Wanneer spoor 2 inzetten?

Een spoor 2 traject is een re-integratietraject dat wordt ingeschakeld tijdens de eerste 104 weken ziekteverzuim. De inzetdatum is uiterst belangrijk om sancties van UWV te voorkomen. In dit artikel gaan we in op de vraag wanneer je spoor 2 dient in te zetten.

Wat is een spoor 2 traject?

Een spoor 2 traject is een re-integratietraject dat wordt ingeschakeld tijdens de eerste 104 weken arbeidsongeschiktheid van een medewerker om ander werk op de arbeidsmarkt te verrichten. In het traject wordt werknemer meestal begeleid door een professionele tweede spoor coach. Deze coach helpt werknemer met sollicitatievaardigheden vergroten. Bijvoorbeeld door rollenspellen, coaching en het aanreiken van formats voor Cv’s en sollicitatiebrieven. Tegenwoordig zie je steeds meer innovatieve ontwikkelingen die werknemers ook online ondersteunen.

Loading

Waarom een spoor 2 traject?

Het doel van een spoor 2 traject is een werknemer te helpen om ander werk te vinden op de arbeidsmarkt. De gedachte is dat een werknemer hierdoor minder snel aanspraak hoeft te maken op een WGA-uitkering of een WW-uitkering. Dit zijn de uitkeringen die je bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid ontvangt na 104 weken. Althans, bij het verlies van inkomen of arbeidsongeschiktheid. Het is dan voor een werknemer uiterst belangrijk om dit goed uit te zoeken.

Wanneer een spoor 2 inzetten?

Een spoor 2 traject dient maximaal na 1 jaar en 6 weken te worden ingeschakeld volgens het beoordelingskader UWV zonder deugdelijke grond. Een deugdelijke grond kan zijn dat herstel te verwachten is na 1 jaar en 3 maanden. De bedrijfsarts dient dit dan wel nadrukkelijk te vermelden in verslaglegging. Een andere grond om een spoor 2 niet in te schakelen is als er sprake is van ‘GBM’. Dit staat voor geen benutbare mogelijkheden.

Belangrijkste momenten spoor 2 inschakelen

  • Na maximaal 1 jaar en 6 weken
  • Na een GBM-situatie (binnen 8 weken opstarten van spoor 2)
  • Als blijkt dat eigen of aangepast werk bij eigen werkgever niet meer passend is (spoor 1a en b)

Wees kritisch op op de bedrijfsarts!

Ondanks dat je een bedrijfsarts wil vertrouwen komt het helaas vaak voor dat UWV vindt dat de bedrijfsarts zijn prognose niet correct heeft onderbouwd. UWV geeft dan een sanctie aan werkgever. Deze boete kan maximaal 1 jaarsalaris betreffen. Een behoorlijk bedrag!

Wanneer nog meer een spoor 2 inzetten?

In principe kan een spoor 2 tijdens het gehele re-integratietraject worden geactiveerd. Het doel moet echter altijd zijn dat het spoor 2 traject gaat helpen met meer inkomen genereren op de arbeidsmarkt dan dat er in het eigen werk mogelijk is. Een ander belangrijk moment om een spoor 2 traject in te schakelen is als een werknemer na 1 jaar niet in staat was om deel te nemen aan een spoor 2, maar na 4 maanden bijvoorbeeld wel. Het is dan belangrijk zo snel mogelijk een spoor 2 traject in te schakelen. Volgens de laatste statuten van het beoordelingskader mag er maximaal 8 weken zitten tussen de inzet van spoor 2 en nieuwe mogelijkheden van werknemer.

Vroegtijdig inschakelen spoor 2

Het vroegtijdig inschakelen van spoor 2 kan voorkomen als een werknemer in eigen- en of aangepast al vroeg in het re-integratieproces niet kan re-integreren. Bijvoorbeeld als iemand bij een organisatie werkt met vee, maar door een aandoening als epilepsie niet meer met vee mag werken. Als deze werknemer ook elders binnen organisatie niet meer aan de slag kan, dan kan een spoor 2 al eerder worden ingeschakeld. Vaak wordt alvorens het inschakelen van een traject een arbeidsdeskundige inschakelt. Het afwegen van bepaalde keuzes dient goed te worden geformuleerd. Doe je dit niet als werkgever? Dan brengt dit mogelijk risico’s met zich mee als een dossier bij UWV terecht komt.

Kosten van te laat spoor 2 inschakelen

Door organisatieveranderingen, problemen in communicatie of simpelweg door ontwetendheid wordt spoor 2 regelmatig nog te laat ingeschakeld. Helaas is dit een duur grapje. Een sanctie kan zorgen voor een kostenpost tot wel €100.000 euro. Dit bedrag bestaat uit premieverhoging, dubbele bezetting, re-integratiekosten, vertraging van re-integratie enzovoort.

Ons advies..

Schakel tijdig een spoor 2 traject in. Het bespaart niet alleen grijze haren op je hoofd, maar ook een enorme boete door UWV. Ook als je denkt dat een spoor 2 niet nuttig is, laat je altijd adviseren over de inzet door een arbeidsdeskundige. Het komt maar al te vaak voor dat iemand voor zijn definitieve hersteldatum alsnog uitvalt. In dat geval wordt spoor 2 vrijwel altijd te laat ingezet. Om dit te voorkomen kun je een laagdrempelig of 3 maanden traject inschakelen. Daarmee wordt sanctierisico afgedekt, ben je niet het volledige spoor 2 bedrag kwijt en ben je alsnog UWV compliant als een werknemer niet blijkt te gaan herstellen.

Loading

4 Gouden tips om spoor 2 niet te laat in te zetten

1. Start met een goed verzuimsysteem

Een goed verzuimsysteem met taken die oppoppen als je zaken moet uitvoeren. Dit is een must als je veel werknemers in dienst hebt. Zelfs als je een arbodienst hebt die zaken voor je uit handen neemt wil je ergens overzicht. Op deze manier wordt je niet alleen herinnerd aan belangrijke taken zoals spoor 2, maar heb je ook inzicht in wat je kunt verwachten als het gaat om kosten. Tegenwoordig zijn er goede verzuimsystemen zoals Xpertsuite, waarbij zowel werkgever, arbodienst als verzekeraar direct inzicht hebben in wat er in een dossier gebeurd.

2. Schakel een goede arbodienst in

Helaas zijn er goede en slechte arbodiensten. Dit is te merken aan de hoeveelheid sancties die worden veroorzaakt zelf met een arbodienst op de achtergrond. Een arbodienst kan niet alles uit handen nemen. Echter is de belangrijkste basistaak werkgevers goed informeren over wat er wel en niet moet gebeuren. Helaas kiezen werkgevers vaak voor goedkoop in plaats van duurkoop. Ga na of jouw arbodienst gecertificeerd is en zet een tender uit via een partij als Synck Company. Daardoor ben je in ieder geval verzekerd van enige kwaliteit van je dienstverlener.

3. Zet de uiterlijke datum in je agenda

Voor kleine werkgevers is de aanschaf van een goed verzuimsysteem soms kostbaar. De meest simpele methode is dan om reminders in je agenda te plaatsen. Zet ruim voor 1 jaar een reminder in je agenda: ‘SPOOR 2 ingeschakeld NAAM WERKNEMER?’ en nogmaals op 1 jaar en 4 weken. Een simpele tip die veel MKB’ers helpt om wat rust te bewaren over inzet van deze interventie.

4. Blijf in overleg met je werknemer

Misschien nog wel de belangrijkste tip. Blijf in gesprek met je werknemer. Maak een werknemer deeleigenaar van het re-integratieproces. Als je de medewerker van het begin van het re-integratieproces al op de hoogte stelt van wat er gaat gebeuren tijdens de eerste 104 weken zal een werknemer ook eerder geneigd zijn om jou op de hoogte te brengen. Zeker in een situatie van een vroegtijdig spoor 2 traject kan dit positief zijn. Vaak zijn werkgevers nog afwachtend. Als een werknemer zelf al ziet dat terugkeer niet mogelijk is en dit deelt met werkgever is dit een WIN WIN. Werknemer wordt sneller geholpen en werkgever reduceert op termijn schadelast als een werknemer eerder al gaat zoeken naar ander werk via een spoor 2.

Meer hulp nodig?

Re-integratie en verzuim in Nederland zijn complex. Zeker voor MKB’ers, maar soms ook voor groot zakelijke werkgevers. Door regel- en wetgeving, beoordelingskaders en veranderingen kun je door de bomen het bos niet meer te zien. Matchvermogen ondersteunt werkgevers met kwalitatieve arbeidsdeskundige onderzoeken en tweede spoor trajecten. Wij onderscheiden ons door goede service, gebruik te maken van vernieuwende tools en begrijpelijke adviezen.

Meer over ons? Neem contact op.

Niels, Specialist sociale zekerheid