Pro forma bezwaar UWV voorbeeld

Staat u voor een beslissing van het UWV en twijfelt u over de juistheid ervan? Dan stapt u in een wereld waarin tijd en nauwkeurigheid essentieel zijn. Om de termijnen omtrent een bezwaarschrift UWV veilig te stellen, adviseren we klanten altijd een pro-forma bezwaar in te stellen als er twijfel is over de afgegeven beslissing. Daarnaast krijg je informatie over hoe UWV heeft beoordeeld.

In de praktijk is dit een verstandige stap die mogelijk doorslaggevend kan zijn. Onderaan dit artikel geven we een voorbeeld pro-forma. Hoewel Matchvermogen een specifiekere brief gebruikt, kunt u prima ons voorbeeld gebruiken als u meer informatie van UWV wenst. Het kan immers een belangrijke rol spelen in uw verdere communicatie met het UWV. Een correct pro-forma bezwaar is geen tovenarij, maar wel een kunst op zich.

Wat is een pro-forma bezwaarprocedure UWV?

In het pro-forma bezwaar worden voorlopige gronden aangeleverd voor je bezwaar en verzoek je om informatie. Deze gronden hoeven niet per definitie te worden gebruikt in het bezwaarschrift. Daarom is het verstandig om zoveel mogelijk gronden in het pro-forma te benoemen. Je kunt er dan altijd nog op terugkomen in je bezwaarschrift. De informatie die je ontvangt hangt af van wie je bent.

Welke redenen benoem je in pro-forma bezwaar?

Een bezwaarprocedure tegen UWV is juridische procedure die kan worden ingeschakeld als je het niet eens bent met UWV. Bijvoorbeeld als je denkt dat een arbeidsongeschiktheidspercentage niet klopt van een toegekende Ziektewet of WGA uitkering. Ook in andere gevallen, zoals het niet toekennen van een WAJONG, afwijzing van loonkostensubsidie of andere zaken omtrent sociale zekerheid kun je in bezwaar gaan. Eigenlijk alles waar een beslissing voor is afgegeven. In het bezwaar lever je gronden aan die aangeven waar je het niet mee eens bent. In het geval een WIA of Ziektewetbeslissing kan dit op meerdere gronden, zowel medisch, arbeidsdeskundig of financieel. Meer daarover lees je meer in ons artikel over: ‘bezwaarschrift voorbeeld‘.

Waar moet je rekening mee houden?

Gemachtigde advocaten en rechtshulpverleners UWV (zoals Matchvermogen) mogen medische informatie en arbeidsdeskundige informatie opvragen als zij zijn gemachtigd door (ex-)werkgever of (ex-)werknemer. Heb je geen erkenning van UWV? Dan mag je alleen arbeidsdeskundige informatie opvragen. Om een volledig bezwaar in te dienen is het dan ook belangrijk om in ieder geval een erkend rechtshulpverlener in te schakelen. Uiteraard mag de persoon waarover de beslissing gaat ook alle informatie inzien.

Waarom veel gronden aanleveren?

Als je een enkele grond aanlevert, bijvoorbeeld dat je het niet eens bent met UWV over een bepaalde FML rubriek, dan kun je later in de procedure niet meer in gaan op een andere rubriek. Door met hagel een pro-forma aan te tekenen op alle gronden, ontvang je bovendien alle informatie. Soms zit er nog wel eens iets tussen wat interessant kan zijn voor je bezwaar aar je eerst niet op had gerekend.

Tijd winnen met een pro-forma bezwaar

Naast het inwinnen van informatie kun je met een pro-forma ook tijd in winnen. Tijdens deze procedure maak je kenbaar hoeveel tijd je nodig hebt voor het analyseren van de informatie. Tevens kun je tijdens de procedure het termijn verlengen. Is er gebrek aan capaciteit of is bezwaar niet direct mogelijk door het missen van informatie, dan kan verlengen van de procedure dan ook handig zijn.

Hoe is de brief opgebouwd?

De pro-forma bezwaarbrief is opgebouwd, zoals je normaal gesproken een formele brief zou opbouwen. Verder zijn er gronden in de brief toegevoegd, eventueel een machtiging en een

  • Bezwaar adres UWV (uit de beslissing)
  • Aanhef en referentie (over wie gaat het, welk loonheffingennummer en welk bedrijf)
  • Gronden
  • Aangeven naar wie de bevestiging moet worden gestuurd
  • Bankrekeningnummer voor dwangsom en bezwaarkosten

Welke gronden lever je aan?

Zoals aangegeven zijn er meerdere gronden op basis waarvan pro-forma bezwaar kan worden aangetekend. Welke gronden je aantekent hangt uiteraard af van de beslissing die wordt afgegeven. De meeste bezwaarschriften worden aangetekend op de Ziektewet of WIA beslissing. Hieronder staan enkele gronden die kunnen worden verwerkt in de brief.

  • Onterecht te veel/te weinig/geen functie geduid in CBBS
  • Onjuiste verzekeringsgeneeskundige onderbouwing
  • Onzorgvuldig handelen arbeidsdeskundige en verzekeringsarts
  • Onjuiste bejegening werknemer

Wat kun je bereiken met een bezwaar?

Na een pro-forma bezwaar krijg je informatie van het UWV over hoe er is beoordeeld. Vervolgens dien je een bezwaar in. Met een bezwaarschrift kun je een beslissing bereiken die past bij de situatie. Voor een (ex-)werkgever betekend dit vaak enorme schadelastreductie van soms wel tienduizenden tot honderdduizenden euro’s. Bijvoorbeeld bij het realiseren van een IVA uitkering. Voor werknemers is dit eveneens belangrijk. Door een verkeerd arbeidsongeschiktheidspercentage wordt er geen correcte begeleiding aangeboden. Ook komt het voor dat iemand al jarenlang recht heeft op een hogere uitkering, maar dat UWV zelf de werknemer niet oproepen. In elk geval is recht doen aan de situatie dus belangrijk.

Hulp nodig bij een bezwaarschrift of pro forma bezwaar?

Een bezwaarschrift schrijven of een pro-forma bezwaarschrift opstellen is niet heel ingewikkeld. Daarvoor heb je nu inmiddels inzicht in gekregen. Een goed bezwaarschrift schrijven echter wel. Jarenlange ervaring, kennis van jurisprudentie, medische zowel als arbeidsdeskundige expertise is noodzakelijk om op hoog detail niveau in bezwaar te gaan. Matchvermogen combineert medische, arbeidsdeskundige en juridische expertise om voordelig en laagdrempelig in bezwaar te gaan voor werkgevers en particulieren. Meer hierover lezen? Neem dan contact op of kijk eens op onze dienstenpagina naar bezwaar en beroep UWV.

Voorbeeld pro-forma bezwaar

[Uw naam]

[Adres]

[Postcode en plaats]

[Telefoonnummer]

[Emailadres]

Aan: [Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen of andere bevoegde instantie]

T.a.v. Afdeling Bezwaar en Beroep [Adres] [Postcode en plaats]

[Plaats, Datum]

Betreft: Pro-forma bezwaar tegen beslissing Ziektewet en/of WGA-uitkering

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij maak ik bezwaar tegen de beslissing van [Datum beslissing], met kenmerk [kenmerk/nummer van de beslissing], waarin is bepaald dat [korte omschrijving van de beslissing, bijv. “ik geen recht heb op een Ziektewet uitkering” of “mijn WGA-uitkering wordt verlaagd”].

Dit bezwaar dient als een pro-forma bezwaar om te zorgen dat ik de wettelijke termijn voor het indienen van een bezwaar niet overschrijd. Ik zal binnenkort een aanvullende motivering voor mijn bezwaar toezenden.

Ik verzoek u vriendelijk mijn bezwaar in behandeling te nemen en mij op de hoogte te houden van de verdere procedure.

Met vriendelijke groet,

[Handtekening]

[Uw naam]

Specialist inschakelen?

Wilt u zeker zijn van uw zaak en het beste uit uw communicatie met het UWV halen? Laat Matchvermogen u begeleiden. Met onze expertise en gedetailleerde kennis van het proces, staan we klaar om u te ondersteunen. Neem vandaag nog contact op met Matchvermogen en zet de eerste stap richting een sterke, weloverwogen beslissing. ­čô×­čôĘ Klik hier om met ons in gesprek te gaan. Uw succes is ons doel.

Meer over ons? Neem contact op.

Niels, Specialist sociale zekerheid