Werkplekaanpassingen door arbeidsdeskundige

Als werkgever is het creëren van een aangepaste werkomgeving en een werkplekaanpassingen cruciaal voor het bevorderen van een snelle terugkeer van een zieke werknemer naar de huidige werkplek. Het kan echter een uitdaging zijn om de nodige aanpassingen te vinden om tegemoet te komen aan de uiteenlopende behoeften van je zieke werknemers. Dat is waar de expertise van de arbeidsdeskundige om de hoek komt kijken op gebied van werkplekaanpassingen. De arbeidsdeskundige snapt wat de invloed is van werkplekaanpassingen en adviseert over de kosten- en batenafwegingen.

Hieronder vind je een uitgebreide lijst van tien werkplekaanpassingen die effectief zijn gebleken bij het bevorderen van terugkeer van een zieke werknemer naar de werkvloer. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op basis van uitgebreid onderzoek en praktijkervaring van Matchvermogen als arbeidsdeskundig specialist. Meer hulp nodig op gebied van werkplekaanpassingen? Neem dan direct contact op.

1# Aangepaste werktijden


Het aanbieden van aangepaste werktijden kan voor jouw zieke werknemer genoeg zijn om weer terug te kunnen komen naar de werkvloer. Veelal wordt een aanpassing van werktijden gebruikt voor mensen met energetische klachten. Iemand heeft bijvoorbeeld in de middag of avond veel energie in plaats van in de ochtend of andersom. Als arbeidsdeskundige kijken we naar hoe we dan toch er voor kunnen zorgen dat iemand wordt ingezet.

Aangepaste werktijden kunnen worden ingezet voor het opbouwen van de arbeidsuren op de momenten dat iemand wel energie heeft. Uiteraard is dit niet voor elke situatie geschikt. Voor mensen die in een fabriek werken of werk verrichten dat op bepaalde tijdstippen moet worden uitgevoerd wordt het moeilijker. Echter zijn ook daar mogelijkheden te verzinnen. Wellicht is er wel een andere sub-type functie binnen de organisatie die wel op bepaalde tijden kan worden uitgevoerd of er is sprake van een mogelijkheid tot ruilen met een collega. Dit is een methode om relatief goedkoop werkplekaanpassingen te realiseren.

2# Ergonomische werkplekaanpassingen

Ergonomie is een belangrijke werkplekaanpassing. Het aanbieden van ergonomische werkplekken voorkomt aandoeningen en verbetert het welzijn van werknemers. Een ergonomische werkplek helpt ook zieke werknemers om zonder klachten weer aan het werk te kunnen. Denk bijvoorbeeld aan ergonomische stoelen, verstelbare bureaus en goede verlichting. Deze verminderen fysieke belasting en ongemak, waardoor de kans op blessures afneemt en zieke medewerkers sneller kunnen terugkeren.

3# Omgevingsfactoren en demotica werkplekaanpassingen


Op gebied van omgevingsfactoren wordt niet veel gedaan als het om werkplekaanpassingen gaat. Echter is het essentieel dat de werkplek toegankelijk is voor alle werknemers. Dit omvat het installeren van hellingen, liften en toegankelijke toiletten voor medewerkers met mobiliteitsbeperkingen. Daarnaast kun je zorgen voor ondersteunende technologieën en aanwijzingen voor bijvoorbeeld werknemers met visuele of auditieve beperkingen. Demotica en health tracking speelt eveneens een steeds grotere rol op de werkvloer.

Domotica is ook wel bekend als huisautomatisering. Het kan verschillende toepassingen hebben om werkgerelateerde klachten te verminderen, zowel op kantoor als bij fysieke beroepen.

Enkele voorbeelden

  1. Ergonomische werkplek: Domotica kan worden gebruikt om de werkplek ergonomischer te maken. Bijvoorbeeld, verstelbare bureaus en stoelen die automatisch de juiste hoogte en positie instellen op basis van de gebruiker. Dit kan helpen om rug-, nek- en andere fysieke klachten te verminderen.
  2. Verlichtingsregeling: automatische verlichtingssystemen kunnen worden geïntegreerd met bewegingssensoren. Voorbeeld om de verlichting automatisch aan te passen op basis van de aanwezigheid van mensen in een ruimte. Dit helpt vermoeidheid van de ogen te verminderen en kan bijdragen aan een betere concentratie en productiviteit.
  3. Klimaatbeheersing: Domotica kan worden gebruikt om de temperatuur, ventilatie en luchtvochtigheid in een werkruimte te regelen. Een optimaal binnenklimaat kan helpen om vermoeidheid en ongemak te verminderen. Dit zorgt op zijn beurt voor vergrote productiviteit en comfort van werknemers verbetert.
  4. Geluidsbeheersing: Geluidsoverlast kan leiden tot stress en afleiding op de werkplek. Domotica kan worden gebruikt om achtergrondgeluiden te regelen. Bijvoorbeeld door het automatisch aanpassen van de volume-instellingen of het activeren van geluidsisolatie in specifieke ruimtes. Dit draagt bij aan een rustigere en meer productieve werkomgeving.
  5. Veiligheid en beveiliging: Domotica kan ook worden gebruikt om de veiligheid op de werkplek te verbeteren. Bijvoorbeeld, geautomatiseerde systemen voor toegangscontrole, bewaking van brand- en inbraakalarmen, en het monitoren van werknemers in gevaarlijke omgevingen. Dit helpt om risico’s te verminderen en de algehele veiligheid te waarborgen.
  6. Gezondheidsmonitoring: In fysieke beroepen gebruikt men domotica voor het monitoren van de gezondheid en veiligheid van werknemers. Wearables en sensoren kunnen bijvoorbeeld de lichaamstemperatuur, hartslag, bloeddruk en andere vitale functies meten. Deze gegevens kunnen worden geanalyseerd om vroegtijdige tekenen van vermoeidheid, uitputting of overbelasting te detecteren. Hier kan tijdig op worden geanticipeerd om werkgerelateerde klachten te voorkomen.

Domotica verbetert werkomstandigheden, verhoogt comfort en vermindert werkgerelateerde klachten. De implementatie van deze technologieën hangt af van de specifieke behoeften en vereisten van een organisatie of beroep.

4# Ondersteuning voor geestelijke gezondheid


Een geestelijk gezonde werkomgeving is van groot belang voor het welzijn en de productiviteit van werknemers. Ook op dit vlak kunnen werkplekaanpassingen veel opleveren.

Omgevingsfactoren

Om de psychische gezondheid te bevorderen, kunnen verschillende aanpassingen aan de werkplek worden gedaan. Een van de benaderingen is het integreren van natuurlijke elementen in de werkomgeving. Door planten, bloemen en natuurlijk licht toe te voegen, wordt een kalmerende en verkwikkende sfeer gecreëerd die de geestelijke gezondheid ten goede komt. Daarnaast kunnen natuurlijke materialen zoals hout of steen een gevoel van verbondenheid met de natuur bevorderen.

Flexibele werkuren

Flexibele werkuren zijn een andere waardevolle aanpassing. Door werknemers de mogelijkheid te geven hun werktijden aan te passen aan hun persoonlijke behoeften, ontstaat er een betere balans tussen werk en privéleven. Dit draagt bij aan het verminderen van stress en het bevorderen van het welzijn van werknemers.

Ontspanningsruimte

Het creëren van ruimtes voor ontspanning is essentieel voor een gezonde werkomgeving. Een aparte ruimte voor ontspanning, meditatie of een pauze van de werkplek is een welkome afwisseling en vermindert stress. Daarnaast kunnen stressverlichtingstechnieken zoals ademhalingsoefeningen, yogalessen of mindfulness-trainingen worden aangeboden om werknemers te ondersteunen bij het omgaan met stress en hun geestelijk welzijn te bevorderen.

Sociale contacten

Het stimuleren van sociale interactie is ook van groot belang. Door gemeenschappelijke ruimtes te creëren waar werknemers kunnen samenkomen, communiceren en relaties kunnen opbouwen, ontstaat een gevoel van verbondenheid en gemeenschap. Dit draagt bij aan het bevorderen van een positieve werkomgeving en het versterken van de geestelijke gezondheid van werknemers.

Persoonlijke groei

Daarnaast is het belangrijk om mogelijkheden voor persoonlijke groei en ontwikkeling aan te bieden. Opleidingsprogramma’s, mentorprogramma’s en workshops dragen bij aan de groei van werknemers en geven hen een gevoel van voldoening en vooruitgang, wat essentieel is voor hun geestelijke gezondheid.

Open communicatie

Een open communicatiecultuur is een cruciaal element. Werknemers moeten zich vrij voelen om hun zorgen, ideeën en feedback te uiten. Dit bevordert niet alleen de betrokkenheid en motivatie, maar ook een positieve werkomgeving die bijdraagt aan het welzijn van werknemers.

5# Training en opleiding


De arbeidsdeskundige kan de specifieke opleidingsbehoeften van je zieke werknemer beoordelen, rekening houdend met zijn toestand, beperkingen en langetermijndoelstellingen.

Deze beoordeling helpt bij het identificeren van geschikte trainingsprogramma’s of cursussen die aansluiten bij de capaciteiten en interesses van de werknemer. Training en opleiding spelen een cruciale rol bij het verminderen van arbeidsongeschiktheid, zowel binnen de huidige functie als bij een mogelijke overstap naar een andere functie.

Door werknemers de nodige kennis, vaardigheden en ondersteuning te bieden, kunnen ze beter in staat zijn om hun taken uit te voeren, zich aan te passen aan veranderingen en gezond te blijven op de werkplek.

Vaardigheden ontwikkelen

Een belangrijk aspect van training en opleiding is vaardigheidsontwikkeling. Werknemers kunnen hun bestaande vaardigheden verder ontwikkelen en nieuwe vaardigheden verwerven die relevant zijn voor hun functie. Door middel van training kunnen werknemers leren hoe ze op de juiste manier fysieke taken kunnen uitvoeren, met inachtneming van ergonomische principes. Ze kunnen technieken leren om veilig en efficiënt te tillen, te buigen, te reiken en andere bewegingen uit te voeren die nodig zijn in hun werk. Dit vermindert het risico op letsel, overbelasting en musculoskeletale aandoeningen, die vaak de oorzaak zijn van arbeidsongeschiktheid.

Ergonomische training

Naast vaardigheidsontwikkeling is ergonomische training een belangrijk onderdeel van het verminderen van arbeidsongeschiktheid. Werknemers kunnen leren over de juiste houding, de optimale werkplekconfiguratie, het gebruik van ergonomische hulpmiddelen en het belang van regelmatige pauzes en afwisseling van taken. Door bewustwording te creëren en werknemers te voorzien van praktische richtlijnen, kunnen ze zelf proactief bijdragen aan het verminderen van werkgerelateerde klachten en het bevorderen van hun eigen gezondheid en welzijn.

Psychosociale vaardigheden

Training en opleiding kunnen ook gericht zijn op het ontwikkelen van psychosociale vaardigheden. Werknemers kunnen leren omgaan met stress, het herkennen van tekenen van overbelasting, effectieve communicatie en conflictoplossing. Deze vaardigheden dragen bij aan het creëren van een gezonde werkomgeving en het verminderen van stressgerelateerde klachten, zoals burn-out en psychische aandoeningen.

Daarnaast kunnen training en opleiding werknemers voorbereiden op een mogelijke overstap naar een andere functie binnen dezelfde organisatie. Door werknemers te voorzien van de benodigde kennis en vaardigheden voor nieuwe taken en verantwoordelijkheden, kunnen ze soepel en succesvol de overgang maken naar een andere functie. Dit kan voorkomen dat werknemers arbeidsongeschikt worden als gevolg van veranderingen in hun huidige functie, zoals reorganisaties of automatisering.

Buiten het doel om mensen educatie aanbieden heeft een opleiding aanbieden ook nog eens veel effect op de WIA beoordeling. Stel iemand voor zonder computervaardigheden, een fysieke baan en zeer veel fysieke beperkingen. Deze persoon komt niet meer aan de slag en zal ogenschijnlijk een 80-100% uitkering krijgen. Als we iemand al reeds voor de 104 weken arbeidsongeschiktheid een computertraining aanbieden zorgen we ervoor dat het WGA risico reduceert. Met een computertraining ontstaan er namelijk ook mogelijkheden voor arbeid. Het gevolg kan zijn dat er geen WGA instroom plaatsvindt.

Kortom, training en opleiding spelen een essentiële rol bij het verminderen van arbeidsongeschiktheid. Door werknemers de nodige kennis, vaardigheden en ondersteuning te bieden, kunnen ze gezond blijven, zich aanpassen aan veranderingen en productief blijven op de werkplek.


6# Noise-cancelling in plaats van werkplekaanpassing


In het geval van een zieke werknemer die gevoelig voor geluiden is kan het gebruik van noise-cancelling technologie een mogelijke werkaanpassing zijn die wordt geadviseerd door de arbeidsdeskundige. Deze zal alle mogelijke informatie van de werknemer verzamelen over hoe lawaai zijn welzijn beïnvloed. Hiernaast zal het rapport van de bedrijfsarts de arbeidsdeskundige een duidelijk inzicht geven waar precies de klachten van de werknemer liggen en wat hij wel en niet kan met zijn beperkingen. Na dit inzicht heeft de arbeidsdeskundige genoeg informatie met betrekking tot de ernst van zijn gevoeligheid voor lawaai en kan de arbeidsdeskundige specifieke aanbevelingen doen. Dit kunnen aanbevelingen zijn zoals: actieve ruis onderdrukkende koptelefoons of koptelefoons die extern lawaai kunnen verminderen of geheel kunnen elimineren.


7# Met een exoskelet heb je geen werkplekaanpassingen meer nodig


Een arbeidsdeskundige kan exoskelettechnologie gebruiken als werkaanpassing om een zieke werknemer te ondersteunen bij zijn taken. Exoskeletten zijn draagbare robotapparaten die ontworpen zijn om menselijke bewegingen en functies te verbeteren of te ondersteunen. Via dit proces streeft de arbeidsdeskundige ernaar de fysieke mogelijkheden van de werknemer te verbeteren, vermoeidheid te verminderen en het risico op verder letsel of verergering van de aandoening te minimaliseren. Een exoskelet kan geheel worden aangepast aan de werknemers aandoening en zorgt voor een minder fysieke zware belasting. Tegenwoordig zijn er veel verschillende exoskeletten met elk een eigen doel.

Er zijn exoskeletten die enkel een bepaald doel dienen, bijvoorbeeld de ondersteuning van een armbeweging die een garagemonteur maakt bij het indraaien van schroeven. Andere exoskeletten zijn gericht op totale reductie van fysieke belasting. Bijvoorbeeld bij een timmerman die de gehele dag diverse bewegingen maakt. Ook zijn er exoskeletten die kantoorwerkers kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld om beweging te stimuleren of als er nek- en schouderklachten ontstaan. Wij bij Matchvermogen zijn razend enthousiast over deze ontwikkelingen en verwachten steeds meer verbetering van deze technologie. In de toekomst zal in exoskeletten ook nog demotica worden, AI en dergelijke worden geïntegreerd waardoor dit een alles in één werkplekaanpassing zal opleveren.


8# Spraakprogramma’s


De arbeidsdeskundige kan spraakprogramma’s zoals Whisper AI of Dragon gebruiken als werkaanpassing om een zieke werknemer te ondersteunen bij zijn of haar taken. Met deze spraakherkenningstechnologieën kunnen werknemers hun computer of mobiele apparaat dicteren en bedienen met hun stem. De arbeidsdeskundige blijft de vooruitgang van de werknemer volgen en biedt voortdurende ondersteuning om eventuele uitdagingen of beperkingen met het spraakprogramma aan te pakken. Zo kan hij aanvullende aanpassingen voorstellen, zoals ergonomische overwegingen voor een optimale plaatsing van de microfoon of stemtrainingsoefeningen om de nauwkeurigheid te verbeteren.


9# ChatGTP vervangt mogelijk veel werkplekaanpassingen


Een AI-taalmodel zoals ChatGPT, kan als werkaanpassing worden gebruikt om een zieke werknemer te ondersteunen bij zijn taken. Dit gaat dan vooral om de ondersteuning van taken van de werknemer waarbij communicatie of het ophalen van informatie komt kijken. Er kan training ingeschakeld worden voor het effectief gebruik van de AI-tool. De arbeidsongeschikte medewerker wordt uitgelegd welke mogelijkheden er in ChatGPT zijn, waaronder de mogelijkheid om antwoorden op vragen te genereren of informatie over verschillende onderwerpen te verstrekken. Ook wordt er gewezen op het belang van het kritisch evalueren van de gegenereerde antwoorden en het verifiëren van informatie indien nodig. Deze oplossing is perfect voor medewerkers die concentratieproblematieken hebben of moeite hebben met begripsvorming. Teksten kunnen worden versimpeld door ChatGTP als dat nodig is of samengevat. Buiten dat kan ChatGTP mensen helpen met ideeën verzinnen. Iets wat lastig is als je een burnout of depressie hebt.


10# Jobcarving en/of functiecreatie


Een arbeidsdeskundige kan jobcarving en/of functiecreatie inzetten als werkaanpassing om een zieke werknemer te ondersteunen in zijn werk.

Jobcarving

Bij jobcarving past men een bestaande baan aan aan de mogelijkheden en beperkingen van de werknemer. De arbeidsdeskundige en de werkgever werken nauw samen met de werknemer om specifieke taken binnen de baan te identificeren die opnieuw kunnen worden toegewezen of verdeeld. Deze aanpassing geeft de werknemer de mogelijkheid zich te concentreren op taken die aansluiten bij zijn mogelijkheden, terwijl taken die uitdagend zijn of zijn ziekte verergeren, worden gedelegeerd of aangepast.

Functiecreatie

In sommige gevallen kan het nodig zijn een baan te creëren om een zieke werknemer tegemoet te komen. De arbeidsdeskundige werkt samen met u als werkgever om nieuwe functies of posities te vinden die aansluiten bij de mogelijkheden en beperkingen van de werknemer. Dit proces omvat het analyseren van de behoeften van het bedrijf en het identificeren van gebieden waar de werknemer effectief zijn vaardigheden en expertise kan benutten.

Jobcarving en creatie complex?


Vaak is een complexe benadering vereist bij deze situatie, omdat de toegewezen taken over het algemeen een gelijke loonwaarde moeten hebben. Gelijke loonwaarde betekent dat de taken die worden uitgevoerd een vergelijkbare waarde moeten hebben als het oorspronkelijke takenpakket.

Neem contact op met Matchvermogen

Of je nu werknemers hebt met een lichamelijke handicap of mensen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van geestelijke gezondheid, de inzichten van de arbeidsdeskundigen op gebied van werkplekaanpassingen zullen helpen bij het maken van de nodige aanpassingen om belemmeringen weg te nemen en een passende werkplek te creëren. Door deze aanpassingen door te voeren, verbeter je niet alleen de betrokkenheid en het behoud van werknemers, maar bevordert je ook een cultuur van diversiteit, gelijkheid en saamhorigheid. Wij helpen je graag verder met de juiste werkplek creeëren.

Meer over ons? Neem contact op.

Niels, Specialist sociale zekerheid