Wat is spoor 3 re-integratie?

Een spoor 3 is een traject dat wordt ingezet tijdens de WGA-periode van een werknemer. Dit is de periode na 104 weken arbeisongeschiktheid. Maar hoe ziet re-integratie spoor 3 er uit? Wat onderscheid een derde spoor zich van spoor 2?

Waarom is spoor 3 onbekend?

Veel mensen kennen het spoor 2 traject. Dit is een traject dat wordt ingezet tijdens de eerste 104 weken van arbeidsongeschiktheid. Echter heerst er nog steeds veel onduidelijkheid rondom een derde spoor traject. Toch is kennis van een derde spoor uitermate belangrijk voor werkgever en werknemer.

  • Voor de werkgever om schadelast te reduceren en goed werkgeverschap te tonen.
  • In belang van werknemer is om de juiste begeleiding te ontvangen tijdens als hij of zij een WGA uitkering ontvangt.
  • Beide partijen zijn genoodzaakt om zich te houden aan de wet WIA

De reden dat een derde spoor onbekend is, is omdat het gaat om een traject dat wordt ingeschakeld door werkgevers of eigenrisicodragers WGA na 104 weken arbeidsongeschiktheid. Huh? Maar moet ik dan nog iets doen als mijn medewerker na 104 weken ontslag heeft gekregen?

Even terug naar de WIA keuring..

Als een medewerker 104 weken arbeidsongeschikt is, mag een werkgever een ontslagvergunning aanvragen als een medewerker binnen 6 maanden niet volledig gaat herstellen. Echter denken veel werkgevers dat de kosten van re-integratie en begeleiding van werknemer dan klaar zijn.

WGA eigenrisicodrager

Als je bent verzekerd voor de WGA bij een private verzekeraar of het risico van WGA-uitkeringen in zijn geheel draagt (eigen beheer) ben je eigenrisicodrager voor de WGA. In die gevallen ben je als werkgever verplicht om je werknemer te begeleiden in de WGA-periode. Deze periode kan tot wel 10 jaar duren. Met andere woorden je bent 12 jaar verantwoordelijk voor de re-integratie als je eigenrisicodrager WGA bent. Als je geen eigenrisicodrager bent, begeleid UWV de werknemer voor je in de WGA-periode.

Dus waarom is bovenstaande belangrijk voor werkgever?

Als je kiest om eigenrisicodrager te worden ben je niet alleen verantwoordelijk voor de re-integratie van een werknemer. Je dient de werknemer ook te ondersteunen en je bent financieel verantwoordelijk. Dit betekent dat je premie dient af te dragen aan de verzekeraar voor elke ingestroomde WGA’er of geheel de uitkering dient te betalen in het geval dat je het risico in zijn geheel draagt (eigen beheer). Het laatste komt alleen voor bij grote werkgevers die dit risico van de WGA geheel kunnen dragen. Kort gezegd: elke WGA-instromer brengt kosten met zich mee in premieverhoging of directe kosten door uitkeringslasten. De duur van arbeidsongeschiktheid verminderen is dan ook uitermate belangrijk.

Wat als je bij UWV verzekerd bent?

Ook als je bij UWV verzekerd bent is het belangrijk om in de gaten te houden hoeveel ex-werknemers zich in de WGA bevinden. Dit gezien er premie wordt afgedragen op basis van de hoeveelheid ingestroomde werknemers in de WGA. Kleine werkgevers betalen vaak alleen de basis premie en geen gedifferentieerde premie. Voor hen maakt het dan ook niet uit hoeveel instromers er zijn. Heeft je bedrijf meer dan 50 werknemers en een relatief hoge loonsom? Dan betaal je hoogstwaarschijnlijk een gedifferentieerde premie. Meer hierover lezen? Zoek dan even op ons blog naar ‘premies’ Daar vertellen we meer over hoe onze Nederlandse verzekeringswereld in elkaar zit.

Aha! Dus daarom is WGA spoor 3 traject belangrijk

Een WGA spoor 3 traject is belangrijk om werknemers die nog arbeidsmogelijkheden hebben te ondersteunen bij het vinden van werk op de arbeidsmarkt. Net als tijdens een spoor 2 traject wordt er gekeken naar CV, motivatiebrief en andere capaciteiten die noodzakelijk zijn om te solliciteren. In sommige gevallen is er al reeds in de eerste 104 weken arbeidsongeschiktheid een spoor 2 ingeschakeld. In dat geval wordt er meer nadruk gelegd op solliciteren, jobhunting en specialistisch zoekwerk naar de meest passende functie. Het doel is doorlooptijd verkorten, uitstroom realiseren van WGA gerechtigden of restverdiencapaciteit benutten.

Waar moet het traject aan voldoen?

Helaas zijn er geen officiële richtlijnen opgesteld voor het uitvoeren van een spoor 3 traject. In de praktijk kom je dan ook vaak trajecten tegen waarbij de begeleider niet bekend is met de belangen van werkgever en regel- en wetgeving. En dit terwijl er een hoog prijskaartje aan hangt als een WGA’er slecht wordt begeleid. Een gemiddelde instromer in de WGA kost wel 60.000 euro. Bij verkeerde keuzes tijdens de re-integratie kom je dan ook gegarandeerd voor hoge kosten te staan. Met de onderstaande tips helpen we een betere selectie te maken van een partij.

3 tips om een spoor 3 begeleider te selecteren

Ga voor een partij die de materie echt begrijpt

Een partij vinden die ervaring heeft met WGA casemanagement is misschien wel het belangrijkste aspect om kwalitatieve begeleiding aan te bieden aan werknemer in de WGA. Een derde spoor begeleider dient ervaring te hebben met WGA-casemanagement. Afstemming tussen de casemanager en de derde spoor begeleider is uitermate belangrijk om de juiste momenten voor herbeoordelingen te bepalen. Het te laat of niet adequaat inschakelen van een herbeoordeling zorgt voor onduidelijkheid in het dossier en potentieel schadelast. Hetzelfde geldt voor eventuele bezwaarshriften. Het vingerspitsen gevoel van de spoor 3 begeleider is belangrijk om te verhouding met werknemer te behouden, terwijl er op de achtergrond zaken kunnen worden geactiveerd die van invloed kunnen zijn op de uitkering.

Probeer indien mogelijk maatwerk

Als je een spoor 3 traject inschakelt is het niet altijd te zeggen of dit succesvol gaat zijn. Mensen die in de WGA terecht komen zijn al 2 jaar ziek geweest. Je moet je voorstellen dat belastbaarheid nogal fragiel is. Onze tip: probeer eerst eens een 3 maanden traject samen met een kandidaat. Is het traject succesvol? Dan kun je het traject verlengen. Op deze manier wordt er niet onnodig veel geld over de toonbank gegooid. Iets wat in de re-integratiewereld helaas nog al te vaak gebeurd.

Schakel een specialist in

Gezien het financiële risico vrij groot is bij langdurige WGA instroom, kan het gunstig zijn om een specialist in te schakelen. Bijvoorbeeld bij cliënten met depressie, burn-out of autisme. De aanpak bij verschillende aandoeningen is niet altijd hetzelfde. Een specialist op de beschreven klachtengebieden zal beter en sneller ingang kunnen vinden bij de kandidaat. Het resultaat van een gerichtere aanpak kan verkorting van doorlooptijd opleveren. Een paar maanden doorlooptijdverkorting kan al snel duizenden euro’s opleveren. Bovendien wordt werknemer ogenschijnlijk beter begeleid. Wie vindt meer begrip over zijn of haar klachten niet prettig?

Maak duidelijke afspraken

Tijdens de WGA-begeleiding zijn er vele zaken waar op moet worden gelet. Zo dient er op tijd een bezwaarschrift te worden ingediend, een herbeoordeling te worden aangevraagd of een interventie te worden ingezet. Het is belangrijk dat de partij waar je mee in zee gaat snapt waarom bepaalde acties tijdens de WGA-begeleiding moeten worden gezet. Duidelijke afspraken kunnen maken over informatievoorziening, wanneer een traject wel of niet moet worden gecontinueerd of wat er kan worden aangeleverd voor een bezwaar of herbeoordeling is dan ook belangrijk.

Meer over ons? Neem contact op.

Niels, Specialist sociale zekerheid