Interim casemanager verzuim nodig?

Wanneer wel en wanneer niet een interim casemanager verzuim?

De laatste jaren is verzuim steeds een belangrijker onderwerp geworden. Dit komt, omdat werkgevers zich realiseren dat verzuim een enorme kostenpost is. Niet alleen direct heeft het een enorme impact op de voorzieningen, maar ook indirect. Een verzuimende werknemer kost al snel zo’n 410 euro per dag (bron: TNO). De rol van een goede interim casemanager is dan ook steeds belangrijker geworden. Door de schaarste van goede casemanagers op de arbeidsmarkt is er een groei aan zelfstandige casemanagers ontstaan. Deze casemanagers profileren zich door uitgebreide kennis op het gebied van de Wet Verbetering Poortwachter, de Ziektewet en de WGA. Maar wanneer zet je nu precies wel en wanneer niet een interim casemanager op een dossier? In dit artikel schetsen we u uiteen wat de afwegingen zijn. Daarvoor is eerst een korte verdieping noodzakelijk in de werkzaamheden van een casemanager.

Wat doet een casemanager?

Een casemanager verzuim is een specialist op het gebied van sociale zekerheid. In nederland is er een complex stelsel van wetten en regels als het gaat om ziekteverzuim. Veel werkgevers en werknemers zien door de bomen het bos niet meer. Om werkgevers te ondersteunen met ziekteverzuim wordt er vaak een casemanager ingeschakeld. Een casemanager coördineert alles wat nodig is om een werknemer aan het werk te helpen. Dit kunnen administratieve taken zijn, de gesprekken met werknemer en werkgever en advies over hoe de re-integratie het beste in te richten.

Wat voor soort casemanagers zijn er?

Zoals reeds aangegeven is het Nederlandse re-integratie model complex. Grofweg zijn er drie soorten wetten waar rekening mee moet worden gehouden als het gaat om verzuimbegeleiding. Daarom zijn er ook grofweg drie casemanagers die kunnen worden onderscheiden. Ook zijn er casemanagers die zich bezig houden op het gebied van beleid. In dit artikel noemen we hen ‘Casemanager duurzame inzetbaarheid’, maar in de praktijk zijn er vele namen voor deze professional. Kennis en context van alle wetten en regels over re-integratie en arbeidsongeschiktheid is noodzakelijk om een goed advies te geven als casemanager. De soorten casemanager rollen lopen dan ook in veel gevallen in elkaar over.

Casemanager Wet Verbetering Poortwachter

Een casemanager Wet Verbetering Poortwachter helpt werkgever bij werknemer die vast in dienst zijn en arbeidsongeschikt worden. De casemanager helpt werkgever en werknemer met het opstellen van het plan van aanpak, inplannen van werknemer bij de bedrijfsarts en het tijdig inzetten van interventies. Ook bewaakt de casemanager de termijnen van de Wet Verbetering Poortwachter, zodat werkgever geen sanctie ontvangt van UWV.

Casemanager Ziektewet

Ziektewet begeleiding of Ziektewet casemanagement is misschien nog wel ingewikkelder dan Poortwachter begeleiding. Een werknemer die uit dienst is bij zijn oorspronkelijke werkgever dient te worden begeleid tijdens arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Een werknemer die begeleid wordt door de casemanager Ziektewet is dan ook ziek uit dienst gegaan. Veel werkgevers denken dat zij dan niet meer verantwoordelijk zijn voor de re-integratie. Echter, als zij eigenrisicodrager zijn voor de Ziektewet moeten zij de ex-werknemer nog steeds re-integreren bij het bedrijf waar zij uit dienst zijn gegaan. Dit is voor veel werkgevers niet te begrijpen. Daardoor ontstaat er dan ook een complex speelveld, waar een casemanager Ziektewet een belangrijke rol in heeft. De Ziektewet vereist dezelfde stappen als tijdens de Wet Verbetering Poortwachter, maar er zijn nog meer zaken waar een werkgever mee te maken krijgt. Bijvoorbeeld een dagloon berekening, aanvragen van een eerstejaars ziektewet beoordeling en een toets verbeterde belastbaarheid. Allemaal zaken die belangrijk zijn om werknemer aan het werk te helpen en schadelast te reduceren.

Casemanager WGA

De Werkhervatting gedeeltelijke arbeidsgeschikten wet is een wet die bedoeld is om langdurig arbeidsongeschikten weer aan het werk te helpen. Daarvoor is kennis noodzakelijk van hoe deze wet in elkaar steekt, bezwaar en beroep en gevorderde kennis van re-integratie en arbeidsongeschiktheid. Een casemanager WGA kan een werkgever daarbij ondersteunen. Vaak heeft een casemanager WGA een juridische of arbeidsdeskundige achtergrond. Daarmee kan een WGA-casemanager anticiperen op een verkeerde UWV-beslissing na een herbeoordeling door UWV en schakelen met een jurist. Ook begeleidt een WGA-specialist werknemer in de re-integratie. Gezien de WGA geen specifieke termijnen heeft vereist dat goede planningsvaardigheden en inzicht in hoe beperkingen zich op de lange termijn gaan ontwikkelen. In de praktijk zie je dat veel casemanagers starten op de Wet Verbetering Poortwachter, daarna Ziektewet begeleiding mee pakken en als laatst aan de slag gaan als WGA-casemanager.

Casemanager duurzame inzetbaarheid

Een casemanager duurzame inzetbaarheid is een casemanager die verder kijkt dan dossierbegeleiding. Bijvoorbeeld over hoe het beleid moet worden vormgegeven, zodat werknemers duurzaam inzetbaar blijven. Duurzaam inzetbaar betekend letterlijk ‘langdurig inzetbaar’. Verzuimbegeleiding is de afgelopen jaren steeds complexer geworden. De kosten van verzuim zijn hoog. De casemanager duurzame inzetbaarheid kijkt dan ook niet alleen naar acuut verzuim, maar ook naar verzuimpreventie. Aannamebeleid, recruitment, capaciteitsbenutting en verzekeringen zijn zaken waar de casemanager duurzame inzetbaarheid over mee kan denken. Ook doen casemanagers duurzame inzetbaarheid steeds meer met people analytics. Het analyseren van data om strategische keuzes te maken voor beleidsvorming.

Het verschil tussen een interim casemanager en een intern casemanager

Op het eerste zicht, lijkt een interim casemanager niet veel te verschillen van een intern casemanager. Beide zijn vaak Post HBO geschoold, hebben vaardigheden met gesprekstechnieken en hebben een casemanagement opleiding. Toch zijn er een aantal verschillen die bepalen of een werkgever, verzekeraar of andere partij kiest voor een intern of een interim casemanager.

Voor en nadelen van een interim casemanager

Resultaten

Het voordeel van een interim casemanager is dat een interimmer zich altijd moet bewijzen op het gebied van resultaten. Deze resultaten kunnen betrekking hebben op het verzuimpercentage reduceren, een bepaalde hoeveelheid dossiers begeleiden of beleid veranderen. Er kan dus iets worden verwacht qua resultaten. Indien er niet wordt voldaan aan de verwachtingen, dan is afscheid nemen gemakkelijk.

Frisse blik

Een voordeel wat tegelijk ook een nadeel is, is de frisse blik van een interim specialist in de organisatie. Als iemand al jaren in een organisatie werkt, is het vaak lastig om kritisch te zijn op bepaalde processen. Men is er inmiddels onderdeel van. Vragen als: is het wel zo handig dat we brieven versturen naar UWV? Waarom gebruiken we eigenlijk niet het portaal van UWV om een herbeoordeling in te sturen? – kunnen veel tijd en daarmee kosten besparen. Het nadeel van een frisse blik is de acceptatie van een andere mening. Vaak moeten mensen wennen aan verandering of andere meningen. Het resultaat kan zijn dat de frisse blik niet wordt gewaardeerd en nieuwe ideeën geen aarde vinden in een organisatie.

Weinig tot geen financieel risico

Een van de grootste voordelen van een interim casemanager is uiteraard dat een contract met een interimmer gemakkelijk kan worden beëindigd. Er is immers geen dienstverband. Ook draagt de opdrachtgever geen risico voor het verzuim van de interimmer. Dit moet hij of zij zelf regelen. Uiteraard zijn de initiële kosten van een interim casemanager dan ook hoger.

Interim casemanager WGA, Ziektewet of verzuim nodig?

Heeft u een interim casemanager WGA, Ziektewet of verzuim nodig? Matchvermogen helpt u graag verder. Onze arbeidsdeskundigen en casemanagers zijn hoog opgeleid, snappen de belangen van eigenrisicodragers en weten hoe een interim casemanager waarde kan toevoegen. Wij kunnen voor u uw verzuimpercentage reduceren en interventiekosten besparen. Dit doen wij door arbeidsdeskundige, sociaalrechtelijke en medische expertise te combineren. Meer weten? Neem gerust contact op voor meer informatie.

Meer over ons? Neem contact op.

Niels, Specialist sociale zekerheid

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.