ChatGPT invloed arbeidsdeskundig onderzoek

In dit artikel gaan we verder in hoe arbeidsonderzoek en tweede spoor ondersteund kan worden door ChatGPT. We gaan onderzoeken waarvoor de arbeidsdeskundige ChatGPT kan inschakelen, welke uitdagingen dit met zich meebrengt en wat de voor en nadelen zijn van het gebruik van ChatGPT. Ook onderzoeken we de werking van kunstmatige intelligentie tijdens Spoor 2 wanneer er onderzoek nodig is naar nieuwe carrière paden.

Wat is ChatGPT?

ChatGPT is een tool die inmiddels wijdverspreid bekend is. Het AI-model kan de context van gesprekken begrijpen en accurate antwoorden genereren, waardoor het een ideaal hulpmiddel is voor vele beroepen. Volgens onderzoek door Mckinsey in 2023 zal 70% van al het werk worden geautomatiseerd! Niet gek dat dit dus ook effect gaat hebben op de re-integratiebranche.

Waar kan ChatGPT bijvoorbeeld voor worden gebruikt?

ChatGPT wordt nu al gebruikt om inzicht te krijgen in de betrokkenheid van werknemers, prestaties, werktevredenheid en nog veel meer HR-gerelateerde zaken. Door gesprekken in te voeren in de tool kan Chat GPT patronen in het gedrag van de werknemers identificeren die anders onopgemerkt zouden blijven.

Daarnaast kan ChatGPT worden gebruikt om potentiële nieuwe werknemers te beoordelen en zelfs vroege tekenen van burn-out bij bestaande werknemers te detecteren. Het AI model kan ook worden gebruikt om de effectiviteit van trainingsprogramma’s te meten en verloopcijfers te helpen verlagen. Bovendien kan het gebruikt worden om de werkschema’s van werknemers te optimaliseren voor meer efficiëntie.

Over het geheel genomen heeft ChatGPT HR professionals nu al in staat gesteld om ongekende inzichten te krijgen in het personeelsbestand en heeft het een groot aantal nieuwe mogelijkheden geopend voor arbeidsonderzoek. Deze technologie zorgt voor een revolutie in de manier waarop bedrijven met hun zieke werknemers omgaan en zal de komende jaren ongetwijfeld het gezicht van arbeidsonderzoek veranderen.

ChatGPT een goede tool om banen te vinden?

De geavanceerde functies van Chat GPT helpen werkgevers niet alleen om de wervingskosten te verminderen, maar maken het ook de perfecte tool voor Spoor 2 en recruitment.

Door gebruik te maken van de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie kunnen arbeidsdeskundigen snel en nauwkeurig banen identificeren die goed passen bij de werknemer zijn huidige kwaliteiten. Hierdoor kan de tweede spoor begeleider sneller en effectiever geschikte werkplekken vinden dan voorheen via traditionele methoden.

De invloed van ChatGPT op arbeidsdeskundig onderzoek

Zoals aangegeven is ChatGPT is een innovatieve tool die die een revolutie teweeg brengt in de manier waarop organisaties hun medewerkers beoordelen en ontwikkelen. Zo ook voor arbeidsdeskundige onderzoeken. Deze kunstmatige intelligentie maakt gebruik van groeps-, taak- en procesgegevens. Hiermee beoordeelt het nauwkeurig werknemersprestaties en identificeert het kwaliteiten en verbeterpunten. Het stroomlijnt beoordelingen en helpt arbeidsdeskundigen bij beter geïnformeerde beslissingen over zieke werknemers. Bijvoorbeeld door patronen te herkennen in de gesprekken met medewerkers welke anders niet zouden opvallen.

Actuele informatie in ChatGPT laden?

Door het gebruik van een live data-stream vanuit personeelsystemen heeft Chat GPT heeft toegang tot actuele informatie. Koppel je bijvoorbeeld vaardigheidsniveaus van individuele werknemers, dan kun je vervolgens de informatie en adviezen live gebruiken op de werkvloer. Dit kan preventief arbeidsdeskundig onderzoek waardevol maken. Als je via ChatGPT doorlopend variabelen laat analyseren dan kun je tijdig anticiperen op personele risico’s, zoals werk gerelateerde klachten. Een volgende stap als het gaat om voorkomen van ziekteverzuim.

Grote impact op arbeidsdeskundig onderzoek

De impact van ChatGPT op het arbeidsonderzoek is verstrekkend. Het vermogen om snel de prestaties van individuen te beoordelen (functionele mogelijkheden) en lacunes in vaardigheden te identificeren, stelt arbeidsdeskundigen in staat om middelen op de juiste manier toe te wijzen en de efficiëntie te maximaliseren. Het geavanceerde inzicht dat via ChatGPT wordt verkregen biedt arbeidsdeskundigen waardevolle informatie. Bijvoorbeeld voor het nemen van strategische beslissingen over de bezetting van de werkvloer met zieke werknemers, trainingen en algemene organisatieontwikkeling.

Rapporteren wordt een fluitje van een cent

Arbeidsdeskundig rapport maken? ChatGPT helpt je ermee. Nu moet je nog over het algemeen de juiste vragen stellen voor je iets zinnigs uit ChatGPT krijgt. Echter komen er steeds meer mogelijkheden om grotere hoeveelheden data in ChatGPT te laden, waarmee het AI-model vervolgens betere patronen kan maken. Stel je hebt 1000 arbeidsdeskundige onderzoeken op de plank liggen. ChatGPT analyseert deze onderzoeken en maakt de juiste verbanden. Vervolgens hoef je alleen nog maar een FML in te laden en een gespreksverslag met een medewerker. ChatGPT zal de rest voor je doen. Gek idee heh? Echter is dit geen toekomstmuziek. Volledige robots kunnen al worden gemaakt op basis van een prompt. Daarom zal het genereren van een rapport op basis van bestaande data binnenkort geen probleem zijn.

Kortom, het grote voordeel van ChatGPT is dat het een krachtig hulpmiddel is dat een enorme impact heeft op het arbeidsonderzoek. Door ChatGPT te gebruiken kan er veel sneller en gerichter advies worden gegeven. Dit zorgt ervoor dat er nog sneller kan worden gezorgd voor een geschikte terugkeer van de werknemer naar de huidige werkplek.

De invloed van ChatGPT op Spoor 2

Eenmaal een automatisch arbeidsdeskundig onderzoeksrapport gemaakt? ChatGPT kan ook worden betrokken om werkzoekenden in Spoor 2 helpen. Dit is de vervolgstap na het arbeidsdeskundig onderzoek.

Tijdens het Spoor 2-traject kan inzicht worden verkregen in potentiële kansen voor werkzoekenden en hen bekend maken met de lokale arbeidsmarkt. ChatGPT kan ook worden gebruikt om individuen te helpen inzicht te krijgen in hun individuele sterke en zwakke punten. Het kan hen ook laten zien hoe deze kwaliteiten van invloed zijn op hun vermogen om een leefbaar loon te verdienen en zinvol werk te vinden in de regio.

Een prompt is bijvoorbeeld: Bekijk het CV dat ik straks aanlever. Bekijk de belastbaarheid die ik aanlever. Geef aan wat voor werk de medewerker kan op basis van werk- en opleidingservaring.

Daarnaast kunnen experts begeleiding bieden over carrièrepaden en kwalificaties waar werkzoekenden tijdens hun zoektocht hun voordeel mee kunnen doen. Tot slot kan ChatGPT toegang bieden tot bronnen zoals vacatures, professionele ontwikkelingsprogramma’s en andere waardevolle informatie. Dit kan iemand helpen bij de overgang naar betaald werk. Door gebruik te maken van ChatGPT kunnen werkzoekenden de nodige ondersteuning en middelen krijgen. Dit helpt werkzoekenden succesvol te zijn in hun carrièremove.

Betere ondersteuning door coaches

Door ChatGPT te gebruiken tijdens Spoor 2, kunnen deskundigen op het gebied van arbeidsbemiddeling gepersonaliseerde hulp bieden, zodat werkzoekenden weloverwogen beslissingen kunnen nemen over hun volgende stappen.

Werknemers hebben hulpmiddelen voor zoeken naar een baan

Door het gebruik van Chatbot technologie kunnen mensen begeleiding op maat krijgen met betrekking tot mogelijke vacatures. Ook is er toegang tot hulpbronnen die helpen bij het zoeken naar een baan en deskundig advies om zich een weg te banen op de arbeidsmarkt. Ook kan de Chatbot vragen bedenken voor een sollicitatiegesprek, cv’s samenvatten en e-mail-templates maken. Met deze waardevolle hulpmiddelen tot hun beschikking zullen werkzoekenden in staat worden gesteld om hun carrière in eigen handen te nemen. Beter begrip van welke mogelijkheden kunnen daardoor ontstaan.

Uiteindelijk kunnen specialisten door gebruik te maken van ChatGPT de kloof overbruggen tussen de werkzoekende en zijn/haar gewenste carrière, terwijl ze de werkzoekende ook een uitgebreid inzicht geven in de arbeidsmarkt in Spoor 2.

Het grote voordeel van ChatGPT tijdens Spoor 2 is dus de onschatbare hulp die kan worden geboden aan mensen die op zoek zijn naar een nieuwe passende baan of de lokale arbeidsmarkt proberen te doorgronden.

Chatbottechnologie kan de carrièremogelijkheden verbeteren door een efficiënte, geautomatiseerde manier van communiceren met potentiële werkgevers. Werkzoekenden kunnen snel en gemakkelijk berichten sturen naar recruiters over hun kwalificaties en ervaring, en vragen beantwoorden.De re-integratiecoach kan deze technologie gebruiken om persoonlijk advies te geven en middelen aan te bieden. Hiermee kunnen werkzoekenden waardevol werk vinden en nieuwe professionele doelen bereiken.

De invloeden van ChatGPT in de toekomst

Ook in de toekomst zal ChatGPT een grote rol blijven spelen in het arbeidsdeskundig onderzoek. Het verzamelen van gegevens over de omstandigheden op de huidige werkplek van de werknemers zal nog sneller gaan.

Denk dan aan onderwerpen zoals: omgeving, cultuur, vermoeidheid niveaus, werktevredenheid en stressniveaus. Hierdoor zullen de arbeidsdeskundigen nog sneller oplossingen kunnen vinden om toe te passen op de huidige werkvloer van de zieke werknemer waardoor deze een nog snellere terugkeer kan verwachten.

Vermoedelijk gaat ChatGPT het arbeidsdeskundig onderzoek een stuk efficiënter maken, zowel als de inzet van spoor 2 en de begeleiding. Op termijn denk ik zelfs dat het onderzoek geheel wordt geautomatiseed. Jammer! Want ik ben zelf arbeidsdeskundige.

Meer over ons? Neem contact op.

Niels, Specialist sociale zekerheid