Waar werkt de arbeidsdeskundige?

Een arbeidsdeskundig specialist kijkt naar belasting en belastbaarheid. Oftewel een specialist op het gebied van draaglast’ en draagkracht. Vaak wordt een arbeidsdeskundig onderzoek ingeschakeld rondstreeks het eerste ziektejaar om te onderzoeken of een werknemer kan terugkeren in het eigen werk, ander werk of aangepast werk. Wat mensen vaak niet weten is dat het takenpakket van een arbeidsdeskundig specialist veel breder is dan dit. Maar wat doet een arbeidsdeskundig specialist dan eigenlijk? In dit artikel lees je hier meer over.

Waar werkt de arbeidsdeskundig specialist?

Een betere vraag dan: wat doet de arbeidsdeskundig specialist, is misschien wel: waar werkt een arbeidsdeskundig specialist? Een arbeidsdeskundig specialist kan namelijk totaal ander soort werkzaamheden uitvoeren bij een verzekeraar dan bij een Gemeente of UWV. Daarom hebben wij de belangrijkste werkplekken van een arbeidsdeskundige hieronder opgesomd.

Binnen de Wet Verbetering Poortwachter

Een arbeidsdeskundige binnen de Wet Verbetering Poortwachter beoordeeld rondom het eerste ziektejaar de belasting en belastbaarheid van de werknemer. Daarvoor gaat hij in gesprek met de werknemer en de werkgever en gebruikt hij het belastbaarheidsprofiel dat is opgesteld door de bedrijfsarts. De uitkomst is een conclusie of het eigen of aangepast werk bij de eigen werkgever nog wel passend is of dat er misschien een tweede spoor re-integratietraject moet worden opgestart.

Binnen de WGA

Als een werknemer een WGA-uitkering krijgt kan een arbeidsdeskundige worden ingezet om een herbeoordeling uit te voeren voor de werkgever. Om een herbeoordeling krachtig te onderbouwen kan een arbeidsdeskundige onderbouwing zinvol zijn. Bijvoorbeeld als moet worden aangetoond dat bepaalde functies die UWV eerder heeft geduid in een UWV-beslissing, niet meer passend zijn.

Binnen de Ziektewet

Ook als iemand in de Ziektewet zit, moet er worden voldaan aan de Wet Verbetering Poortwachter. Het enige verschil is dat iemand geen werkgever meer heeft. Dat maakt een goede arbeidsdeskundige onderbouwing waarom iemand niet meer kan terugkeren bij zijn ex-werkgever uitermate belangrijk. Op dit punt worden veel sancties opgelegd door UWV. Het is dus verstandig om bij begeleiding van een Ziektewet dossier regelmatig een arbeidsdeskundige in te schakelen. Net als bij iemand een iemand een WGA-uitkering is het bij een Ziektewet traject belangrijk, om een arbeidsdeskundige bij toekenning van de Ziektewet, de eerstejaars Ziektewet beoordeling en de tweedejaars ziektewet beoordeling mee te laten kijken. De arbeidsdeskundige kan namelijk aangeven of op basis van de meest recente beperkingen, vergeleken met de eerdere beschikkingen, iemand nog wel beperkt is. Oftewel, daardoor wordt uitstroom vanuit de ziektewet bevorderd.

Bezwaar en beroep

Wat doen een arbeidsdeskundige bezwaar? Een arbeidsdeskundige is een specialist op het gebied van belasting en belastbaarheid, maar heeft ook veel kennis in huis van sociaal- en arbeidsrecht. Steeds meer zie je dat arbeidsdeskundigen ook bezwaar- en beroepszaken ondersteunen. Dit is helaas, steeds meer noodzakelijk. Door de drukte bij UWV worden de arbeidsdeskundige beoordelingen nog dikwijls niet correct uitgevoerd. De arbeidsdeskundige levert informatie aan voor het bezwaarschrift over de geduide functies die UWV wel of niet passend acht voor een werknemer. Met een arbeidsdeskundige onderbouwing wordt de slagingskans vergroot.

UWV

Indien je bij UWV werkt als arbeidsdeskundige kun je verschillende rollen hebben. Zo kun je werken bij afdeling sociaal medische zaken, bezwaar en beroep of bij UWV-werkbedrijf werken. Bij elk van deze afdelingen verricht je weer ander soort werk. Bij de afdeling bezwaar en beroep behandel je uiteraard bezwaar- en beroepszaken. De arbeidsdeskundigen die daar werken hebben vaak veel ervaring in de re-integratiebranche. Als je bij de afdeling SMZ werkt, voer je vaak WIA en Ziektewet beoordelingen uit. Ook beoordeel je re-integratie dossiers die worden aangeleverd voor de WIA aanvraag.

Gemeente

Vanuit de participatiewet werden kwetsbare doelgroepen beoordeeld door een arbeidsdeskundige op loonwaarde. Op basis van een vastgestelde loonwaarde kon loondispensatie worden aangevraagd door een potentiële werkgever. Dit proces werd onder andere uitgevoerd door een arbeidsdeskundige. Naast de loonwaarde metingen is de arbeidsdeskundige een spil in het web tussen klantmanagers, uitkeringsgerechtigden en werknemers.

Ondernemersverzekeringen

Als een ondernemer ziek uitvalt en verzekert is voor ziekte gebeurd dat via een privaat stelsel. De ondernemer heeft voor ziekte een polis afgesloten. Uiteraard gaat een verzekeraar niet zomaar akkoord met de ziekmelding. Een arbeidsdeskundig specialist gaat langs bij de ondernemer en onderzoekt of er inderdaad sprake is van een bepaalde mate van arbeidsongeschiktheid. Naast de beoordeling adviseert de arbeidsdeskundige de ondernemer over mogelijkheden om weer meer te kunnen werken.

Letselschade

Wanneer een persoon in een letselschadetraject zit en hij / zij kan langere tijd minder werken wordt er vaak een arbeidsdeskundig specialist letselschade ingeschakeld. Tijdens het onderzoek dat de arbeidsdeskundig specialist uitvoert wordt er gekeken naar in welke mate de iemand arbeidsongeschikt is geraakt na een ongeval. Dit is belangrijk om vast te stellen wat de schade is die is veroorzaakt door derden. De arbeidsdeskundige wordt ingeschakeld door de verzekeraar, letselschade verzekeraar of door een advocatenkantoor. In sommige gevallen schakelt de persoon die letselschade heeft geleden zelf een arbeidsdeskundige in.

Hoe wij onderzoeken uitvoeren

Specialist nodig?

Een arbeidsdeskundig specialist heeft zoals hierboven staat benoemd vele rollen. Daarom hebben wij een speciaal artikel geschreven waarin wordt uitgelegd wat de taken van een arbeidsdeskundig specialist zijn. Mocht u meer willen weten over arbeidsdeskundige onderzoeken, of wilt u meer weten wat een arbeidsdeskundig onderzoek voor u kan betekenen, neem dan contact op voor meer informatie. Wij helpen u graag verder.

Meer over ons? Neem contact op.

Niels, Specialist sociale zekerheid

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.