Taken arbeidsdeskundige

Wat zijn de taken van een arbeidsdeskundige

De taken van een arbeidsdeskundige kunnen per organisatie en werkplek variëren, maar in principe werkt een arbeidsdeskundige altijd in het werkveld waarbij belasting (draaglast) en belastbaarheid (draagkracht) tegenover elkaar worden gezet. Het is de taak van de arbeidsdeskundige om een advies te geven over wat iemand aan kan op het gebied van werk met bepaalde bekwaamheden en krachten. Dit kan vanuit een overstijgende, inhoudelijke of begeleidende rol.

Verschillende rollen

Voor we tot de taken van de arbeidsdeskundige komen, moeten we eerst de verschillende rollen onderscheiden. Een arbeidsdeskundige bij UWV heeft namelijk een andere rol dan een arbeidsdeskundige bij een re-integratiebedrijf. Grofweg zijn er drie rollen die een arbeidsdeskundige beoefend. De rol van begeleider, de rol van beoordelaar en de rol van adviseur.

Taken arbeidsdeskundige: de rol van begeleider

Indien een arbeidsdeskundige werkzaam is bij een tweede spoor re-integratiebedrijf, de gemeente of UWV, heeft de arbeidsdeskundige een rol als begeleider. Bij een tweede spoor re-integratiebedrijf of een re-integratie loket bij de gemeente of UWV begeleidt de arbeidsdeskundige cliënten in de zoektocht naar werk, door samen met een cliënt te kijken naar arbeidsmogelijkheden. Dit doet de arbeidsdeskundige op basis van de arbeidsmogelijkheden en bekwaamheden van een cliënt. In veel gevallen voert de arbeidsdeskundige de begeleiding niet zelf uit, maar worden cliënten doorgestuurd naar een tweede spoor begeleider. Echter is een arbeidsdeskundige getraind in gesprekstechnieken en coachingsvaardigheden vanuit zijn of haar opleiding. Daarom zou een arbeidsdeskundige prima tweede spoor coaching moeten kunnen uitvoeren. Bij UWV en gemeenten zie je vaker dat deze rollen gescheiden zijn. Bij private bedrijven zijn de rollen van tweede spoor begeleider en arbeidsdeskundige nog wel eens samengevoegd.

Werkzaamheden:

  • Zoekprofiel opstellen tweede spoor
  • Begeleiden cliënt naar passend werk
  • Vroegtijdig verzuimgesprek uitvoeren
  • Coachen van de cliënt met behulp van gesprekstechnieken

Taken arbeidsdeskundige: de rol van beoordelaar

Veel mensen kennen een arbeidsdeskundige vanuit de rol als beoordelaar. Vanuit deze rol stelt een arbeidsdeskundige een arbeidsdeskundig onderzoek op. Tijdens het arbeidsdeskundig onderzoek onderzoekt de arbeidsdeskundige de arbeidsmogelijkheden van een werknemer en wordt er een oordeel gegeven. Daarvoor analyseert en beoordeelt de arbeidsdeskundige alle aspecten op het gebied van krachten en bekwaamheden van een cliënt. Het eindresultaat is een arbeidsdeskundig rapport waarin de beoordeling staat genoteerd en kan worden gebruikt als houvast in de re-integratie.

Werkzaamheden

  • Beoordelen van bekwaamheden en belastbaarheid in relatie tot werk
  • Oordeel geven over re-integratiemogelijkheden
  • Uitspraak doen over eigen, aangepast of ander werk

Taken arbeidsdeskundige: de rol van adviseur

De arbeidsdeskundige is een specialist op het gebied van sociale zekerheid, belasting en belastbaarheid. Gezien verzuim en re-integratie op veel vlakken complex kunnen zijn, wordt een arbeidsdeskundige vaak ingeroepen als adviseur. Vanuit de adviserende rol geeft de arbeidsdeskundige advies op beleidsniveau. Een arbeidsdeskundige kan door zijn inhoudelijke en specialistische expertise meer inzicht geven in verzuimoorzaken en oplossingen. Ook kan een arbeidsdeskundige hulp aanbieden als er sprake is van een complexe verzuimcasus. Bijvoorbeeld als er sprake is van van een arbeidsconflict.

Werkzaamheden

  • Advies geven op beleidsniveau
  • Advies geven over complexe verzuimcasussen

Onafhankelijke arbeidsdeskundige

Matchvermogen is voorstander van onafhankelijk arbeidsdeskundig advies. Daarom focussen wij op arbeidsdeskundig werk en voeren wij geen tweede spoor begeleiding uit. Wij willen dat u 100% een transparant en eerlijk advies ontvangt. Daarom geven wij u enkel suggesties over waar u bijvoorbeeld een tweede spoor re-integratietraject kunt afnemen. Meer weten over onze methode? Of heeft u een arbeidsdeskundige nodig? Neem dan gerust contact op voor meer informatie.

Meer over ons? Neem contact op.

Niels, Specialist sociale zekerheid

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.