Arbeidsdeskundig onderzoek na 1 jaar ziek

Tijdens de Wet Verbetering Poortwachter en de Ziektewet is het van belang een arbeidsdeskundig onderzoek op te starten. Als een werkgever de arbeidsmogelijkheden niet op de juiste manier onderzoekt, kan er een sanctie worden opgelegd door UWV.

Een arbeidsdeskundig onderzoek na 1 jaar ziek is niet verplicht, maar wel aan te raden. Dit gezien een arbeidsdeskundig onderzoek opstellen zeer complex kan zijn. Tijdens het arbeidsdeskundig onderzoek wordt er gekeken naar de arbeidsmogelijkheden van een (ex-)werknemer in eigen of aangepast werk of werk buiten de eigen werkgever. De arbeidsdeskundige is een specialist die je kan helpen met dit vraagstuk en om een goed rapport af te leveren.

Loading

Wat doet een arbeidsdeskundige?

Een arbeidsdeskundige onderzoekt de mogelijkheden van de werknemer in spoor 1 (het eigen werk) door de draagkracht tegenover de draaglast te plaatsen. Met andere woorden, de arbeidsdeskundige kijkt wat een werknemer aankan en kijkt in hoeverre bepaalde belasting voorkomt in de functie. Na deze analyse kan een conclusie zijn dat een functie niet meer geschikt is voor een werknemer. De arbeidsdeskundige beantwoord enkele vragen: kan de werknemer zijn eigen werk beoefenen, eventueel met aanpassingen?

Zo nee, dan moet een werknemer naar functies buiten het eigen werk op zoek. Daarvoor krijgt een werknemer vaak een tweede spoor traject aangeboden. Een tweede spoor traject is een re-integratietraject waarbij de werknemer wordt begeleid naar ander werk buiten de eigen functie.

Wat is een tweede spoor traject?

Een tweede spoor traject helpt werknemers naar een andere baan. Bij marginale mogelijkheden ligt de focus op het vergroten van arbeidsmobiliteit.

Zo wordt er aandacht besteed aan sollicitatievaardigheden, computervaardigheden, opleiding en werkervaring. Een werknemer is indirect verplicht om mee te werken aan zaken die bijdragen aan het vergroten van kansen op inkomensbehoud. Dat betekent dus ook het accepteren van een functie als deze wordt gevonden. Uiteraard dient deze functie dan wel passend te zijn.

De arbeidsdeskundige stelt voor de tweede spoor begeleider vaak een zoekprofiel op. Dit profiel is gebaseerd op de krachten en bekwaamheden van een werknemer.

Doelen van een arbeidsdeskundig onderzoek

De doelen van een arbeidsdeskundig onderzoek na 1 jaar ziekte zijn gericht op het onderzoeken van het eigen werk, eventueel met aanpassingen of ander werk op de arbeidsmarkt. Meer daarover kun je vinden in ons artikel: ‘doel arbeidsdeskundig onderzoek‘.

  • Mogelijkheden in spoor 1 onderzoeken
  • Mogelijkheden in spoor 2 onderzoeken
  • Vaststellen van loonwaarde
  • Werkgever en werknemer informeren
  • Zoekprofiel voor tweede spoor traject opstellen

Is het arbeidsdeskundig onderzoek verplicht?

Een arbeidsdeskundig onderzoek na 1 jaar ziekte is niet verplicht, maar wel aan te raden.

UWV stelt dat voor de 58ste week van het ziekteverzuim de mogelijkheden moeten worden onderzocht in spoor 1a (eigen werk), b (aangepast werk bij de eigen werkgever) en spoor 2 (ander werk op de arbeidsmarkt). Een arbeidsdeskundige is gespecialiseerd in het onderbouwen welke re-integratie richting het beste is voor een (ex-)werknemer.

Daarvoor stelt een arbeidsdeskundige een uitgebreid rapport op. Dit rapport is de bewijslast waarmee wordt aangetoond dat de juiste beslissing wordt genomen door (ex-)werkgever op gebied van re-integratie. Daarbij bevat het adviezen die werkgever kan gebruiken om de juiste stappen te ondernemen.

In de praktijk zie je dan ook vaak dat er een arbeidsdeskundige wordt ingeschakeld om dit rapport op te stellen. Belangrijk is daarbij wel dat de arbeidsdeskundige geregistreerd of gecertificeerd is. Dit toont de kwaliteit aan van de arbeidsdeskundige.

Verschil Ziektewet en mensen in vaste dienst

Voor veel werkgevers is de Ziektewet en de loondoorbetaling bij ziekte een pot nat. Echter is er een groot verschil. Werknemers die ziek uit dienst gaan die vallen onder de regels van de Ziektwet en de Wet Verbetering Poortachter. Mensen die in dienst zijn vallen enkel onder de Wet Verbetering Poortwachter. Bij de ziektewet komen er enkele extra spelregels kijken. Zo denkt men vaak dat onderzoek en herplaatsing bij de inmiddels ex-werkgever niet meer nodig is.

Het zal menig werkgever verbazen, maar dit is wel het geval als je eigenrisicodrager voor de ziektewet bent. Dit is een manier waarop je verzekerd bent voor mensen die ziek uit dienst gaan en een uitkering ontvangen. Het complexe is vaak dat een werknemer niet voor niets wordt ontslagen. Toch moet je iemand terug laten keren als daar mogelijkheden toe zijn. De arbeidsdeskundige brengt deze mogelijkheden in kaart.

Wat is een loonsanctie?

Een loonsanctie is een boete die UWV kan opleggen als een werkgever onvoldoende re-integratie-inspanningen levert. Een sanctie wordt opgelegd als spoor 2 te laat wordt ingezet of als er kansen in spoor 1 zijn gemist. Ook kan er een sanctie worden opgelegd als blijkt dat de medische informatie door de bedrijfsarts niet adequaat is opgesteld. UWV baseert het opleggen van een sanctie op het beoordelingskader UWV. Helaas wordt dit kader door UWV vaak nogal letterlijk genomen. Het komt dan ook voor dat UWV een sanctie onterecht oplegt. In dat geval kunt u bezwaar aantekenen. Matchvermogen helpt werkgevers en werknemers met deze bezwaarschriften met erkende rechtshulpverleners.

Vervroegd onderzoek i.p.v. arbeidsdeskundig onderzoek na 1 jaar ziek

Tijdens het vervroegd arbeidsdeskundig wordt er gekeken naar de mogelijkheden van de werknemer op de korte en de lange termijn. Met het arbeidsdeskundig onderzoek krijgt de werkgever een handvat om in gesprek te gaan met de werknemer. Ook wordt er nagegaan of het koppelen van loonwaarde van toepassing is. Dit voorkomt onnodige schadelast in de vorm van premiestijging en de werkgever voldoet aan de Wet Verbetering Poortwachter.

Is een arbeidsdeskundig onderzoek bindend?

Een arbeidsdeskundig onderzoek kan bindend, maar ook niet bindend zijn. Dat is uiteraard verwarrend, maar helaas de realiteit. Een arbeidsdeskundige geeft namelijk een oordeel over het moment waarop het onderzoek wordt verricht. Het advies dat daaruit voorkomt, is eveneens een momentopname. Echter kan het wel worden gebruikt in een bezwaarzaak om aan te tonen hoe de re-integratie is verlopen op een bepaald moment. Daarom is het belangrijk dat je een gekwalificeerde arbeidsdeskundige inschakelt die snapt wat een advies voor je kan betekenen op de korte, zowel als de lange termijn.

Soorten arbeidsdeskundige onderzoeken

Arbeidsdeskundig onderzoek na 1 jaar ziek nodig?

Soms kan het helpen om een externe arbeidsspecialist mee te laten kijken naar het re-integratietraject van je werknemer. Matchvermogen beperkt zich niet alleen tot een advies over de arbeidsmogelijkheden. Als je wilt, gaan we met je in gesprek over wat het beste is voor je werknemer en bedrijf. Als nodig kunnen wij specialisten inschakelen die helpen met mediation, A4 onderzoeken of coaching. Ook helpen we je met advies over spoor twee, bezwaar en beroep en sancties. Oftewel, de partner voor verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Meer over ons? Neem contact op.

Niels, Specialist sociale zekerheid

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.