA-beoordeling en hoe deze moet worden aangevraagd. Het aanvragen van de WIA kan uiterlijk tot de 93ste week worden gedaan door de werknemer.  De bedrijfsarts moet zorgen voor een ‘Actueel oordeel’ en de werkgever stelt het re-integratieverslag op. Als dit gedaan is, kan de werknemer de WIA-aanvraag opsturen naar het UWV, waarbij een kopie wordt meegestuurd van het re-integratieverslag.

WIA-beoordeling

Binnen 8 weken nadat het UWV de WIA-aanvraag heeft ontvangen, sturen zij de brief met de beslissing of u een WIA-uitkering krijgt. Als het UWV meer tijd nodig heeft, ontvangt u een brief van het UWV met een nieuwe beslissingsdatum. Als u na 8 weken geen beslissing en ook geen brief ontvangen heeft, kan dit worden gemeld bij het UWV. De werkgever kan aanspraak maken op een vergoeding als de beslissing van het UWV uitblijft. Dit gebeurt middels de wet dwangsom.

UWV te laat? Voorschot UWV

Heeft de werknemer de WIA op tijd aangevraagd en is UWV te laat met beslissen? Dan krijgt de werknemer automatisch een voorschot op de WIA-uitkering. De werknemer hoeft hiervoor niets te doen. Blijkt achteraf dat de werknemer geen recht heeft op de WIA-uitkering? Dan moet de werknemer het voorschot terugbetalen.

Beslissing situaties

 • WGA: 35-80% (werknemer is 35-80% arbeidsongeschikt)
 • WGA: 80-100% (werknemer is 80–100% arbeidsongeschikt, maar er kan binnen vijf jaar herstel optreden)
 • IVA: 80-100% (duurzaam arbeidsongeschikt (er is geen zicht op herstel binnen 5 jaar, lees over IVA in ons artikel: Hoe krijg ik een IVA?
 • Minder dan 35% arbeidsongeschikt (werknemer is <35% arbeidsongeschikt). Het UWV kent een zogenaamde no-risk status toe, wat eventuele risico’s voor het in dienst houden van een werknemer kan beperken.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met de beslissing die door het UWV is afgegeven, kunt u een bezwaar of beroep instellen. Dit kunt u zelf doen als werkgever, maar het is logischer om dit door een specialistische partij uit te laten voeren. Een bezwaar stelt u in door allereerst een pro-forma bezwaar aan te tekenen. Daarna volgt het bezwaar. In het bezwaar levert u aanvullende gronden aan. Meestal gaan er 8 weken over het definitieve besluit heen. In sommige gevallen dient er een hoorzitting plaats te vinden. Mocht de uitkomst niet naar verwachting zijn, dan kan een beroep zinvol zijn. Bij een beroep komt de zaak over de WGA-beslissing voor de rechter.

Ontslag of in dienst houden

Of u uw werknemer in dienst houdt, ontslaat of dat u een vaststellingsovereenkomst aangaat, hangt af van de situatie.

Situaties:

 • Loondoorbetaling bij ziekte stopt
 • Opties:
  • Ontslag aanvragen bij het UWV
  • Werkgever en werknemer stellen samen een VSO op
  • De werknemer blijft in dienst
  • Het contract wordt aangepast

Start LGU

De eerste twee maanden heeft de werknemer altijd recht op een LGU. Met deze uitkering ontvangt de werknemer 75% van het gemaximaliseerde WIA-maandloon. Het WIA-maandloon is het gemiddelde maandloon plus toeslagen. Dit wordt vastgesteld door een arbeidsdeskundige van het UWV. De werknemer en de werkgever vinden dit terug in de beschikking.

Vervolgfase LGU

Na de eerste twee maanden ontvangt de werknemer een LGU die 70% bedraagt van het gemaximaliseerde WIA-maandloon. De hoeveelheid maanden dat de werknemer deze uitkering ontvangt, hangt af van zijn werkverleden. Voor ieder volledig kalenderjaar aan arbeidsverleden heeft de werknemer recht op 1 maand loongerelateerde uitkering. 7 jaar arbeidsverleden betekent dus 7 maanden loongerelateerde uitkering.

Afloop LGU en start LAU (loonaanvullingsuitkering)

Voordat de loongerelateerde uitkering (LGU) afloopt, krijgt de werknemer van het UWV een brief. Hierin staat wat er kan worden verwacht. Het UWV beoordeelt of de werknemer een loongerelateerde uitkering of een loonaanvullingsuitkering (LAU) kan krijgen. Als dat niet kan, dan krijgt de werknemer een vervolguitkering (VVU). Was de werknemer 60 jaar of ouder toen er een LGU werd toegekend? Dan kan de werknemer misschien een (aanvullende) IOW-uitkering krijgen. Als de werknemer hiervoor in aanmerking komt, dan ontvangen zowel de werkgever als de werknemer bericht van het UWV.

Brief van het UWV

Ongeveer 3 maanden voordat de loongerelateerde uitkering afloopt, krijgt de werknemer een brief van het UWV. Hierin staat of de werknemer na zijn loongerelateerde uitkering een andere WIA-uitkering krijgt: een loonaanvullingsuitkering of een vervolguitkering. In de meeste gevallen wordt de uitkering administratief omgezet. Dit is het gevolg van onderbezetting bij het UWV.

Loonaanvulling of VVU?

Of de werknemer een loonaanvullingsuitkering na zijn loongerelateerde uitkering krijgt hangt af van de situatie. Bijvoorbeeld:

 • De werknemer verdient minder dan de helft van wat er volgens de arbeidsdeskundige van het UWV kan worden verdiend. De loonaanvullingsuitkering wordt dan omgezet in een vervolguitkering. Het inkomen kan dan sterk omlaag gaan, want deze uitkering is gebaseerd op het minimumloon.
 • De werknemer verdient weer meer dan 65% van het oude loon. De uitkering stopt dan na een jaar.
 • De werknemer kan volgens de arbeidsdeskundige weer meer dan 65% van het oude loon verdienen. Maar de werknemer verdient dit loon niet. De uitkering stopt dan na 2 maanden.
 • Gaat het veel slechter met de gezondheid? En is het zeer waarschijnlijk dat er daardoor nooit meer dan 20% van het oude loon verdiend kan worden? Dan krijgt u mogelijk een IVA-uitkering.

Als er niets verandert in de situatie, krijgt de werknemer de uitkering tot de AOW-leeftijd.

VVU (vervolguitkering)

De Vervolguitkering is een uitkering die wordt toegekend als er niet wordt voldaan aan de referte eis van het UWV.  De referte eis houdt in dat een werknemer 50% of meer van de restverdiencapaciteit moet benutten. De restverdiencapaciteit is een gegeven dat wordt opgesteld door de arbeidsdeskundige van het UWV en is gebaseerd op basis van de belastbaarheid en het inkomensverlies van de werknemer.

Herbeoordeling

Mocht er na verloop van tijd een wijziging plaatsvinden van de belastbaarheid van de werknemer, dan kan er een herbeoordeling plaatsvinden. Tijdens een herbeoordeling wordt er opnieuw gekeken naar de medische informatie van de werknemer. Als deze is gewijzigd, dan corrigeert UWV mogelijk het arbeidsongeschiktheidspercentage. Voor het aanvragen van een herbeoordeling is het van belang een goed dossier klaar te hebben staan. UWV beoordeelt zo veel mogelijk op objectieve informatie. Beweringen over de arbeidsongeschiktheid moeten dan ook worden aangetoond.

Wie voert de WGA-begeleiding uit?

Wie de WGA-begeleiding uitvoert, hangt af van hoe een werkgever verzekerd is. Grofweg zijn er drie soorten stelsels. De verzekerde regeling, de eigen beheer optie en UWV. Bij de verzekerde regeling is de verzekeraar gebaat bij het inschakelen van een goede re-integratie partij. Vaak kunt u kiezen uit bepaalde partijen, zoals Keerpunt, Robidus, Impuls B.V. Er is vaak een beperkt aanbod, omdat verzekeraars afspraken hebben met deze partijen. Als een werkgever de WGA in eigen beheer heeft, dan betekent dit dat de werkgever niet gebonden is aan bepaalde partijen. Men ziet vaak dat een werkgever dan kiest voor een eigen regiemodel met ondersteuning van een aantal specialisten. In dat geval wordt de begeleiding vaak door de werkgever zelf uitgevoerd. Als een werkgever bij het UWV verzekerd is, dan neemt UWV de begeleiding volledig over. Uiteraard heeft elke constructie zijn voor- en nadelen. Daarom zijn er specialisten die u daarbij kunnen helpen. Wij kunnen u koppelen aan een onafhankelijke bemiddelaar. Ook kunnen wij advies geven over wat procesmatig past bij uw organisatie.

Meer over ons? Neem contact op.

Niels, Specialist sociale zekerheid

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.