Is een arbeidsdeskundig onderzoek verplicht?

Een arbeidsdeskundig onderzoek is een onderzoek dat wordt uitgevoerd in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, de WIA of de Ziektewet. Het onderzoek wordt vaak uitgevoerd door een geregistreerd of gecertificeerd arbeidsdeskundige. Echter is het niet verplicht om een arbeidsdeskundige in te schakelen. Je kunt het ook zelf doen. Maar waarom kiezen werkgevers dan toch vaak om een arbeidsdeskundige in te zetten?

Wat is een arbeidsdeskundig onderzoek?

Uit het arbeidsdeskundig onderzoek komt naar voren of het eigen, aangepast of ander werk van een arbeidsongeschikte (ex-) medewerker passend is. De arbeidsdeskundige geeft aan het eind van het onderzoek een uiteenzetting over de mogelijkheden.

Loading

Vragen arbeidsdeskundig onderzoek

  • Kan de werknemer re-integreren in zijn eigen werk?
  • Kan het werk of werkomgeving worden aangepast?
  • Welke andere werkzaamheden kan de werknemer uitvoeren?
  • Wat wordt er van u als werkgever verwacht als er sprake is van re-integratie bij een andere werkgever (‘tweede spoor’)?

Nee, het is niet verplicht voor werkgever

Een arbeidsdeskundig onderzoek inzetten is niet verplicht. Dat klinkt misschien gek, zeker als je als werkgever aan de lopende band arbeidsdeskundige onderzoeken geadviseerd krijgt door Arbodiensten en re-integratiebureaus?

Is het wel verplicht voor werknemer?

Voor werknemer is het een ander verhaal. Indien een werkgever de mogelijkheden van werknemer wil laten onderzoek mag hij / zij zich laten bijstaan door deskundigen. Dit is geregeld in de Arbowet. Het niet meewerken van werknemer aan een onderzoek dat is geadviseerd door de bedrijfarts kan de re-integratie belemmeren. Werkgever mag als werknemer meerdere keren geen gehoor geeft aan verzoek tot medewerker het loon opschorten of stopzetten. Overleg dit alvorens altijd met een jurist, zodat je weet dat je het aan het rechte eind hebt.

UWV verwacht onderbouwing

UWV verwacht van werkgevers dat zij aantonen waarom er wel of juist niet bepaalde keuzes zijn gemaakt op het gebied van re-integratie. Deze onderbouwing maken is zeer complex. Dit gezien er rekening moet worden gehouden met de belangen van werknemer, werkgever en met wet- en regelgeving. Iedereen die wel eens een arbeidsdeskundig rapport heeft gezien ziet dat 16 tot 20 kantjes aan onderbouwing maken niet gemakkelijk is. Een arbeidsdeskundige onderbouwing moet zeer zorgvuldig uiteen worden gezet. Ook moet de persoon die de onderbouwing opstelt kennis hebben van functionele mogelijkheden en de definities daar van. Het missen van bepaalde zaken kan een verkeerd advies opleveren met als gevolg een sanctie door UWV. Daarom wordt er vaak een arbeidsdeskundige ingeschakeld met een gedegen opleiding en registratie.

Onafhankelijkheid en specialisme

Schoenmaker blijf bij uw leest. Het vak als arbeidsdeskundige bestaat om een reden. Als arbeidsdeskundige dien je kennis te hebben van arbeidsrecht, sociaal recht en ondernemingsrecht. Daarbij komt er een hoop politieke sensitiviteit kijken bij het verrichten van een onderzoek. Bijvoorbeeld als werknemer en werkgever niet geheel op een lijn liggen. Door een arbeidsdeskundige in te schakelen krijg je een onafhankelijke blik op de re-integratie. Daardoor kunnen knopen worden doorgehakt en kan het objectieve rapport als stok achter de deur worden gebruikt voor de betrokken partijen.

Wat moet een arbeidsdeskundig onderbouwing bevatten?

Een arbeidsdeskundige onderbouwing bestaat uit een aantal onderdelen. De onderbouwing start met een analyse van de belastbaarheid die wordt opgesteld door de bedrijfsarts. Ook wel de draagkracht van een werknemer. Bijvoorbeeld dat iemand 5kg aan gewicht kan tillen. Daarna wordt er door de arbeidsdeskundige gekeken in welke mate dit voorkomt in iemand zijn eigen functie. Ook wel de belasting van de functie genoemd. Stel dat er in de functie maar getild hoeft te worden tot 1kg. Dan is er geen sprake van een overschreiding van de belastbaarheid. Door bij elke werkzaamheid binnen een functie op deze manier een analyse te maken ontstaat er een beeld of een werknemer zijn eigen werk wel of juist niet kan uitvoeren. Volgens wordt er in de arbeidsdeskundige analyse opgenomen in welke mate de belastbaarheid wordt overschreden bij ander werk binnen de organisatie en in welke functies op de arbeidsmarkt. Samen vormen deze aspecten het arbeidsdeskundig onderzoek.

Op zoek naar een deskundig advies?

Matchvermogen helpt werkgevers en werknemers met arbeidsdekundig onderzoek en advies. Onze methode is gericht op een WIN WIN situatie creeëren waar mogelijk, meedenken met werkgever en werknemer en een UWV-proof rapport opstellen. Voor meer informatie of een vrijblijvend adviesgesprek kunt u uiteraard contact opnemen.

Meer over ons? Neem contact op.

Niels, Specialist sociale zekerheid

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.