Wie voert een AD onderzoek uit?

Wat is een arbeidsdeskundige?

Een ‘AD onderzoek’, ook wel een arbeidsdeskundig onderzoek is een onderzoek dat wordt uitgevoerd binnen de Wet Verbetering Poortwachter, de Ziektewet en de wet WIA. Samen met de arbeidsdeskundige wordt er gekeken wat de mogelijkheden zijn in spoor 1, spoor 1b en spoor 2. Een arbeidsdeskundige is een specialist op het gebied van belasting en belastbaarheid. Het is professional die met name gaat over het vaststellen van de beste re-integratiemogelijkheden van een werknemer.

Wie voert een AD onderzoek uit?

Een AD onderzoek kan worden uitgevoerd door een gecertificeerde of geregistreerde arbeidsdeskundige. Het is geen beschermde titel, dus in sommige gevallen wordt een arbeidsdeskundig onderzoek ook wel uitgevoerd door een niet geregistreerde of gecertificeerde specialist. In dat geval wordt een arbeidsdeskundig onderzoek vaak uitgevoerd door een ervaren casemanager of HR adviseur. Om onderzoeken uit te voeren voor bijvoorbeeld UWV, overheidsinstanties en professionele arbeidsdeskundige bureaus wordt echter wel vaak een registratie vereist. In de meeste gevallen ook een certificering.

Ga voor een onafhankelijke arbeidsdeskundige

Een onafhankelijke arbeidsdeskundige is uitermate belangrijk om kosten te besparen, integer te handelen en om een UWV-proof re-integratiedossier op te stellen.

Wat verstaan we onder onafhankelijk?

Onder een onafhankelijk arbeidsdeskundige verstaat Matchvermogen een arbeidsdeskundige die zich niet laat beïnvloeden door politieke of zakelijke belangen. Een arbeidsdeskundige dient zich te baseren op objectieve informatie welke voortkomt uit de adviezen van een bedrijfsarts of verzekeringsarts.

Arbeidsdeskundige via uw verzuimverzekering

Als u uw verzuim verzekerd heeft u vaak ook een arbodienst die u ondersteunt bij de re-integratie van uw medewerker. De verzekeraar heeft een belang bij het zo snel mogelijk reduceren van de doorlooptijd, want een lange doorlooptijd kost de verzekeraar geld. Echter zijn de belangen niet altijd gestroomlijnd. In veel gevallen is het voorkomen van een loonsanctie het grotere belang. Spoor twee wordt dan ook vaak onnodig geadviseerd door de arbeidsdeskundige van de arbodienst. Bovendien zit er vaak een incentive bij een arbodienst om een tweede spoor in te zetten. Vaak wordt op een dergelijk traject commissie afgedragen door de tweede spoor begeleider aan de arbodienst. Uiteraard zijn er ook vele arbodiensten en re-integratiebedrijven die zeer integer zijn op dit gebied. Bovendien hoeft een commissie afdracht niet per definitie negatief te zijn.

Arbeidsdeskundig via re-integratiebedrijf

Sommige arbeidsdeskundige bureaus bieden naast arbeidsdeskundig onderzoek en advies ook de mogelijkheid aan om een tweede spoor traject bij hun te volgen. Dit heeft voordelen, maar kan ook zorgen voor een verkeerde incentive. Het voordeel is dat de doorlooptijd van het ziektetraject wordt verkort. Er is minder communicatie nodig waardoor er al snel kan worden gestart met het tweede spoor. Aan de andere kant is er een incentive voor de arbeidsdeskundige om een tweede spoor in te zetten via zijn eigen bedrijf. Dit levert namelijk inkomsten op. Ondanks dat er misschien niet wordt gehandeld vanuit moedwilligheid kan deze factor wel mee spelen in het wel of niet uitzetten van een tweede spoor.

Hoe herken je een onafhankelijke arbeidsdeskundige?

Het is zeer lastig om na te gaan of een arbeidsdeskundige onafhankelijk is. Echter, wanneer een arbeidsdeskundige geregistreerd of gecertificeerd is weet je dat de arbeidsdeskundige zich houdt aan een beroepscode. In deze beroepscode staat ook een en ander over ethiek. Een arbeidsdeskundige zou als deze de beroepscode wordt gehanteerd niet zomaar een tweede spoor onderzoek inzetten als het niet nodig is.

Vragen die je kunt stellen om onafhankelijkheid te onderzoeken

  • Is de arbeidsdeskundige SRA geregistreerd?
  • Is de arbeidsdeskundige aangesloten bij een arbodienst?
  • Heeft de arbeidsdeskundige meerdere klanten of is hij of zij afhankelijk van een paar klanten voor zijn omzet?
  • Is de arbeidsdeskundige tevens een tweede spoor re-integratiebedrijf?

Registratie van arbeidsdeskundigen

Registratie van arbeidsdeskundige vindt plaats via De Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA). Zij dragen al bijna 30 jaar bij aan de kwaliteitsbevordering van het vak van arbeidsdeskundige. Dit doet de SRA met specifieke aandacht voor houding en gedrag van de professional. Want het zijn de arbeidsdeskundigen die in de relatie mens, werk en inkomen een schakelfunctie vervullen. Dit zowel in de private als in de publieke sector. Hun houding en gedrag kunnen het verschil maken in de levens van mensen en in de praktijk van ondernemingen. Voor opname in het register van de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA) en om je te kunnen certificeren moet je aantonen dat je onder meer beschikt over een hbo-bachelor diploma of een vierjarig hbo-diploma uit het verleden dat op de CROHO lijst staat. Een post hbo-opleiding is niet voldoende.

Certificering van arbeidsdeskundigen

Naast het SRA kan een arbeidsdeskundige zich aansluiten bij de vereniging van arbeidsdeskundigen: de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (Nvva). De NVvA richt zich als beroepsvereniging op de professionalisering en profilering van arbeidsdeskundigen. De vereniging zorgt voor de ontwikkeling van het beroep en geeft kaders voor bewaking van normen en waarden bij de beroepsuitoefening. De NVvA maakt duidelijk aan arbeidsdeskundigen waar kansen in het maatschappelijke speelveld liggen. De NVvA signaleert wijzigingen in wetgeving en beleid en volgt de ontwikkeling van het vakgebied.

Direct een arbeidsdeskundig onderzoek?

Bent u op zoek naar een arbeidsdeskundige die voor u een arbeidsdeskundig onderzoek kan uitvoeren? Matchvermogen is een onafhankelijk arbeidsdeskundig onderzoek en adviesbureau. Wij helpen u verder met een UWV-proof, duidelijk en snel arbeidsdeskundig advies.

Meer over ons? Neem contact op.

Niels, Specialist sociale zekerheid

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.