Voorkom een loonsanctie met ons Wet verbetering Poortwachter actieplan

De Wet verbetering poortwachter (WVP) is in het leven geroepen om langdurige ziekte terug  te dringen. Het uitgangspunt is dat er middels actief ingrijpen tijdens het verzuim de verzuimduur kan worden bekort. De WVP is 104 weken van kracht.

Loondoorbetalingsverplichting

Tijdens de eerste 104 weken dient de werkgever het loon door te betalen als er sprake is van ziekte. Daarbij zijn er cruciale zaken tijdens het verzuimproces die een werkgever moet ondernemen om te voldoen aan de beoordelingskaders van het UWV.

W1: Ziekmelding werknemer (verplicht)

 • Meld werknemer na één week ziek bij de arbodienst. Laat de werknemer inplannen voor een ‘probleem-analyse’ bij de bedrijfsarts. Heeft u het vermoeden dat de werknemer hulp kan gebruiken bij zijn beperkingen? Vraag dan de bedrijfsarts hier onderzoek naar te doen.

W2-W6: opstellen probleemanalyse door de bedrijfsarts (verplicht)

 • Indien de bedrijfsarts aangeeft dat er een interventie nodig is, zet deze dan in. Dit is een verplichting die geldt tijdens de gehele 104 weken van ziekte. Vraag na bij uw verzuimverzekeraar / arbo-contactpersoon of er een vergoeding te regelen valt.
 • Indien de bedrijfsarts een opbouw adviseert, maak dan een opbouwschema. Neem dit opbouwschema vervolgens op in het plan van aanpak.

W3: Inventariseer of een verkorte WIA aanvraag mogelijk is (prognose > 5 jaar ziekte)

 • Indien de werknemer lijdt aan een progressieve ziekte, zoals: kanker, MS of anders, inventariseer dan of de beperkingen gepaard met deze klachten progressief zijn. Indien er uit het reguliere circuit blijkt dat er geen hoop is op herstel binnen 5 jaar, ondersteun dan de werknemer door aan de bedrijfsarts te vragen of er een vervroegde WIA aanvraag mogelijk is.
  • Wat levert het op? Indien er een IVA wordt toegekend bespaart dit enorm veel ziektegeld, gezien dit wordt betaald door het UWV.

W6-8: opstellen plan van aanpak (verplicht)

 • Neem de actuele stand van zaken en afspraken op in een plan van aanpak. Laat het plan van aanpak ondertekenen door de werknemer.

W20: Vragen stellen aan de bedrijfsarts + opstellen bijstelling van plan van aanpak (checkup)

 • Indien er geen opbouw is aangegeven door de bedrijfsarts en ook geen urenbeperking wordt gesteld, dan is het van belang om na te vragen bij de bedrijfsarts of  de STECR en NAVB richtlijnen zijn toegepast. Dit om een eventuele urenbeperking medisch vast te stellen.
  • Indien de bedrijfsarts een ‘geen benutbare mogelijkheden situatie vaststelt’, dan is het van belang dat hij dat baseert op basis van medische informatie. 
 • Indien de de bedrijfsarts aangeeft dat hij geen prognose of opbouw kan adviseren, dan dient u de volgende vraag te stellen: ‘kunt u wellicht een expertise adviseren om meer inzicht te geven in de belastbaarheid’. 
 • De ontwikkelingen worden vervolgens opgenomen in een bijstelling van plan van aanpak

W30: Vragen stellen aan de bedrijfsarts  + opstellen bijstelling van plan van aanpak

 • Herhaal acties W20 indien nodig

W1-W52 inzetten van een arbeidsdeskundige (verplicht)

 • Zet een arbeidsdeskundige in voor het eerste ziektejaar, zodat de arbeidsmogelijkheden kunnen worden onderzocht. De enige reden om geen arbeidsdeskundige in te zetten voor het eerste ziektejaar is als er sprake is van een GBM situatie of een prognose dat er binnen 15 maanden na de eerste ziektejaar volledig herstel gaat optreden.

W1-W58: inzetten van een tweede spoor bedrijf  (verplicht)

 • Een zogenaamd ‘tweede spoor‘ of re-integratiebedrijf dient te worden ingezet binnen één jaar én zes weken op basis van een arbeidsdeskundige onderbouwing. Het niet inzetten van een tweede spoor kan leiden tot een sanctie, opgelegd door het UWV.

W52 Opstellen eerstejaarsevaluatie (verplicht)

 • Neem in de eerstejaarsevaluatie alle ontwikkelingen op van het afgelopen jaar en de komende acties tot aan einde wachttijd (104 weken)

W68: Einde mogelijkheid voor vervroegde WIA aanvraag

 • Laatste mogelijkheid om een IVA aanvraag in te dienen of verkorte wachttijd aan te vragen

W87-W93: Attendeer de werknemer op WIA aanvraag (verplicht)

 • Attendeer uw werknemer in week 87 dat hij/zij in week 88 een brief krijgt van het UWV die betrekking heeft op een WIA aanvraag. Naast het werknemersgedeelte dient u eveneens een werkgeversgedeelte aan te vullen via het werkgeversportaal van het UWV. Dit kan via het digitale platform van het UWV. 

W88-W101: de werknemer ontvangt de beschikking

 • De werknemer ontvangt de beschikking uiterlijk acht weken na de WIA aanvraag
 • Analyseer uw beschikking

W104 Stoppen loondoorbetaling + ontslag of in dienst houden

Indien u geen loonsanctie heeft gekregen van het UWV kunt u eventueel ontslag aanvragen bij het UWV. De loondoorbetalingsplicht stopt bij na 104 weken.

Ondersteuning of expertadvies nodig?

Matchvermogen is gespecialiseerd in arbeidsdeskundige onderzoeken en advies. Ook helpen we werkgevers met laagdrempelige oplossingen die passen bij budget, de organisatie en werknemer. Neem contact op voor meer informatie en ontdek onze resultaten.

Meer over ons? Neem contact op.

Niels, Specialist sociale zekerheid

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.