Hoe Wordt een Arbeidsdeskundig Onderzoek Ervaren? – Diverse Invalshoeken

Een arbeidsdeskundig onderzoek wordt ingezet wanneer er sprake is van langdurig ziekteverzuim. Dit onderzoek heeft als doel om de mogelijkheden tot re-integratie van een zieke werknemer in kaart te brengen. Het is dan ook een traject waar zowel werkgever als werknemer bij gebaat zijn. Toch beleven beide partijen dit onderzoek heel anders. De hamvraag van vandaag luidt dan ook; Hoe wordt een arbeidsdeskundig onderzoek ervaren door verschillende betrokken partijen?

De werknemer ervaart een arbeidsdeskundig onderzoek doorgaans als een positief traject, waarin hij of zij echt gehoord wordt. De eventuele angst zal al snel worden weggenomen door de begripvolle deskundige. De werkgever ervaart doorgaans een verbeterde relatie met werknemer, en krijgt meer duidelijkheid over de toekomst. Ook de eventuele verwijzer ervaart een zorgvuldige aanpak met de hulp en aandacht die nodig is.

Ben jij benieuwd hoe een arbeidsdeskundig onderzoek wordt ervaren door de betrokkenen? Dan raden wij je sterk aan het onderstaande artikel te lezen. Wij vertellen je namelijk alles wat je moet weten over de visie van de werknemer op het arbeidsdeskundig onderzoek, maar ook de visie van de werkgever of verwijzer komen aan bod. Deze informatie kan absoluut relevant zijn, zorg er dus voor dat je het gehele artikel leest.

Loading

Waarom wordt een arbeidsdeskundig onderzoek ingezet?

Voordat we dieper induiken op de ervaringen die een arbeidsdeskundig onderzoek met zich meebrengt, kan het nuttig zijn om eerst te kijken naar de redenen achter dit traject. Waarom wordt een arbeidsdeskundig onderzoek ingezet? Hier zijn diverse redenen voor te benoemen.

Om te beginnen wordt een arbeidsdeskundig onderzoek ingezet om de werkgever inzicht te bieden in de re-integratiemogelijkheden van zijn werknemer. Zo weet de werkgever in kwestie precies wat deze kan verwachten in de komende periode. Zodoende komt er meer inzicht in de mogelijke kosten die gemaakt zullen worden, en zal duidelijk worden tot in hoeverre er vervanging geregeld dient te worden. Het maakt de planning dus een stuk overzichtelijker.
Ten tweede is het doel van de arbeidsdeskundige om de zieke werknemer te helpen. De arbeidsongeschikte werknemer zit immers niet voor zijn of haar plezier thuis. Tijdens een arbeidsdeskundig onderzoek wordt gekeken naar de mogelijkheden die er nog wel zijn. De focus ligt niet op de beperkingen en problemen, maar er wordt juist gekeken naar mogelijke oplossingen. Zodoende kan een arbeidsdeskundig onderzoek een zeer fijne ondersteuning zijn die houvast biedt aan de werknemer.

Uiteraard heeft een arbeidsdeskundig onderzoek nog veel meer voordelen. Denk bijvoorbeeld aan de kosten die op de lange termijn bespaard kunnen worden. Ook helpt het de onderlinge communicatie en relatie tussen werkgever en werknemer optimaal te houden. Een vloeiende en duurzame re-integratie is natuurlijk het belangrijkste doel van een arbeidsdeskundig onderzoek. Het is bovendien een actie die iedere werkgever op den duur dient te nemen. Op deze manier wordt namelijk voldaan aan de zorgplicht die werkgevers hebben om hun werknemers te ondersteunen in geval van ziekteverzuim.

Hoe wordt een arbeidsdeskundig onderzoek ervaren?

Zoals reeds kort benoemd aan het begin van dit artikel, zal het arbeidsdeskundige onderzoek door diverse partijen op een andere manier worden ervaren. Iedere betrokken partij neemt immers een andere rol aan binnen het re-integratietraject. Als werkgever is het nuttig om te weten welke ervaringen de werknemer beleeft, en andersom kan het voor de werknemer ook nuttig zijn om meer te weten te komen over de beweegredenen van de werkgever.

Daarom werpen wij hieronder een licht op de visie die zowel werkgevers als werknemers hebben op een arbeidsdeskundig onderzoek. Ook de visie van de eventuele verwijzer komt aan bod. Hopelijk helpen deze inzichten jou om een duidelijker beeld te krijgen van de ervaringen die om de hoek komen kijken bij een arbeidsdeskundig onderzoek.

Hoe ervaart de werknemer een arbeidsdeskundig onderzoek?

Het is belangrijk om in gedachte te houden dat de werknemer tijdens het ziekteverzuim waarschijnlijk niet optimaal in zijn of haar vel zit. Het is vaak een stressvolle periode met veel onzekerheid. Zodoende is het niet gek dat veel werknemers met lichte tegenzin tegen een arbeidsdeskundig onderzoek aankijken. Onderstaand doorlopen we diverse fasen die veel werknemers ervaren tijdens dit traject.

Angst

De werknemer kan aan het begin van het onderzoek het idee ontwikkelen dat deze een negatieve beoordeling van de arbeidsdeskundige zou kunnen ontvangen. Dit kan een gevoel van angst met zich meebrengen. Toch zien we doorgaans dat dit gevoel al snel verdwijnt. Hoe dat zo?

Geruststelling door arbeidsdeskundige

Onze professionele arbeidsdeskundige zal gevoelens van angst al snel wegnemen. Na het eerste contact is het voor de werknemer vaak al duidelijk dat de arbeidsdeskundige echt een helpende hand wil bieden. De arbeidsdeskundige toont begrip en draagt zodoende bij aan een prettige ervaring. Dit zorgt voor geruststelling en vertrouwen bij de werknemer.

Zich gehoord voelen

De arbeidsdeskundige gaat met de werknemer in gesprek om het verzuim duidelijk in kaart te brengen. Wat is de oorzaak, hoe verloopt het verzuim en welke aspecten spelen een rol? De werknemer krijgt de tijd om deze vragen in alle rust toe te lichten. Dit zorgt ervoor dat de werknemer zich gehoord voelt. Er wordt echt naar hem of haar geluisterd.

Positieve kijk op de toekomst gericht op mogelijkheden

Nadat de arbeidsdeskundige de gehele situatie duidelijk in kaart heeft gebracht, wordt er gekeken naar de mogelijkheden die de werknemer in kwestie nog wel heeft. Kan deze bijvoorbeeld terugkeren in zijn of haar functie met een aangepast takenpakket, of is er wellicht een andere functie beschikbaar die wél uitgevoerd kan worden? Door te zoeken naar oplossingen en te kijken naar datgene wat nog wel mogelijk is, ontwikkelt de werknemer een positieve kijk op de toekomst. Er zit weer frisse moed in!

De werknemer heeft begrip en tijd nodig

Ondanks het feit dat een ervaren arbeidsdeskundige de zorgen van een werknemer enigszins weg kan nemen, is en blijft het natuurlijk een spannende tijd. Re-integratie na ziekteverzuim blijft altijd een uitdaging voor iedere werknemer. Het is daarom belangrijk om de werknemer de tijd te geven die hij of zij nodig heeft. Toon begrip en veroordeel iemand niet. Op deze manier kan een duurzaam herstel worden bereikt. En dit is uiteindelijk het doel waar we allemaal naar uitkijken, is het niet?

Een professioneel arbeidsdeskundig onderzoek zorgt ervoor dat de werknemer echt het gevoel krijgt dat hij of zij begrepen wordt, en de tijd krijgt om zich te herstellen. Laten we nu eens de andere kant van het traject bekijken. Hoe ziet een arbeidsdeskundig onderzoek eruit vanuit het perspectief van de werkgever?

Hoe ervaart de werkgever een arbeidsdeskundig onderzoek?

De werkgever is vaak degene die een arbeidsdeskundig onderzoek voorstelt. Als werkgever ben je immers ook gebaat bij een snelle en duurzame re-integratie. Over het algemeen wordt een arbeidsdeskundig onderzoek door de werkgever ervaren als een oplossingsgericht traject waar positieve ervaringen uit voortkomen.

Hoop voor de toekomst

De inzet van een arbeidsdeskundige geeft werkgevers hoop voor de toekomst. Er komt eindelijk duidelijkheid over de situatie, en ook wordt er gekeken naar de stappen die gezet kunnen worden. Een arbeidsdeskundig onderzoek geeft de werkgever hoop. Deze weet wat hij op het gebied van re-integratie kan verwachten in de komende periode. Gaat de werknemer in kwestie weer aan de slag in zijn oude functie, is er aangepast werk nodig of is wellicht een volledig nieuwe functie mogelijk? Al deze vragen worden beantwoord met behulp van de arbeidsdeskundige.

Wanneer de werkgever weet wat de toekomst gaat brengen, kan deze hier vervolgens ook weer op inspelen. Zodoende komt er bijvoorbeeld ook inzicht in de eventuele vervanging die nodig is, en wordt duidelijk met welk tijdsbestek rekening gehouden dient te worden. Kortom, de toekomst krijgt weer vorm.

Kostenbesparend

Werkgevers zullen al snel merken dat een arbeidsdeskundig onderzoek op de lange termijn kostenbesparend kan zijn. Het is in het begin even een investering, maar deze weegt absoluut niet op tegen de kosten die op de lange termijn juist bespaart kunnen worden. Werkgevers hebben tijdens ziekteverzuim immers te maken met veel verschillende kostenposten die redelijk hoog op kunnen lopen. Een vlotte en soepele re-integratie zal dan ook leiden tot minder verzuimkosten op de lange termijn.

Werkgever ervaart een verbeterde relatie met werknemer

Een arbeidsdeskundig onderzoek heeft er in veel gevallen voor gezorgd dat de onderlinge band tussen werknemer en werkgever beter wordt. Deze verbeterde relatie ervaart de werkgever natuurlijk als een groot gewin. Tijdens langdurig ziekteverzuim kunnen de spanningen soms hoog oplopen en is er vaak sprake van onbegrip. De arbeidsdeskundige heeft onder meer als doel om deze onderlinge relatie te verbeteren. Deze zorgt voor meer begrip vanuit beide partijen, waardoor er met een positieve blik naar de toekomst kan worden gekeken.

Rust en zekerheid

Een arbeidsdeskundig onderzoek biedt niet alleen hoop voor de toekomst, het biedt de werkgever ook een gevoel van rust en zekerheid. De werkgever weet na tussenkomst van de arbeidsdeskundige namelijk precies welke rol hij of zij kan spelen in het herstel van de werknemer. Daarnaast kan de deskundige meer inzicht bieden in de wetgeving rondom ziekteverzuim, indien de werkgever nog niet alle relevante kennis bezit.

Hoe ervaart de verwijzer een arbeidsdeskundig onderzoek?

De verwijzer is een derde partij die werkgever en werknemer doorverwijst naar een arbeidsdeskundige. Zo kan bijvoorbeeld een bedrijfsarts, verzekeringsarts of physician assistant doorverwijzen naar een arbeidsdeskundige. Deze zal vervolgens in samenwerking met de werkgever en werknemer de eerste stappen in het traject gaan zetten.

Cliënten krijgen de aandacht en hulp die ze verdienen.

Als doorverwijzer wens je uiteraard dat jouw cliënten de beste hulp krijgen die er is. Een arbeidsdeskundige draagt hier zonder twijfel zorg voor. Tijdens een arbeidsdeskundig onderzoek ligt de focus altijd op mogelijkheden en oplossingen. Ook ziet de verwijzer dat er aandacht wordt besteed aan de onderlinge band tussen werkgever en werknemer. Dit is natuurlijk altijd bevorderlijk voor de algehele samenwerking.

Goede communicatie

Veel verwijzers hebben tijdens arbeidsdeskundige onderzoeken ervaren dat er sprake is van een goede en fijne communicatie tussen alle partijen. De arbeidsdeskundige gaat om te beginnen natuurlijk in gesprek met de werknemer, maar ook een gesprek met werkgever wordt ingepland. Vervolgens is er ook sprake van een driegesprek om met elkaar de belangrijkste punten in kaart te brengen.

Ook een gesprek met de verwijzer maakt soms onderdeel uit van het traject. Zo kan het zijn dat de arbeidsdeskundige bijvoorbeeld de bedrijfsarts wenst te spreken om een beter beeld van het ziekteverzuim te vergaren. De bedrijfsarts is immers een onafhankelijke partij die meer inzicht kan bieden in de situatie rondom het ziekteverzuim. Deze waardevolle inzichten kan de arbeidsdeskundige goed gebruiken in zijn of haar onderzoek.

Arbeidsdeskundige gebruikt zorgvuldige aanpak

Als verwijzer ben jij maar al te goed op de hoogte van het belang van een zorgvuldige aanpak. Langdurig ziekteverzuim is geen pretje, en kan soms gepaard gaan met vervelende situaties. Zodoende is het belangrijk om een onafhankelijke partij in te schakelen die ervoor zorgt dat de rust wordt bewaard. Verwijzers hebben keer op keer ervaren dat de arbeidsdeskundige van Matchvermogen een zeer zorgvuldige aanpak hanteren.

Onze arbeidsdeskundige zijn ervaren professionals die raad weten met iedere situatie. Hun jarenlange ervaring en expertise zorgen ervoor dat geen situatie hen vreemd is. Zij begrijpen maar al te goed dat iedere situatie uniek is, en zodoende vraagt om een unieke aanpak.

Matchvermogen levert een prettige ervaring voor alle partijen

Ben je op zoek naar een arbeidsdeskundige die ervoor zorgt dat alle betrokken partijen het onderzoek als prettig en opbouwend ervaren? Dan ben je bij Matchvermogen aan het juiste adres. Onze deskundige professionals doen er alles aan om het arbeidsdeskundige onderzoek zo goed mogelijk te laten verlopen.

Het doel van ons onderzoek is een duurzame re-integratie waarvan iedere betrokken partij profiteert. De werknemer wordt optimaal begeleidt, en onze deskundige bieden te allen tijde een luisterend oor. Ook de oplossingsgerichte werkhouding van onze arbeidsdeskundige zorgt voor een prettig verloop van het re-integratietraject. De werkgever ontvangt duidelijkheid, en weet precies welke rol hij of zij kan spelen in het traject.

Kortom, de arbeidsdeskundige van Matchvermogen ondersteunt alle partijen om het beste in zichzelf en in elkaar naar boven te halen. Klinkt dat jou ook als muziek in de oren? Vraag dan vandaag nog vrijblijvend een offerte aan via onze website.

Loading

Meer over ons? Neem contact op.

Niels, Specialist sociale zekerheid