Kosten Arbodienst of Investering in Welzijn?

In Nederland is het verplicht om een basiscontract arbodienstverlening af te sluiten als je medewerkers in dienst hebt. Ook al is dit maar 1 medewerker. Het is nog steeds verplicht. Echter is het vaak onduidelijk voor bedrijven wat een arbodienst nou eigenlijk is en wat je krijgt voor dit basiscontract. In dit artikel geven we meer uitleg over het nut van de arbodienst, de verschillen tussen de aanbieders en de zaken waar je op moet letten als je een arbodienst inschakelt.

Wat is arbodienst?

Een arbodienst is een bedrijf dat jou bijstaat bij het begeleiden van werknemers die arbeidsongeschikt zijn. In Nederland hebben we een vrij complex systeem als het gaat om verzuimbegeleiding. Er zijn diverse wetten en regels opgesteld waar je als werkgever rekening meer dient te houden. Je dient tevens documentatie op te stellen waarin wordt aangetoond dat je een werknemer goed hebt begeleid. Dit in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Deze wet bepaalt dat je als werkgever alles moet doen om een werknemer weer aan het werk te helpen. Doe je dit niet? Dan kan UWV bij de WIA-beoordeling een sanctie opleggen. Deze sanctie kan oplopen dat een jaar lang het loon doorbetalen van de werknemer. Een behoorlijke kostenpost. De arbodienst ondersteunt jou als werkgever tijdens de 104 weken arbeidsongeschiktheid, zodat dit niet gebeurd.

Wat doet een arbodienst?

Er zijn verschillende soorten arbodiensten. De ene arbodienst neemt alles uit handen, terwijl de andere zich alleen beperkt tot het uitvoeren van consulten door de bedrijfsarts. Een arbodienst moet in ieder geval de volgende zaken kunnen uitvoeren:

  • Advies en toetsing van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) van het bedrijf. Daarin staan de risico’s die je loopt op je werk en welke maatregelen er zijn om de risico’s te verkleinen. 
  • Uitvoeren van bedrijfsgeneeskundige onderzoeken voor werknemers (zowel preventief als tijdens arbeidsongeschiktheid
  • Uitvoeren van aanstellingskeuringen, als die er zijn in het bedrijf
  • Het kunnen inschakelen van kerndeskundigen, zoals een arbeidshygiënist, organisatiedeskundige en een bedrijfsarts.

Afnemen van de bedrijfsarts (basiscontract)

Sommige arbodiensten beperkingen zich enkel tot het uitvoeren van consulten door bedrijfsartsen en advies aan werkgever waar nodig. Er vindt geen uitvoerige begeleiding of ontzorging plaats van de medeweker. Deze situatie komt soms voor bij grote werkgevers die een eigen verzuimteam hebben die personeel begeleid bij arbeidsongeschiktheid. De arbodienst kosten bestaan dan ook alleen uit het afnemen van de bedrijfsartsconsulten, optioneel een verzuimsysteem en in sommige gevallen wat extra consulting. Tevens dient de arbodienst wel de noodzakelijke begeleiding aan te kunnen bieden als dat wordt gevraagd door werkgever. In de meeste gevallen verleent de arbodienst een klant ook toegang tot de providerboog.

Providers en interventies

De meeste arbodiensten hebben vaste providers waar zij mee werken. Zij stellen deze partijen vaak beschikbaar voor klanten om te gebruiken. Kwalitatief goede arbodiensten zorgen ervoor dat arbodiensten regelmatig worden beoordeeld op kwaliteit en resultaat.

Een provider is in de verzuimwereld een partij die diensten levert die bijdragen aan het onderzoeken of verminderen van arbeidsongeschiktheid. Een interventie wordt gedefinieerd als de dienst die de provider levert. Dit kan bijvoorbeeld een arbeidsdeskundig onderzoek zijn, een spoor 2 traject of een belastbaarheidsonderzoek.

Als een bedrijfsarts een dergelijke interventie adviseert, is een werkgever verplicht om deze in te zetten, tenzij de werkgever een goede grond heeft om hier vanaf te zien. Belangrijk het kader van arbodienst kosten is dat interventies vaak niet onder enig abonnement vallen. Dit gezien het voor veel arbodiensten vaak niet lucratief is om dit in een totaal abonnement op te nemen. Enkele interventies die vaak in de pro

Afnemen van bedrijfsarts en casemanager (compleet)

Arbodienst kosten zijn vaak hoger als er naast de inzet van een bedrijfsarts ook de casemanager wordt ingehuurd. De casemanager is een functionaris die een werkgever helpt met het opstellen van documentatie, het inzetten van interventies, zoals een arbeidsdeskundig onderzoek en spoor 2 en helpt bij de begeleiding van werknemer. In veel gevallen kiezen MKB’ers dan ook voor deze optie, omdat zij geen eigen verzuimteam tot hun beschikking hebben. Ook grote werkgevers kiezen nog wel eens voor de volledige ontzorging door de arbodienst. Een arbodienst helpt namelijk met continuïteit waarborgen van verzuimprocessen, waardoor de juiste acties doorlopend worden ondernomen. Welke keuze wordt gemaakt is dan ook vaak afhankelijk van het soort bedrijf en de voorkeuren qua begeleiding.

Kosten arbodienst pakketten

Uit analyse van 20 van de grootste arbodiensten in Nederland zijn er grofweg vaak drie pakketten die arbodiensten aanbieden. De prijzen wijken per arbodienst ongeveer 10% af van het gemiddelde.

Kosten arbodienst basiscontract

Het eerste pakket is vaak het basispakket. In dit pakket krijg je vaak alleen toegang tot het verzuimsysteem van de arbodienst en kun je op aanvraag een bedrijfsarts en casemanager inschakelen. Dit is uiteraard het goedkoopste pakket als het gaat om arbodienst kosten, maar als je eenmaal een bedrijfsarts of casemanager inschakelt, is dit verhoudingsgewijs een stuk duurder.

Kosten arbodienst verzuimsysteemTarief
Verzuimsysteem / basiscontract aansluiting€0, – tot €50,- euro per jaar per medewerker
Inhuur casemanager op aanvraag€120,- tot €145,- euro per uur
Inhuur bedrijfsarts op aanvraag €200,- tot €250,- euro per consult
Inzet arbeidsdeskundige€900,- tot €995,- per onderzoek
Inzet tweede spoor€1250,- tot €5000,- per traject
Inzet interventies (diverse overige interventies)€1250,- tot €6500,- per interventie

Kosten arbodienst extra pakket

Het pakket dat veel grote werkgevers afnemen is het pakket waarbij de bedrijfsarts is opgenomen in de maandprijs. Daarbij weet je als werkgever welke kosten er op je afkomen en kom je niet tot verrassingen te staan als er een hoog verzuimpercentage geldt. Wel wordt er dan nog los betaald voor casemanagement. Werkgevers die een compleet pakket afnemen, die kiezen er vaak voor om een gedeelte van het casemanagement zelf uit te voeren en bij complexe casussen de arbodienst in te schakelen. In verzuimlandschap wordt dit pakket ook wel is ‘coach de casemanager’ genoemd.

Kosten arbodienst verzuimsysteemTarief
Verzuimsysteem / basiscontract aansluiting / inzet van bedrijfsarts€100,- tot €130,- euro per jaar per medewerker
Inhuur casemanager op aanvraag€120,- tot €145,- euro per uur
Inzet arbeidsdeskundige€900,- tot €995,- per onderzoek
Inzet tweede spoor€1250,- tot €5000,- per traject
Inzet interventies (diverse overige interventies)€1250,- tot €6500,- per interventie

Kosten arbodienst compleet pakket

Het pakket dat het meeste wordt gekozen door werkgevers is een compleet pakket. Dit pakket ontzorgt de werkgever het meest. De casemanager neemt veel werk uit handen en zorgt ervoor dat de bedrijfsarts optimaal wordt ingezet en op de juiste momenten. De meeste MKB’ers kiezen ervoor om een dergelijk pakket af te nemen. In de praktijk blijkt namelijk dat zelf begeleiden van een werknemer veel te complex is door belangen, regel- en wetgeving en benodigd netwerk van providers.

Kosten arbodienst verzuimsysteemTarief
Verzuimsysteem / basiscontract aansluiting / inzet van bedrijfsarts / inzet casemanager€120, – tot €200, – euro per jaar
Inhuur casemanager op aanvraag€120, – tot €145,- euro per uur
Inzet arbeidsdeskundige€900,- tot €995,- per onderzoek
Inzet tweede spoor€1250,- tot €5000,- per traject
Inzet interventies (diverse overige interventies)1250,- tot 6500,- per interventie

Arbodienst kiezen?

Op het moment poppen de arbodienst uit de grond. Helaas niet altijd met de beste kwaliteit en kennis in huis. Gelukkig zijn er de afgelopen jaren steeds meer regels bijgekomen om kwaliteit te borgen. Bijvoorbeeld de verplichting voor werkgevers om aangesloten te zijn bij een gecertificeerde arbodienst. Ondanks dat is het soms nog lastig om een arbodienst te kiezen. Een arbodienst moet passen bij je bedrijf, kennis hebben van de sector en het liefst goed advies geven over welk pakket bij u past. Mocht je hulp nodig hebben op gebied van een arbodienst kiezen of direct hulp nodig hebben voor een complexe verzuimcasus. Aarzel dan nog om contact op te nemen. Wij helpen graag verder met transparant advies over de mogelijkheden.

Meer over ons? Neem contact op.

Niels, Specialist sociale zekerheid