Wie Schakelt de Arbeidsdeskundige in?

De arbeidsdeskundige is een professional die zich bezighoudt met het in kaart brengen van de re-integratiemogelijkheden van een zieke werknemer. Dit traject staat beter bekend als het arbeidsdeskundige onderzoek. Vaak wordt de arbeidsdeskundige pas na één ziektejaar ingeschakeld, echter kan het inschakelen van een deskundige bij kort verzuim ook veel voordelen met zich meebrengen. Maar nu vraag jij je wellicht af; Wie schakelt de arbeidsdeskundige in?

De arbeidsdeskundige kan door diverse partijen worden ingeschakeld. De werkgever kan ervoor kiezen om een arbeidsdeskundige in te schakelen op ieder gewenst moment binnen het ziekteverzuim. Ook andere betrokkene zoals bijvoorbeeld de bedrijfsarts kan het initiatief nemen om de arbeidsdeskundige in te schakelen.

Wil jij meer weten over het inschakelen van de arbeidsdeskundige, en wat hier precies bij komt kijken? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Wij raden je aan het onderstaande artikel te lezen. Hier vertellen we jou namelijk alles wat je moet weten over de hulp die een arbeidsdeskundige kan bieden. We bekijken wie de arbeidsdeskundige inschakelt, maar we komen er ook achter waarom dit wordt gedaan. Laten we dus snel van start gaan om meer te weten te komen!

Loading

Waarom een arbeidsdeskundige inschakelen?

Voordat we dieper induiken op de vraag wie de arbeidsdeskundige inschakelt, willen we eerst ontdekken waarom een arbeidsdeskundig onderzoek wordt gestart. Dit is een belangrijke vraag voor alle betrokken partijen. Voordat een werkgever of andere partij besluit om de arbeidsdeskundige in te schakelen, is het immers noodzakelijk om te weten waarom dit nuttig is.

Een arbeidsdeskundig onderzoek is bedoeld om de re-integratiemogelijkheden van een zieke werknemer in kaart te brengen. De arbeidsdeskundige doet dit door de situatie van de werknemer te beoordelen, maar ook door het werk nader onder de loep te nemen. Er wordt gekeken of de werknemer in kwestie fysiek en mentaal in staat is om zijn functie of een deel hiervan uit te voeren. Indien dit niet het geval is, en er ook geen andere functie binnen de organisatie mogelijk is, kan het nodig zijn om een spoor 2 traject te starten.

Zowel werkgever als werknemer zijn gebaat bij het inschakelen van een arbeidsdeskundige. Waarom kunnen we dit zeggen? Om te beginnen kan de werknemer natuurlijk profiteren van dit traject. De arbeidsdeskundige helpt hem of haar om in te zien welke mogelijkheden tot arbeid er nog wel zijn. Zodoende ontstaat er weer perspectief en een positieve kijk op de toekomst. Maar ook de werkgever kan veel voordelen ervaren door het inschakelen van een arbeidsdeskundige.

Langdurig ziekteverzuim is ook voor de werkgever geen pretje. Naast het feit dat dit verzuim veel kosten met zich meebrengt, is er in veel gevallen helaas ook geen toekomstperspectief. Daar kan de arbeidsdeskundige verandering in brengen. Deze zal de re-integratiemogelijkheden duidelijk in kaart brengen, en de werkgever zodoende meer inzicht bieden in het herstel van de werknemer in kwestie. Op deze manier kan de werkgever inspelen op de behoefte van zijn medewerker, en wordt bovendien duidelijk wat alle partijen in de komende periode kunnen verwachten.

Wie schakelt de arbeidsdeskundige in?

Het inschakelen van de arbeidsdeskundige is een nuttige tool tijdens ziekteverzuim binnen een organisatie. Het is eigenlijk onmisbaar te noemen voor een optimale re-integratie. In sommige gevallen wordt een arbeidsdeskundig onderzoek pas na een jaar gestart, maar men kan er ook voor kiezen om een arbeidsdeskundige vroegtijdig in te schakelen. Dit kan diverse voordelen met zich meebrengen.

Er zijn altijd diverse partijen betrokken bij ziekteverzuim binnen een organisatie. Naast de werkgever en werknemer, zijn er diverse professionals betrokken bij het traject. Diverse partijen kunnen dus bepalen dat een arbeidsdeskundige wordt ingeschakeld. Onderstaand treden we in detail om erachter te komen wie de arbeidsdeskundige inschakelt, en waarom.

De werkgever schakelt de arbeidsdeskundige in

In veel gevallen is de werkgever degene die ervoor kiest om een arbeidsdeskundige in te schakelen. Dit wordt gedaan om de werknemer in kwestie te helpen. Het aanbieden van verzuimbegeleiding is immers een plicht waar iedere werkgever aan moet voldoen. De werkgever dient in ieder geval voor het einde van het eerste ziektejaar de arbeidsdeskundige in te schakelen. Op deze manier voldoe jij als werkgever aan je zorgplicht tegenover de medewerker.

De werkgever schakelt de arbeidsdeskundige dus in om te voldoen aan zijn of haar plichten. Echter is het bereiken van een succesvolle re-integratie natuurlijk de grootste reden voor werkgevers om een arbeidsdeskundige in te schakelen. Als werkgever is het immers nooit fijn om een werknemer kwijt te raken na langdurig ziekteverzuim.

Veel werkgevers merken dat het contact met hun werknemers niet optimaal is tijdens het ziekteverzuim. Er is vaak sprake van onbegrip, en soms zelfs frustraties. Ook om dit probleem aan te pakken kan de hulp van een arbeidsdeskundige nuttig zijn. Het is voor werkgevers dus absoluut de moeite waard om een arbeidsdeskundige in te schakelen.

Het preventief inschakelen van een arbeidsdeskundige wordt ook steeds populairder. Werkgevers kiezen ervoor om de hulp van een arbeidsdeskundige in te schakelen met het oog op verzuimpreventie. De deskundige kan de werkgever bijvoorbeeld ondersteunen bij het vergroten van de kennis over belastbaarheid. Ook kan het preventief inschakelen van de arbeidsdeskundige zorgen voor meer aandacht voor taakbelasting en correcte doorverwijzing. Kortom, ook preventief kan de arbeidsdeskundige veel voor jou betekenen.

De bedrijfsarts schakelt de arbeidsdeskundige in

Een arbeidsongeschikte werknemer heeft contact met zowel zijn werkgever als de bedrijfsarts. Nadat het verzuim uitgebreid is besproken, kan ook de bedrijfsarts bepalen dat het tijd is om een arbeidsdeskundige in te schakelen. Dit doet de bedrijfsarts uiteraard in overleg met de werkgever.

De bedrijfsarts heeft doorgaans iets meer inzicht in het verzuim van de werknemer. Zodoende kan het gebeuren dat de bedrijfsarts eerder inziet dat het inschakelen van een arbeidsdeskundige nuttig of zelfs noodzakelijk is. De bedrijfsarts heeft het beste voor met al zijn cliënten. Het inschakelen van de arbeidsdeskundige is dan ook een logische stap die vaak gezet wordt.

Merkt de bedrijfsarts dat spoedig herstel niet waarschijnlijk is, om wat voor reden dan ook? Dan kan deze ook besluiten om vroegtijdig een arbeidsdeskundige in te schakelen. Hier zitten diverse voordelen aan verbonden. Hierover vertellen we je later in dit artikel meer.

Arbeidsdeskundig onderzoek UWV

Iemand die in de ziektewet zit en een uitkering ontvangt van het UWV, kan ook te maken krijgen met een arbeidsdeskundige. Het UWV kan een arbeidsongeschikte werknemer namelijk verplichten om deel te nemen aan een arbeidsdeskundig onderzoek.

De arbeidsdeskundige onderzoekt in dat geval of er nu of in de toekomst mogelijkheden liggen voor de persoon in kwestie om weer aan het werk te gaan. Kortom, het arbeidsvermogen wordt vastgesteld. De arbeidsdeskundige houdt hierbij uiteraard rekening met de beperkingen waar volgens de verzekeringsarts sprake van is.

Het UWV wenst uiteraard iedereen aan te moedigen om te re-integreren op de arbeidsmarkt wanneer hiertoe mogelijkheden zijn. Het is dan ook niet gek dat er samen wordt gewerkt met een arbeidsdeskundige. Dit is immers dé professional die deze mogelijkheden het beste in kaart kan brengen.

De werknemer kan zijn of haar voorkeur uitspreken

Alhoewel de werknemer in principe niet degene is die de arbeidsdeskundige inschakelt, kun je als werknemer zeker wel je voorkeur uitspreken. Zo kun je het inschakelen van een bepaalde arbeidsdeskundige wel zeker aandragen. Vertel je werkgever meer over de waarde die jij ziet in het arbeidsdeskundige onderzoek. Wist je dat je zelfs kan voorstellen een arbeidsdeskundige preventief in te schakelen? Jouw werkgever zal jouw inzet op het gebied van verzuimpreventie absoluut waarderen.

Vergeet niet dat jij als werknemer een belangrijke schakel vormt binnen de organisatie. De meeste werkgevers waarderen het dan ook enorm wanneer hun medewerkers actief meedenken met oplossingen, zoals bijvoorbeeld op het gebied van ziekteverzuim.

Ben jij zelf arbeidsongeschikt, en ben je jouw positieve kijk op de toekomst kwijtgeraakt? Wellicht twijfel je aan de mogelijkheden die er in de toekomst nog voor je liggen? Ook in dat geval kun je met jouw werkgever of verwijzer om de tafel gaan om het inschakelen van een arbeidsdeskundige te bespreken. Deze kan jou namelijk helpen om in oplossingen te denken en de focus te leggen op de mogelijkheden die jij nog wel hebt. Dit geeft frisse moed voor de toekomst, en laten we eerlijk zijn; dat kan iedereen toch wel gebruiken?

Vroegtijdig inschakelen van de arbeidsdeskundige

Zowel werkgever als bedrijfsarts kunnen ervoor kiezen om een arbeidsdeskundige vroegtijdig in te schakelen. Dit heeft namelijk bewezen diverse voordelen met zich mee te brengen. Ook werknemers kunnen zelf aangeven vroeg te willen starten met een arbeidsdeskundig onderzoek. Welke voordelen brengt het vroegtijdig inschakelen van de arbeidsdeskundige zoal met zich mee? Onderstaand bespreken we enkele belangrijke voordelen.

Vermijdt een tweede spoor traject

Het vroegtijdig inschakelen van de arbeidsdeskundige kan een tweede spoor traject voorkomen. Kortom, de kans dat de werknemer succesvol kan terugkeren bij zijn huidige werkgever, wordt een stuk groter. Wanneer de arbeidsdeskundige er vroeg bij is, kan dit ervoor zorgen dat de drempel een stuk lager ligt voor de werknemer om weer aan het werk te gaan.

Kostenbesparend

Wanneer de arbeidsdeskundige vroegtijdig wordt ingeschakeld, kan dit voor werkgevers op de lange termijn kostenbesparend zijn. Langdurig ziekteverzuim kost de werkgever immers veel geld. Denk bijvoorbeeld aan kostenposten zoals loondoorbetaling, kosten voor verzuimbegeleiding en de kosten voor vervangend personeel. Al deze kosten kunnen worden teruggedrongen wanneer het vroegtijdig inschakelen van de arbeidsdeskundige zorgt voor een vlotte en succesvolle re-integratie.

Vloeiend re-integratietraject

De arbeidsdeskundige kan een waardevolle hulp zijn in het re-integratietraject. Deze deskundige kan namelijk zorgen voor een goede opbouw, waardoor het traject vloeiend verloopt. De werkzaamheden kunnen direct langzaam worden opgebouwd, wat bovendien de kans op een terugval verkleint. Duurzaam re-integreren is immers het uiteindelijke doel waar alle betrokken partijen op hopen.

Betere relatie tussen werkgever en werknemer

Wist jij dat het vroegtijdig inschakelen van de arbeidsdeskundige kan zorgen voor een verbeterde relatie tussen werkgever en werknemer? Ziekteverzuim brengt helaas nog te vaak verstoorde relaties met zich mee. De werknemer voelt zich vaak niet gehoord, en de werkgever vindt het moeilijk om de situatie volledig te begrijpen. Zodoende is er vaak sprake van spanningen, irritaties en onbegrip. De arbeidsdeskundige kan ervoor zorgen dat al deze aspecten aangepakt worden. Deze deskundige ziet om te beginnen het belang in van een goede communicatie tussen werkgever en werknemer. Dit staat dan ook centraal.

Ook zorgt een arbeidsdeskundig onderzoek ervoor dat er duidelijkheid komt, en er weer positief met hoop naar de toekomst kan worden gekeken. Kortom, het vroegtijdig inschakelen van de arbeidsdeskundige zorgt voor betere onderlinge banden tussen werkgevers en werknemers.

Schakel de arbeidsdeskundige van Matchvermogen in

Ben jij een werkgever of verwijzer, en ben je op zoek naar een professionele arbeidsdeskundige? Dan ben je bij Matchvermogen aan het juiste adres. Als arbeidsdeskundig adviesbureau onderscheiden wij onszelf op diverse manieren van andere bureaus. Om te beginnen vinden wij het belangrijk om altijd een eerlijke prijs te hanteren. Bij Matchvermogen kun je rekenen op de allerbeste hulp voor een scherpe prijs. Zo is een arbeidsdeskundig onderzoek al mogelijk vanaf €795,- euro.

Matchvermogen werkt uitsluitend met geregistreerde en gecertificeerde arbeidsdeskundige. Alle professionals die bij ons in dienst zijn beschikken over jarenlange ervaring. Zodoende weten zij optimaal in te spelen op iedere situatie. Geen scenario is hen vreemd, en ons motto is om iedereen te kunnen helpen op weg naar een geslaagd re-integratietraject. Daarbij houden wij wel in gedachte dat ieders traject er anders uitziet. Gelukkig kunnen wij iedere werknemer de juiste handvatten geven om het beste uit zichzelf te halen.

Het zal je verrassen te horen over de verschillende flexibele trajecten die Matchvermogen te bieden heeft. Wij zijn werkelijk waar van alle markten thuis. We zetten bovendien altijd net dat stapje extra om iedere werkgever en iedere werknemer verder te helpen. Dat is een kwaliteitsbelofte waar je van op aan kunt!

Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen, hetzij in het geval van kort of langdurig ziekteverzuim? Vraag dan geheel vrijblijvend een offerte aan via onze website. Wij streven ernaar je zo spoedig mogelijk te voorzien van een offerte op maat, die helemaal aansluit bij de wensen en doelen van jouw organisatie.

Meer over ons? Neem contact op.

Niels, Specialist sociale zekerheid