Hulp bij deskundigenoordeel UWV

Hulp of extra last?

Een deskundigenoordeel UWV is een onderzoek dat kan worden ingezet tijdens de eerste 104 ziekte en tijdens de periode dat een werknemer een WGA-uitkering ontvangt. In dit artikel lees je meer over wat een deskundigenoordeel UWV inhoudt en wat het voor een werknemer als voor een werkgever kan opleveren. Daarbij schetsen we de voordelen, zowel als de nadelen.

Wat wordt onderzocht met een deskundigen oordeel UWV?

Het deskundigenoordeel UWV is een oordeel over de arbeids(on)geschiktheid van de werknemer en de re-integratie(mogelijkheden). UWV kan een oordeel geven over de volgende situaties:

 • Vanaf welke datum kan de werknemer zijn eigen werk weer hervatten?
 • Heeft de werknemer genoeg gedaan voor zijn re-integratie?
 • Is het werk, binnen of buiten het bedrijf dat de werknemer moet doen passend?
 • Heeft de werkgever genoeg gedaan aan de re-integratie van de werknemer?
 • Kan de werkgever het veelvuldig ziekteverzuim van de werknemer binnen 26 weken verminderen als het werk van uw werknemer wordt aangepast? Of door uw werknemer te herplaatsen in een andere passende functie, eventueel door bijscholing?

Hoe kijkt UWV naar de situatie?

Oordeel, geen advies

Bij het beoordelen van de re-integratie-inspanningen kijkt het UWV naar de geschiedenis. Het UWV stelt vragen als:

 • Wat is er gebeurd?
 • Wie heeft wat gedaan?
 • Wat is afgesproken?
 • Zijn de afspraken nagekomen?
 • Zijn de benutbare mogelijkheden van de werknemer benut?

Hulp nodig bij aanvragen van een deskundigenoordeel?

Loading

Welke situaties vraagt een werknemer of een werkgever een deskundigenoordeel UWV aan?

Indien er een conflictsituatie is ontstaan tussen werkgever en werknemer kan er een deskundigenoordeel worden aangevraagd. Een oordeel dat op dit punt wordt aangevraagd kan worden gebruikt om onderscheid te maken tussen ziekte en de conflictsituatie. Door een onafhankelijk oordeel van UWV weet werkgever en werknemer waar zij aan toe zijn.

Voorbeeld deskundigenoordeel over passende arbeid

Stel een werknemer is schoonmaker, maar valt uit met fysieke beperkingen. Werkgever wil dat werknemer ‘passende arbeid’ gaat verrichten. Dat betekent dat werkgever werkzaamheden aanbiedt aan werknemer die passen bij de belastbaarheid van werknemer. In sommige gevallen is het lastig voor een werkgever dit zelf te bepalen. Om te onderzoeken of de arbeid die werkgever aanbiedt aan werknemer daadwerkelijk passend is, kan een deskundigenoordeel UWV meer duidelijkheid geven.

Deskundigenoordeel en ontslag

Bij ontslag, wegens onvoldoende meewerken aan re-integratie en bij ontslag bij veelvuldig ziekteverzuim is de werkgever verplicht om een deskundigenoordeel van UWV over te leggen. In deze gevallen is het deskundigenoordeel kosteloos. Het aanvragen van een deskundigenoordeel kan door het digitale aanvraagformulier deskundigenoordeel door werkgever

Deskundigenoordeel over de re-integratie-inspanningen

Als een werkgever of een werknemer zich niet houdt aan zijn re-integratieplicht, dan kan dat gevolgen hebben voor een eventuele uitkering of loondoorbetaling. Een werkgever die onvoldoende heeft gedaan om de werknemer weer aan het werk te krijgen kan van UWV een loonsanctie opgelegd krijgen. Als de werknemer onvoldoende heeft gedaan aan zijn eigen re-integratie, dan kan dat gevolgen hebben voor de (hoogte van) zijn WIA-uitkering en loondoorbetaling bij ziekte. Volgt een werknemer een verzoek tot medewerking aan re-integratie ongegrond niet op? Dan kan de werkgever een opschorting of stopzetting van het loon inzetten. Uiteraard dient dit altijd juridisch te worden onderbouwd, maar een deskundigenoordeel over de inspanningen van een werknemer kan wel inzicht geven wanneer je een opschorting of stopzetting kunt gaan inzetten.

Deskundigenoordeel voor eigenrisicodragers WGA en Ziektewet

Deskundigenoordelen in de Ziektewet

Werknemers die ziek uit dienst gaan, ontvangen een ziektewetuitkering. Ook bij onduidelijkheden in de re-integratie voor deze doelgroep, kunnen er deskundigenoordelen worden aangevraagd net zoals bij werknemers die nog in dienst zijn.

 • passendheid van werk;
 • re-integratie-inspanningen van de werkgever.

Deskundigenoordelen in de WGA

Als een werknemer een WGA-uitkering ontvangt en de werkgever is eigenrisicodrager voor de WGA is de werkgever nog steeds verantwoordelijk voor de re-integratie. De werkgever – maar ook de werknemer – kunnen daarom een deskundigenoordeel UWV vragen over de re-integratie-inspanningen na afloop van de loondoorbetalingsverplichting. Het oordeel kan dan alleen gaan over de re-integratie-inspanningen van de werkgever.

Wat levert een deskundigenoordeel op voor werkgever en werknemer

De voordelen

Kosten

Een werkgever kan door antwoord te krijgen op de bovenstaande vragen relatief goedkoop een expertadvies inschakelen om na te gaan of de re-integratie goed is vormgegeven. Een deskundigenoordeel kost 400 euro voor een werkgever en 100 euro voor een werknemer. Laat je een oordeel uitvoeren door een private arbeidsdeskundige of re-integratiespecialist, dan moet je denken aan 495 euro tot 1295 euro per advies.

Onafhankelijk

Schakel je een private arbeidsdeskundige in om passende arbeid te onderzoeken in plaats van UWV dan kan het voorkomen dat er discussie ontstaat over onafhankelijkheid van de arbeidsdeskundige. Hoewel daar niet over getwijfeld hoeft te worden als een arbeidsdeskundige SRA geregistreerd, wordt de twijfel vaak weggenomen door UWV een oordeel uit te laten voeren.

De nadelen

Langzaam

Helaas is UWV, door alle drukte, nog al eens te laat met het uitgeven van een deskundigenoordeel. Zeker bij gespannen situaties en conflicten wil je snel een deskundig advies. Door te laat te anticiperen in de re-integratie op een conflictsituatie of een re-integratievraagstuk, worden er re-integratiekansen gemist. Het risico op een sanctie neemt daardoor toe.

Schakelen

Een deskundigenoordeel is een statisch advies. Dat betekent dat het gebaseerd is op het moment dat je het aanvraagt. Als een situatie vier weken na de aanvraag totaal is veranderd, heb je er verder niet veel meer aan. Bovendien kun je niet schakelen met UWV over het deskundigenoordeel als er bijvoorbeeld nog een kleine nuance moet worden toegevoegd. Het is immers geen advies, maar een ‘oordeel’.

Geen advies, maar wel van invloed

Het UWV doet geen advies, maar geeft een oordeel. Daarmee vrijwaart UWV zich van enige rechtsvervolging, mocht er bij einde wachttijd een sanctie worden opgelegd. Toch zorgt een deskundigenoordeel voor extra bewijslast van de juiste of onjuiste re-integratie-inspanningen door een werkgever of werknemer. Een groot nadeel is dan ook dat bij een constatering dat de re-integratie niet wordt vormgegeven door de werkgever, UWV terug zal kijken op het deskundige-oordeel bij het beoordelen van de re-integratie-inspanningen op een bepaald moment. Kort gezegd: ‘je bent dus extra bewijslast aan het verzamelen als werkgever als je re-integratie niet op orde is’. Een vergrootglas waarmee een sanctie opleggen door UWV wordt vergemakkelijkt.

Deskundigen oordeel bindend?

Een werknemer is niet verplicht om mee te werken aan het onderzoek in het kader van het deskundigenoordeel UWV. Als hij zijn medewerking weigert, dan geeft UWV geen deskundigenoordeel af. UWV zal dan wel in een brief aan de werkgever bevestigen dat- en waarom het deskundigenoordeel niet wordt afgegeven. Het is immers een oordeel en geen advies. Daarom is een deskundigenoordeel niet altijd het juiste middel om een werknemer te helpen de re-integratie beter vorm te geven.

Werkgever weigert medewerking aan het deskundigenoordeel

Als de werkgever niet meewerkt aan het deskundigenoordeel, dan geeft het UWV – anders dan wanneer de werknemer zijn medewerking weigert – wel een oordeel. Dat oordeel baseert UWV dan louter op de informatie die zij van de werknemer heeft ontvangen. Het is dan ook niet verstandig om als werkgever de medewerkering aan een door de werknemer aangevraagd deskundigenoordeel te weigeren.

Rechter neemt UWV oordeel mee

Indien werkgever en werknemer er niet uitkomen met het deskundigenoordeel, kan de gang naar de rechter worden gezocht. De rechter zal echter vrijwel altijd met het oordeel van UWV meeveren. Uiteraard kan dit nadelig zijn voor de werkgever. Bovendien is de gang naar de rechter kostbaar. Voorkomen is dus beter dan genezen!

Alternatieven

Matchvermogen is in veel gevallen geen voorstander van het aanvragen van deskundigenoordeel. Het zorgt in veel gevallen voor vertraging van re-integratie en werkhervatting en extra onduidelijkheid. Vaak moet er alsnog een expert moet worden ingehuurd. Een alternatief voor een deskundigenoordeel is een arbeidsdeskundige expertise aanvragen. Een arbeidsdeskundige expertise is een onderzoek waarbij door een arbeidsdeskundige dezelfde vragen worden beantwoord als bij UWV. Het grote voordeel is dat er sneller wordt geschakeld, het ook een adviserende waarde heeft en bovenal voor meer dan alleen het moment kan worden gebruikt. Nieuwsgierig naar een arbeidsdeskundige expertise? Neem dan contact op met een van onze arbeidsdeskundigen.

Meer over ons? Neem contact op.

Niels, Specialist sociale zekerheid

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.