Arbeidsdeskundig onderzoek kosten

Wanneer betaalt u teveel: wat kost een arbeidsdeskundig onderzoek?

Een arbeidsdeskundig onderzoek kan in veel verschillende situaties worden uitgevoerd en door vershillende personen of specialisten. De kosten hangen dan ook af van wat voor onderzoek het is en wie het onderzoek uitvoert. In dit artikel geven we aan welke factoren een rol spelen en waar op gelet kan worden om te bepalen of een onderzoek tegen een marktconforme prijs wordt aangeboden. Direct op zoek naar een tarievenlijst? Scroll dan naar beneden in dit artikel.

Loading

Wat is van invloed op arbeidsdeskundige tarieven

  • Het soort arbeidsdeskundig onderzoek
  • De duur van het onderzoek
  • Welk specialisme noodzakelijk is
  • Geregisteerde of gecertificeerde arbeidsdeskundigen
  • Wanneer het onderzoek wordt ingeschakeld
  • Reistijd

Wanneer een arbeidsdeskundig onderzoek?

Een arbeidsdeskundig onderzoek is een onderzoek dat wordt uitgevoerd als blijkt dat iemand geheel of deels zijn eigen werk niet meer kan uitvoeren. Dit kan voorkomen als iemand arbeidsongeschikt raakt, maar ook als iemand niet meer competent is om zijn of haar functie uit te voeren. Het onderzoek wordt vaak uitgevoerd in het kader van de Ziektewet, Wet Verbetering Poortwachter of de WIA. Vanuit deze wetgeving is er een verplichting om de beste stap naar werk goed te onderbouwen. Ook wordt een arbeidsdeskundig onderzoek ingezet door verzekeraars. Bijvoorbeeld voor het onderzoeken van arbeidsongeschiktheid bij ondernemers of als er sprake is van letselschade.

Soorten arbeidsdeskundige onderzoeken

Grofweg zijn er drie verschillende arbeidsdeskundige onderzoeken die worden ingezet als een werknemer arbeidsongeschikt wordt. Een onderzoek als er sprake is van arbeidsongeschiktheid, een onderzoek wat kan uitwijzen dat er sprake is van verlies van snelheid, tempo of inzetbaarheid (ook wel loonwaarde onderzoek) of een loopbaanonderzoek (ook wel haalbaarheidsonderzoek).

Wie schakelt een arbeidsdeskundige in?

Instanties die deze onderzoeken inzetten zijn: gemeenten, overheden, verzekeraars, arbodiensten, tussenpersonen, advocatenkantoren, werkgevers. Ook (ex-)werknemers kunnen een arbeidsdeskundig onderzoek inzetten. Bijvoorbeeld als zij twijfelen aan de kwaliteit van een ingezet arbeidsdeskundig onderzoek door de werkgever. In veel gevallen zal een (ex-)werknemer, vanwege de kosten, hier vanaf zien en een deskundigenoordeel aanvragen. Ook bij een deskundigenoordeel wordt het opgestelde onderzoek wat in twijfel wordt getrokken, bekeken door UWV.

Door wie wordt het onderzoek uitgevoerd?

Een arbeidsdeskundig onderzoek wordt uitgevoerd door een arbeidsdeskundige. Echter is de titel als arbeidsdeskundige dragen niet beschermd. Het onderzoek kan dus worden uitgevoerd door iemand die daar nooit een opleiding voor heeft gevolgd. Dit is alleen niet aan te raden. Een arbeidsdeskundige die geregistreerd is bij de NVVA en SRA heeft minimaal een jaar opleiding en meerdere jaren werkervaring in de verzuimbranche. Dit is noodzakelijk om op de hoogte te zijn van regel- en wetgeving, situaties die tijdens begeleiding kunnen voorkomen en om oplossingen te verzinnen binnen het UWV-beoordelingskader. Het niet opstellen van een kwalitatief advies door een arbeidsdeskundige kan dan ook grote gevolgen hebben. Bijvoorbeeld een sanctie door UWV als er verkeerde adviezen zijn afgegeven.

Onafhankelijke partij

Waar ook goed op moet worden gelet is de onafhankelijkheid van de arbeidsdeskundige. Gelukkig is dit de laatste jaren steeds beter geworden. Echter was er tot een aantal jaar geleden problematiek als het gaat om het beeld van de arbeidsdeskundige. Met name in het werkveld van letselschade dienstverlening worden arbeidsdeskundigen nog wel eens als ‘niet onafhankelijk’ bestempeld. Een arbeidsdeskundige kan worden ingezet door de verzekeraar, een arbodienst of kan worden afgenomen buiten de selectie van deze partijen. In het laatste geval weet je altijd dat je een onafhankelijke partij inschakelt.

Waar moet je op letten bij het inschakelen van een arbeidsdeskundige?

  • Geregistreerd bij de SRA
  • Aangeloten bij de NVVA
  • Onafhankelijk

Onderzoek door Matchvermogen? Bekijk hoe wij dit aanpakken

Soorten arbeidsdeskundige onderzoeken

Arbeidsdeskundig onderzoek kosten Wet Verbetering poortwachter

Een onderzoek tijdens de Wet Verbetering Poortwachter of Ziektewet wordt meestal ingezet door werkgevers, arbodiensten en verzekeraars. In veel gevallen is dit onderzoek erop gericht om de mogelijkheden in spoor 1 en spoor 2 te onderzoeken. Dit houdt in dat wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn in het eigen werk of werk buiten de eigen werkgever. In veel gevallen zijn de werknemers die worden onderzocht arbeidsongeschikt geraakt bij een werkgever.

Arbeidsdeskundig onderzoek kosten WIA

Dit onderzoek is er vaak op gericht om extra onderbouwing te verzamelen voor een eventuele herbeoordeling van de WGA-uitkering van een werknemer. Ook wordt dit onderzoek ingezet om meer richting te bepalen in het ‘derde spoor’. Het derde spoor is een re-integratietraject dat wordt ingezet in de WGA. De arbeidsdeskundige voorziet de derde spoor begeleider van een duidelijk zoekprofiel en advies over de mogelijkheden van de werknemer. Een arbeidsdeskundig onderzoek WIA wordt vaak gezien als een nieuw ijkpunt in de re-integratie.

Loonwaarde onderzoek kosten

Bij gemeenten en overheden, maar in enkele gevallen ook bij werkgevers, wordt er regelmatig een arbeidsdeskundige ingeschakeld voor loonwaardebepaling. Loonwaarde is simpel gezegd het loon dat je tegenover de arbeid zet die een werknemer oplevert. Bij gemeenten en overheden wordt een dergelijk onderzoek uitgevoerd mensen met een Wajong-uitkering of voor iemand die valt onder banenafspraken. Er wordt voor een afgifte van de uitkering of status vaak een loonwaarde-onderzoek uitgevoerd. Een werkgever die iemand met een ‘status’ inhuurt ontvangt subsidie voor de hoeveelheid ineffectieve uren die iemand kan werken.

Arbeidsdeskundig onderzoek kosten voor ondernemers

Buiten de arbeidsdeskundige onderzoeken die noodzakelijk zijn tijdens de Wet Verbetering Poortwachter, WIA en de Ziektewet zijn er ook specialistische onderzoeken voor ondernemers. Deze onderzoeken zijn in basis hetzelfde. Er wordt gekeken naar belasting en belastbaarheid. Er is een groot verschil met de bovenstaande beschreven onderzoeken. Een ondernemer heeft vele verschillende taken. Het analyseren van het takenpakket duurt daarom langer. Het onderzoek neemt meer tijd in beslag waardoor de kosten vanzelfsprekend hoger liggen. Ook hoeft er geen rekening te worden gehouden met regel- en wetgeving, maar met de polisvoorwaarden.

Arbeidsdeskundig onderzoek kosten bij letselschade

Als een cliënt, werknemer een ongeval krijgt en daardoor minder tijd of uren kan werken dan wordt er meestal een arbeidsdeskundige ingeschakeld. De arbeidsdeskundige onderzoekt in welke mate het letsel tot arbeidsbeperkingen heeft gezorgd. De tijd en duur van dit onderzoek hangt af van het soort letsel en hoe complex het onderzoek is. Bij een ondernemer duurt een onderzoek vaak langer dan bij iemand die in dienst is. Een letselschade onderzoek is een kostbaar traject en wordt vaak op maat aangeboden.

Arbeidsdeskundig onderzoek kosten bezwaar of herbeoordeling

Tijdens de ziektewet beoordeeld UWV twee keer de arbeidsongeschiktheid van werknemer. De eerste keer bij de eerstejaars ziektewetbeoordeling. De tweede keer bij de toets verbeterde belastbaarheid. Het toetsen van deze belastbaarheid op deze twee momenten wordt alleen uitgevoerd als iemand ziek uit dienst gaat voor 52 weken. Rond ongeveer 104 weken ziekte, wordt een werknemer nogmaals beoordeeld. Deze beoordeling wordt ook wel de WIA-beoordeling genoemd en is, bedoelt voor werknemers met mensen met flexibele contracten, zowel als vaste contracten. Om ervoor te zorgen dat een EZWB, WIA of TVB2 beoordeling goed verloopt kan een arbeidsdeskundig onderzoek bezwaar of herbeoordeling uitkomst bieden. Een arbeidsdeskundige die een bezwaar of herbeoordeling kan uitvoeren is vaak juridisch onderlegd. Daardoor is zo’n onderzoek vaak meer kostbaar dan een regulier onderzoek.

Arbeidsdeskundig werkplekonderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek kan in sommige gevallen worden uitgebreid met een uitgebreid werkplekonderzoek. In de praktijk zie je vaak dat hier een mobiliteitsadviseur of een ergotherapeut bij wordt betrokken. De kosten van een werkplekonderzoek lopen uiteen. Dit is afhankelijk van verschillende factoren. Bijvoorbeeld van de ruimte die moet worden onderzocht, de insteek van het onderzoek en de diepgang.

Wat is een werkplekonderzoek?

Een werkplekonderzoek is een onderzoek dat wordt verricht op de werkvloer of bij iemand thuis. Tijdens het onderzoek wordt gekeken op welke manier iemand kan worden ontlast. In de meeste gevallen is het werkplekonderzoek dat door de arbeidsdeskundige wordt uitgevoerd een inventarisatie die onder het gebruikelijke tarief valt. Komt er meer bij kijken, bijvoorbeeld een uitgebreide analyse van voorzieningen of aanvraag van subsidies van deze voorzieningen, dan ligt het tarief hoger.

Voorbeeld

Stel iemand heeft een rugklacht waardoor langdurig zitten problematisch is. Een normale bureaustoel is niet afdoende. Een ergonomische bureaustoel kan er voor zorgen dat iemand zijn rugbelasting afneemt. Daardoor kan deze persoon weer langer zitten en zijn werk weer uitvoeren. Door een relatief kleine investering voorkomt men dus arbeidsongeschiktheid. De arbeidsdeskundige zal in dit geval zelf het onderzoek kunnen uitvoeren, maar brengt voor een eventueel ergonomisch advies extra kosten in rekening.

Kosten werkplekonderzoek

Afhankelijk van de specialist die wordt ingeschakeld naast de arbeidsdeskundige en het doel van het onderzoek worden de kosten gebaseerd. Gaat het enkel om één werkplek-analyse dan zal de prijs uiteraard lager uitvallen dan dat dat het gaat om een analyse van een geheel kantoorpand. Gemiddeld kost een werkplekonderzoek van één werkplek rond de € 250, – per individueel onderzoek. Een onderzoek van een kantoor van 50 werkplekken kost ongeveer € 3500, – tot € 5000, -. Daar zit dan vaak wel een analyse van alle risicofactoren op het kantoor bij. Dit zijn factoren als stof, rook, damen en omgevingsfactoren. Als deze factoren worden betrokken wordt er vaak ook een arbeidshygiënist ingeschakeld. Afhankelijk

Arbeidsdeskundig onderzoek tarieven lopen uiteen

De volgende prijzen hebben we onderzocht bij 50 arbeidsdeskundige bureaus. Wat opvalt, is dat er meerdere bureaus zijn die allereerst een goedkope prijs weergeven. Dit is vaak voor een adviesgesprek en niet voor een volledig arbeidsdeskundig rapport. Ook als een arbeidsdeskundige gecertificeerd of geregistreerd is, lijkt de prijs vaak hoger te zijn.

Arbeidsdeskundig onderzoek kosten op een rijtje

SoortRichtprijs
Arbeidsdeskundig onderzoek Wet Verbetering Poortwachter €700 tot €995
Pre Advies WIA€595 tot €995
Arbeidsdeskundig onderzoek WIA€925 tot €1295
Arbeidsdeskundig onderzoek Ziektewet€700 tot €995,-
Arbeidsdeskundig loonwaarde-onderzoek €595 tot €995,-
Arbeidsdeskundig functiehuis onderzoek€995 tot  €1595
Her-arbeidsdeskundig onderzoek€500tot € 795
Arbeidsdeskundig onderzoek ondernemers€700 tot €1595
Arbeidsdeskundig onderzoek Letselschade€700 tot €1595
Arbeidsdeskundig onderzoek bezwaar of herbeoordeling€1200 tot €5000

Arbeidsdeskundig onderzoek kosten of goede investering?

Een arbeidsdeskundig onderzoek lijkt in sommige gevallen kostbaar. Echter is een kwalitatief onderzoek inschakelen een goede keuze. Het arbeidsdeskundig onderzoek is een moment op basis waarvan nieuwe stappen in de re-integratie van een cliënt worden bepaald. Het verkeerd vaststellen van conclusies heeft enorme gevolgen. Wat ook vaak wordt vergeten is dat een werkgever financieel verantwoordelijk is voor een werknemer voor 12 jaar. Met name eigenrisicodragers WGA en Ziektewet hebben daarom baat bij een pragmatische arbeidsdeskundige oplossing die instroom kan voorkomen. Naast dit risico valt er ook op korte termijn veel te besparen met een gedegen onderzoek. Helaas zien wij nog al te vaak dat er onnodig een spoor 2 re-integratietraject wordt ingezet. Dit is zeker niet altijd nodig en dat kan goed worden onderbouwd. Ook zijn er in sommige gevallen goedkopere alternatieven. Bijvoorbeeld de inzet van een goed mediation traject.

Hoge arbeidsdeskundig onderzoek kosten? Hulp nodig?

Door de juiste arbeidsdeskundige partij te kiezen kunt u in veel gevallen tot wel een paar duizend euro besparen aan interventiekosten. Op de lange termijn gaat dit om tienduizenden euro’s (mocht een werknemer instromen in de WGA). Wij helpen keuzes inzichtelijk te maken en helpen u pragmatisch verder met de juiste beslissing. Neem gerust contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Meer over ons? Neem contact op.

Niels, Specialist sociale zekerheid

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.