Veelgestelde vragen arbeidsdeskundig onderzoek

In de praktijk krijgen wij van Matchvermogen vaak dezelfde vragen over het arbeidsdeskundig onderzoek. Dat is logisch, gezien het arbeidsdeskundig onderzoek een behoorlijke impact kan hebben op iemand zijn cariére of voor de werkgever als het gaat om wat er van werkgever wordt verwacht. In dit artikel gaan we in op veelgestelde vragen over arbeidsdeskundig onderzoek voor zowel werkgevers als werknemers.

Veelgestelde vragen arbeidsdeskundig onderzoek door werknemers en werkgevers

Vragen van werknemers gaan meestal over de verplichtingen ten aanzien van het meewerken aan het onderzoek, of de uitkomst bindend is en wat er uit het onderzoek kan komen. Werkgevers hebben meestal vragen over de kosten van het onderzoek en de wettechnische verplichtingen, zoals voor wanneer een onderzoek moet worden uitgevoerd. Het verschil in vragen is vaak het belang. Een onderzoek heeft

Ben ik verplicht mee te werken aan een arbeidsdeskundig onderzoek?

Ja, je bent indirect verplicht om mee te werken aan een arbeidsdeskundig onderzoek. Maar waarom? Een werkgever is volgens de Wet Verbetering Poortwachter verplicht om inzichtelijk te maken waarom er bepaalde re-integratiekeuzes zijn gemaakt. Bijvoorbeeld het inschakelen van een spoor 2 re-integratietraject. Kan de werkgever dit niet aantonen bij UWV als een werknemer een uitkering heeft aangevraagd, dan heeft de werkgever een probleem. Het gevolg kan zijn dat UWV een loonsanctie oplegt van maximaal 1 jaar. Bij weigering van een medewerker om mee te werken aan een arbeidsdeskundig onderzoek, zorgt medewerker er dan ook indirect voor dat werkgever niet goed weet welke acties er moeten worden verricht. Oftewel, een werknemer wordt mogelijk niet optimaal geholpen met zijn re-integratie door gebrek aan arbeidsdeskundig inzicht. Werkgever wordt geacht werknemer te waarschuwen en bij herhaaldelijk niet mee te werken zelfs het loon op te schorten of stop te zetten. Een ander gevolg kan zijn dat je bij de WIA keuring door contraproductief re-integratiegedrag geen uitkering toegekend krijgt.

Is een arbeidsdeskundig onderzoek bindend?

Ja en nee, het arbeidsdeskundig onderzoek is namelijk een momentopname. Een arbeidsdeskundig onderzoek is een momentopname. Als jij vandaag je been breekt stelt de arbeidsdeskundige andere mogelijkheden vast in werk dan over 6 weken. Het onderzoek is wel bindend, als de mogelijkheden van iemand hetzelfde zijn als ten tijde van het onderzoek. Daar kan op worden teruggevallen. Nog een nuance is dat een werkgever of werknemer niet per definitie de conclusie van de arbeidsdeskundige hoeft op te volgen. Een groot nadeel daarvan is echter dat UWV dit vaak niet goed keurt. Ga je een andere weg in, dan moet je wel een ontzettend goede onderbouwing paraat hebben. In de praktijk resulteert dit dan ook vaak in sancties voor de werkgever. Om er zeker van te zijn dat je een goede arbeidsdeskundige inschakelt, kun je kiezen voor een geregistreerde arbeidsdeskundige.

Wat zijn de uitkomsten van een arbeidsdeskundig onderzoek?

Grofweg worden er vier vragen beantwoord in het arbeidsdeskundig rapport. 1. De eerste vraag is of iemand zijn eigen werk kan beoefenen. 2/3. De tweede vraag is of iemand ander werk binnen de organisatie kan uitvoeren en de derde vraag of het eigen werk of ander werk binnen organisatie met aanpassingen kan worden verricht. 4. De laatste vraag gaat over spoor 2, ook wel ander werk op de arbeidsmarkt.

Wat staat er nog meer in een arbeidsdeskundig onderzoek?

Naast antwoorden op de vier hoofdvragen staat er in het arbeidsdeskundig onderzoek informatie die noodzakelijk is om deze vragen te beantwoorden. Bijvoorbeeld informatie over de belastbaarheid (wat iemand wel of juist niet aan kan). Deze informatie is noodzakelijk voor de arbeidsdeskundige om een weging te maken tussen wat iemand aan kan en wat de functie van iemand vraagt. Ook staan er gegevens over werk- en opleidingservaring in het arbeidsdeskundig onderzoek. Ook dit is een onderdeel van de weging van een arbeidsdeskundige of iemand aangepaste werkzaamheden kan verrichten of ander werk op de arbeidsmarkt.

Wat kost een arbeidsdeskundig onderzoek?

Een vraag die veel werkgevers, arbodiensten en andere belanghebbende altijd graag willen weten. Een arbeidsdeskundig onderzoek kost ongeveer 900 – 1000 euro per onderzoek.

Meer over ons? Neem contact op.

Niels, Specialist sociale zekerheid