WGA risico. Waarom te veel risico nemen?

Voorkom €64.550 aan WGA-instroomkosten en help uw werknemer met de re-integratie

Een ingestroomde WGA’er kost een werkgever gemiddeld zo’n €64.550. Het op tijd kunnen anticiperen op een potentiëel WGA risico is van essentieel belang voor het kunnen bepalen van toekomstige uitgaven. Daarnaast kan er door het instroomrisico te bepalen op tijd worden geanticipeerd op het voorkomen van de WGA instroom. Matchvermogen helpt u met het bepalen van het WGA instroomrisico, het sanctierisico en daarbij met praktische adviezen op zowel casus als organisatieniveau.

Loading

Bepaal WGA-risico van uw organisatie

Voor grote, maar ook kleinere organisaties is het bepalen van het WGA instroomrisico uitermate belangrijk. Instroom kan voor premiestijging zorgen, een extra kostenpost op het gebied van re-integratietrajecten of een voorzieningenbelasting. Dit gaat ten koste van uw investeringen. Op basis van een Quickscan van uw WGA-beleid geven wij u een hoog of laag risico op instroom af. Daarnaast geven wij u een aantal concrete adviezen waar wij bewezen hebben dat het WGA instroompercentage aanzienlijk kan gaan dalen.

1. Financiële implicaties van WGA instroom

Zoals het artikel al aangeeft, kan een toename van het WGA instroomrisico leiden tot een stijging van de premies die een organisatie moet betalen. Dit betekent direct hogere kosten. Bovendien kunnen er extra kosten ontstaan door de noodzaak van re-integratietrajecten. Deze trajecten, gericht op het weer aan het werk helpen van de betreffende medewerkers, vereisen zowel tijd als financiële middelen. Dit kan vooral voor kleinere organisaties een zware last zijn.

3. Operationele en strategische gevolgen

Naast financiële gevolgen zijn er ook operationele en strategische implicaties. Een hoge WGA instroom kan wijzen op structurele problemen binnen de organisatie. Denk aan onveilige werkomstandigheden, een hoge werkdruk of een gebrek aan preventieve maatregelen. Dit kan leiden tot een verlies van talent en een daling van de productiviteit. Strategisch gezien kan een hoge instroom ook het imago van het bedrijf schaden, waardoor het moeilijker kan zijn om nieuw talent aan te trekken.

4. De voordelen van een Quickscan

Een Quickscan van het WGA beleid biedt een direct inzicht in het huidige risico van een organisatie. Het helpt organisaties om snel te identificeren waar de zwakke punten liggen en wat de potentiële valkuilen zijn. Dit is niet alleen een waarschuwingssysteem; het is ook een tool die helpt bij het vormen van een effectieve strategie voor risicobeheer en preventie.

5. Proactieve maatregelen tegen WGA instroom

De concrete adviezen die na een Quickscan worden aangeboden, zijn gebaseerd op best practices en bewezen methoden. Het kan gaan om zaken als het verbeteren van de werkplekveiligheid, het aanbieden van preventieve gezondheidsprogramma’s of het trainen van leidinggevenden in het herkennen van vroege waarschuwingssignalen van arbeidsongeschiktheid. Door proactief te handelen, kunnen organisaties het instroompercentage aanzienlijk verlagen, wat resulteert in een gezondere, productievere en financieel stabielere werkomgeving.

Meer over ons? Neem contact op.

Niels, Specialist sociale zekerheid

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.