Veelgestelde vragen spoor 2 traject

Een spoor 2 traject, ook wel re-integratie in ander werk buiten de eigen of (ex-)werkgever is een bekend begrip binnen de re-integratiewereld. Echter zijn er vaak veel onduidelijkheden als een werknemer of (ex-)werkgever wordt geconfronteerd met de inzet van spoor 2. Om onze klanten, maar ook andere mensen te helpen met veelgestelde vragen over spoor 2 hebben we de belangrijkste in deze blog opgesomd. Mocht je nog een vraag hebben, stel deze dan gerust in de reacties. We helpen je graag verder!

Wat is een spoor 2 traject?

Uiteraard de eerste vraag die ons vaak wordt gesteld. Wat is spoor 2? En waarom heet het spoor 2? Op de eerste vraag kunnen we een duidelijk antwoord geven. Spoor 2 is werk buiten de (ex-)werkgever.

Het is noodzakelijk op basis van regel- en wetgeving om spoor 2 te onderzoeken als iemand geruime tijd arbeidsongeschikt is. Meestal wordt daarvoor een spoor 2 begeleider ingeschakeld, zoals Matchvermogen.

Tijdens het traject wordt een werknemer geholpen met diverse acties om een baan te vinden.

Is er ook een spoor 1?

Om het nog verwarrender te maken hebben we het ook wel eens over spoor 1 in de verzuim wereld. Spoor 1 wordt in jargon ook wel het eigen werk genoemd. In sommige gevallen is er sprake van ’tweesporenbeleid’. In dat geval worden mogelijkheden in het eigen werk onderzocht, maar ook in aangepast of ander werk op de arbeidsmarkt.

De primaire focus ligt altijd op spoor 1 (eigen werk), maar als er onzekerheid is moet er ook worden gezocht in ander aangepast werk bij de eigen werkgever (spoor 1b) en spoor 2.

Dit is noodzakelijk om een vangnet te creëren voor iemand die arbeidsongeschikt is. Komt iemand zijn dossier na circa 87 tot week 93 arbeidsongeschiktheid bij UWV terecht (WIA aanvraag), dan moet er wellicht aanspraak worden gemaakt op een uitkering.

Het doel van de regel- en wetgeving in Nederland is om te voorkomen dat iemand aanspraak moet maken op een uitkering. Bijvoorbeeld door mensen te helpen in het eigen werk, eventueel met aanpassingen of op de arbeidsmarkt te re-integreren. Op die manier wordt loonderving beperkt en daarmee de kans op aanspraak maken op een uitkering verkleint.

Waarom een professionele spoor 2 begeleider?

Samen met een spoor 2 begeleider gaat de kandidaat aan de slag met sollicitatievaardigheden indien deze nog niet op niveau zijn. Ook coacht de spoor 2 begeleider de werknemer over drempels heen die worden ervaren tijdens solliciteren.

Naast professionele begeleiding voor een werknemer ontvangt de werkgever rapportages die worden meegestuurd naar UWV. Daarmee voldoet een werkgever aan de Wet Verbetering Poortwachter op gebied van spoor 2. Tenminste.. als er een goede spoor 2 begeleider wordt ingeschakeld. Ook als een rapport niet goed is geformuleerd of de spoor 2 begeleider niet alles heeft gedaan wat nodig is kan UWV een loonsanctie opleggen.

In de rapportages staan noodzakelijke acties binnen een spoor 2 traject. Ook is er in vastgelegd op welke functies er is gesolliciteerd.

Voor werkgevers is het te complex spoor 2 zelf uit te voeren is. Een professionele begeleider neemt de begeleiding uit handen en kan door specialisme een kandidaat beter begeleiden. Ook is er geen sprake van belangenverstrengeling.

Het spoor 2 bureau kan als neutrale partner met een open blik optreden. Dit voorkomt onnodige spanning en wordt door kandidaten vaak als prettig ervaren. Bovendien weet het spoor 2 bureau vaak veel beter dan een werkgever hoe het traject in elkaar zit. Daarmee worden sancties door UWV voorkomen.

Is een spoor 2 traject verplicht?

Tijdens de Ziektewet en de Wet Verbetering Poortwachter is het een vereiste om dit maximaal vanaf 1 jaar en 6 weken te gaan onderzoeken. Doe je dit niet als werkgever dan kun je een sanctie krijgen van UWV.

Een sanctie staat gelijk aan een jaar loondoorbetalingsverplichting. Een spoor 2 traject hoeft niet te worden ingeschakeld, maar er bestaat dus wel een groot risico dat UWV dit niet goed keurt.

Als een werknemer niet wil meewerken staat daar ook een sanctie tegenover. Zo dient een werkgever het loon op te schorten van een medewerker als een medewerker niet meewerkt aan een spoor 2 traject. Veel werknemers zien dit als een vervelende actie van de werkgever. Echter zijn werkgevers simpelweg genoodzaakt om dit te doen.

Wat zijn verplichtingen voor een spoor 2 kandidaat?

Er is vrijwel niets vastgelegd over de verplichtingen die spoor 2 kandidaten hebben. Alles dient in redelijkheid en billijkheid te worden gezien. Dat betekent dat er per situatie wordt gekeken wat nodig is om een werknemer aan de slag te helpen.

Voor sommige kandidaten betekent dit dat er een intensieve oriëntatie vooraf gaat aan het daadwerkelijke solliciteren. Voor andere kandidaten betekent dit dat er direct dient te worden gesolliciteerd om baankansen te vergroten.

In de regel kan wel worden verwacht van een kandidaat dat er ongeveer 1x per week een sollicitatie-activiteit wordt verricht.

Dit kan zijn: een marktverkenning, een sollicitatie, het aanpassen van CV of motivatiebrief of een andere activiteit die bijdraagt aan het vinden van een baan.

Later in het traject is het redelijker om te verwachten dat een kandidaat intensiever en concreet gaat solliciteren. Ook als het duidelijk is dat iemand niet kan terugkeren in het eigen werk kan dit eerder worden verwacht van een medewerker.

Wanneer een spoor 2 traject?

Een spoor 2 traject kan al vanaf de eerste ziektedag worden ingeschakeld. Bijvoorbeeld als blijkt dat iemand niet meer in zijn eigen werk kan re-integreren en de mogelijkheden binnen een organisatie niet aanwezig zijn. Start dan direct! Veel werkgevers wachten te lang met de inzet van spoor 2. Dit is niet alleen financieel nadelig voor een werkgever, maar ook nadelig voor een werknemer. Hoe eerder er wordt gestart met oriënteren op werk, hoe eerder iemand mogelijk weer een nieuwe baan vindt.

Loading

Hoeveel kost een spoor 2 traject?

Elk traject en elke begeleider is anders. Het belangrijkste is dat een kandidaat zich goed voelt bij het tweede spoor bedrijf. Hoe worden er anders resultaten bereikt? Echter is er wel een verschil tussen verschillende soorten spoor 2 bedrijven.

Het ene bedrijf is meer gericht op mensen met psychische beperkingen en het andere bedrijf bijvoorbeeld meer op mensen met lichamelijke klachten.

Ook zijn er zeer specialistische bedrijven die zich bijvoorbeeld alleen maar richten op mensen met doofheid of blindheid. Op basis van verschillende variabelen loopt de prijs van een spoor 2 uiteen van 2000 – 5000-duizend euro.

Tweede spoor traject inschakelen?

Matchvermogen is een gespecialiseerd arbeidsdeskundig onderzoek en adviesbureau. Samen met onze dochteronderneming Best Match Re-integratie verzorgen wij ook spoor 2 trajecten. Wij nemen veel werk uit handen voor (ex-)werkgevers. Onze coaches zijn geregistreerd en hebben specialisme op gebied van burnout, depressie en NAH. Daarmee kunnen wij ook complexe problematieken in goede banen begeleiden. Benieuwd naar onze aanpak? Neem dan gerust contact op. Tijdens een gratis adviesgesprek nemen we je mee in methodieken en resultaten.

Meer over ons? Neem contact op.

Niels, Specialist sociale zekerheid