Arbeidsdeskundig onderzoek voorbeeld

Veel mensen vragen zich af wat er nu eigenlijk in een arbeidsdeskundig onderzoek staat. We geven daarom in dit artikel niet alleen een uiteenzetting van hoe een arbeidsdeskundig onderzoek is opgebouwd, maar ook de logica van de aspecten die voorkomen in een arbeidsdeskundig onderzoek. Mocht je op zoek zijn naar de concrete structuur van een arbeidsdeskundig onderzoek, scroll dan even naar beneden in dit artikel. We sturen je vrijblijvend een arbeidsdeskundig onderzoek voorbeeld op.

Welke onderzoeken zijn er?

Een arbeidsdeskundig onderzoek is noodzakelijk tijdens de Wet Verbetering Poortwachter om aan te tonen dat er alles is gedaan om de werknemer te re-integreren in spoor 1, 2 en 3. Naast het arbeidsdeskundig onderzoek tijdens de Wet Verbetering Poortwachter kan er ook een arbeidsdeskundig onderzoek worden ingezet tijdens de WGA-periode of tijdens de Ziektewet. Echter is de inhoud en structuur vaak hetzelfde.

Enkele begrippen

Voor we de inhoud induiken van het arbeidsdeskundig onderzoek, moeten een aantal begrippen helder zijn. Het doel van het arbeidsdeskundig onderzoek is het onderzoeken van arbeidsmogelijkheden in spoor 1 (eigen werk), spoor 1b (eigen aangepast of ander werk bij de eigen werkgever) en spoor 2 (ander werk, buiten de eigen werkgever). Indien iemand niet meer dan 65% van zijn laatst verdiende loon kan verdienen, wordt er een arbeidsdeskundige ingeschakeld om te onderzoeken waar de beste kansen van de werknemer liggen.

Opbouw van een arbeidsdeskundig onderzoek: arbeidsdeskundig onderzoek voorbeeld

De opbouw en structuur van een arbeidsdeskundig onderzoek is niet heel spannend. Het lijkt een beetje op een essay, waarbij je stapsgewijs tot een conclusie komt. Een soort trechter waarbij je begint met alle achtergrondinformatie waarna dit wordt gekanaliseerd tot een conclusie.

Vraagstellingen

De vraagstellingen van een arbeidsdeskundig onderzoek dienen in ieder geval de onderstaande vragen te bevatten. Deze vragen geven antwoord op of het eigen, aangepast of ander werk passend is voor een werknemer. Iets wat nodig is om te beargumenteren als een verzuimdossier bij UWV wordt aangeleverd na 2 jaar ziekte.

  1. Is werknemer geschikt voor eigen werk?
  2. Zo niet: is het eigen werk passend te maken met behulp van aanpassingen?
  3. Zo niet: is werknemer geschikt voor ander werk bij de eigen werkgever?
  4. Zo niet: zijn er mogelijkheden om werknemer naar ander werk bij een andere werkgever
    te begeleiden?

Inleiding, aanleiding en situatieschetsen

In de inleiding wordt kort beschreven wat de situatie is van een werknemer. Er wordt beschreven wat de aanleiding is van het ziektegeval en daarbij wordt de situatie geschetst rondom de ziekmelding. Om een context te vormen rondom de situatie van de werknemer, wordt er een uitgebreide beschrijving gemaakt over de werkgever. Dit is waar veel arbeidsdeskundige een steekje laten vallen. Om goed te beoordelen waar mogelijkheden liggen in spoor 1 b (werk bij de eigen werkgever) voor een werknemer, moet er uiteraard een goed beeld zijn van de holding en BV structuren van een organisatie worden gevormd.

Belasting en belastbaarheid

Veel mensen vinden de termen belasting en belastbaarheid, maar vaag. Om de begrippen wat te verduidelijken kun je belasting zien als een ‘last’ en belastbaarheid als een ‘kracht’. Met je ‘kracht’ kun je een bepaalde hoeveelheid ‘last’, bijvoorbeeld een gewicht van 5kg, optillen. Een last is het 5kg gewicht dat je optilt.

Belastbaarheid

De belastbaarheid, of de draagkracht, stelt de bedrijfsarts vast in een functionele mogelijkheden lijst (FML). Kort gezegd staan er in de FML bepaalde aspecten van iemand zijn krachten weergegeven. Kan iemand bijvoorbeeld meer dan 5kg tillen, 100 keer reiken of zich 10 minuten achtereen concentreren? Als iets afwijkt van de norm, met andere woorden, de gemiddelde waarde van kracht, wordt iets als een beperking gezien.

Voorbeeld

Een werknemer wordt beoordeeld door de verzekeringsarts. De norm voor tillen is 15kg. De werknemer kan maar 10kg tillen. Dat betekent dat de draagkracht, oftewel de belastbaarheid van de werknemer 10kg is.

Belasting

Zoals al aangegeven is belasting, de last die iemand moet dragen. Gerelateerd aan werk kan dit van alles zijn. Zo kan de omgevingstemperatuur een last zijn, maar ook een deadline van een project of het aantal keer dat je moet bukken op een dag. Een arbeidsdeskundige onderzoekt de lasten op de werknemer op de werkvloer. Daarvoor analyseert hij de lasten tijdens het werk, voert hij metingen uit en gaat hij na wat variaties zijn op dag, week en jaar.

Kenmerkende belasting

De kenmerkende belasting is alle belasting die in een functie voorkomt. Dit wordt door de arbeidsdeskundige vaak in hoofdlijnen beschreven. Een voorbeeld van kenmerkende belasting is de hoeveelheid keer dat er per dag in een bepaalde functie moet worden gereikt, gelopen of hoe lang er moet worden gestaan. Zaken die niet meer van een persoon vereisen dan het algemeen dagelijks leven worden niet als kenmerkend beschouwd. Bijvoorbeeld zien, horen, lezen en schrijven. Deze onderdelen worden alleen als kenmerkend geduid als dit bovenmatig voorkomt. Een voorbeeld hiervan is het werk als piloot. Zonder goed zicht word je niet toegelaten op de opleiding. Daardoor kan de kenmerkende belasting ‘Zien’ als bovenmatige belasting worden beschouwd.

Relevante belasting

De relevante belasting is de belasting die in relatie staat tot de FML. In de FML staan ‘belastbaarheidsitems’ of te wel items die de draagkracht van een medewerker beschrijven. Indien er een bepaalde last in de functie voorkomt (kenmerkende belasting), bijvoorbeeld tillen tot 5kg en de bedrijfsarts geeft aan dat iemand tot 2kg kan tillen, dan wordt de belasting als relevante belasting gezien. Als tillen niet voorkomt in de functie, dan is het geen relevante belasting en wordt dan ook niet beschreven. De relevante belasting wordt vaak beschreven in tempo, duur en inzetbaarheid. Tempo is de snelheid van productie per eenheid (bijvoorbeeld 10 stuks per uur), duur is de tijd die iemand ergens mee kwijt is. Kwaliteit is het aantal eenheden dat correct moet worden geproduceerd. Inzetbaarheid is het aantal uur dat iemand een bepaalde taak dient uit te voeren op een dag.

Het maken van taken en werkzaamheden

Als de arbeidsdeskundige het gesprek met de werknemer en de werkgever heeft gevoerd gebruikt hij de vergaarde informatie om een beeld te vormen van het takenpakket van een werknemer. Bij sommige functies is dit heel duidelijk. Bijvoorbeeld bij een fabrieksmedewerker die maar een aantal werkzaamheden heeft. Dan kunnen de werkzaamheden in twee taken worden verdeeld. Een beleidsmedewerker daarentegen, heeft vaak vele taken. Daardoor is het lastig om tot een concrete opsomming van taken te komen.

Wat zijn werkzaamheden?

Werkzaamheden zijn handelingen die worden uitgevoerd die als einddoel hebben een bepaald resultaat te bereiken. Je kunt het zien als een deel van een bepaalde taak. De arbeidsdeskundige dient dus allereerst alle werkzaamheden uit te vragen, voor deze worden geclusterd in een taak.

Wat zijn taken?

Taken zijn geclusterde werkzaamheden. Laten we als voorbeeld een bakker nemen. Als je als bakker brood bakt en een krentenbol bakt en de handelingen die daarvoor noodzakelijk zijn vrijwel hetzelfde zijn, kun je ‘Bakken’ als taak zien. In de praktijk zie je dat bepaalde taken ook op bepaalde werkplekken worden uitgevoerd. Een arbeidsdeskundige zal dit tijdens het arbeidsdeskundig gesprek dan ook gebruiken om een beter beeld te vormen van het takenpakket van een werknemer.

Wat zijn de vuistregels voor taken?

Volgens de beroepsvereniging van arbeidsdeskundigen is het aanhouden van maximaal 5 taken het overzichtelijkst. Mocht je zelf arbeidsdeskundige zijn of eens een belasting- en belastbaarheid onderzoek gaan uitvoeren, dan snap je ook waarom 5 taken het meest logisch is. Hoe meer taken je maakt, hoe verwarrender het wordt om een conclusie te maken over wat iemand wel of niet kan. Daarbij verlies je het overzicht, wordt een rapportage langer en wordt het ingewikkelder voor een klant om te overzien.

Weging belasting en belastbaarheid

Als de arbeidsdeskundige alle belasting en belastbaarheid in kaart heeft gebracht en de taken heeft geïnventariseerd weegt hij belasting en belastbaarheid tegen elkaar af. Deze analyse wordt ook wel de beschouwing genoemd. In deze beschouwing worden de knelpunten en overwegingen beargumenteerd.

Knelpunten eigen functie

Als iemand bijvoorbeeld maar 5kg kan tillen en het gewicht dat tijdens werk moet worden getild is 10kg, dan heet dit een ‘knelpunt’. De belastbaarheid wordt overschreden door de belasting van een taak. De arbeidsdeskundige beschrijft de weging tussen belasting en belastbaarheid in de beschouwing. Hij gaat elke taak langs en geeft aan welke taak wel of niet uitvoerbaar is. Werkzaamheden worden vaak niet individueel meegenomen in deze analyse. De logica hierachter is dat vrijwel alle werkzaamheden in een bepaalde taak dezelfde belasting genereren. Is dat niet het geval, dan is waarschijnlijk het clusteren van de werkzaamheden in een taak niet correct uitgevoerd.

Overweging andere functie of aangepaste werkzaamheden

Als blijkt dat een werknemer zijn eigen werkzaamheden deels niet meer kan uitvoeren, wordt er vaak een opbouwschema geadviseerd. Er wordt aangegeven in welke mate iemand in uren kan opbouwen en welk tijdspad daar aan gekoppeld is. Kan iemand niet tot 100% opbouwen in eigen werkzaamheden? Dan worden er vaak andere werkzaamheden aangeboden. Deze werkzaamheden moeten dan wel passen bij de belastbaarheid van de werknemer en leiden tot verdere opbouw in de eigen functie of een andere functie. Indien er geen werkzaamheden voorhanden zijn, wordt er een zogenaamd spoor 2 traject opgezet.

Zoekprofiel en spoor 2

Als er niet volledig in eigen of aangepaste werkzaamheden kan worden opgebouwd, wordt er een spoor 2 re-integratietraject gestart. Tijdens dit traject gaat de tweede spoor begeleider samen met de werknemer op zoek naar functies die passen bij de krachten en de bekwaamheden van de werknemer. Het is de taak van de arbeidsdeskundige om een zoekprofiel op te stellen waarmee de tweede spoor begeleider naar functies kan zoeken. Ook deze functies dienen weer aan te sluiten op de belastbaarheid van een werknemer.

Arbeidsdeskundige conclusie

In de arbeidsdeskundige conclusie wordt antwoord gegeven op de vraagstellingen die aan het begin van het onderzoek worden gesteld. Deze worden dan ook met ja en nee beantwoord. Sommige arbeidsdeskundige geven nog extra toelichting, maar in veel gevallen zal het een korte en bondige opsomming zijn van het onderzoek.

Arbeidsdeskundig onderzoek nodig?

Mocht je geïnteresseerd zijn in een arbeidsdeskundig onderzoek, dan kun je contact opnemen via onze contactpagina. Uiteraard helpen wij je graag verder. Onze onderzoeken zijn UWV-proof. Daarbij proberen we altijd meer te leveren dan alleen een onderzoek. Bij Matchvermogen ben je verzekerd van een strategische sparringspartner die de gehele context over ziet. Bekijk onze klantervaringen of vraag een vrijblijvende kennismakingspresentatie aan.

Loading

Meer over ons? Neem contact op.

Niels, Specialist sociale zekerheid

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.