Welke vragen stelt een arbeidsdeskundige?

De arbeidsdeskundige wordt meestal ingeschakeld tijdens de eerste 104 weken van arbeidsongeschiktheid en meestal in de 42ste week. Het gesprek dat wordt gevoerd heet een arbeidsdeskundig onderzoek. Het is vaak een spannend moment voor een (ex-)werknemer gezien er in het onderzoek wordt bepaald of hij of zij kan terugkeren in eigen, aangepast of ander werk. Maar welke vragen stelt de arbeidsdeskundige?

Wat is een arbeidsdeskundige

De arbeidsdeskundige is een specialist op gebied van belasting en belastbaarheid in werk. Dit betekent dat de arbeidsdeskundige kijkt naar wat iemand aan kan en vervolgens kijkt wat een functie van iemand vraagt. Door beide te vergelijken komt een arbeidsdeskundige beschouwing tot stand. Tijdens deze beschouwing wordt er per taak of werkzaamheid gekeken wat er wel of niet mogelijk is. Vaak gebeurt dit op basis van tempo, kwaliteit en inzetbaarheid en het belastbaarheidsprofiel van de bedrijfsarts. De vragen die een arbeidsdeskundige stelt hangen dan ook samen met deze aspecten.

Welke vragen stelt een arbeidsdeskundige?

Welke vragen een arbeidsdeskundige stelt hangt af van waar de arbeidsdeskundige werkzaam is. Een arbeidsdeskundige bij UWV vraagt andere zaken uit dan de arbeidsdeskundige binnen het verzuimproces van de Wet Verbetering Poortwachter. Grofweg vraagt de arbeidsdeskundige zaken uit over de eigen functie, bijvoorbeeld over werkzaamheden en taken. Ook vraagt de arbeidsdeskundige de visie van de (ex-)werkgever en (ex-)werknemer, gezien deze mee moeten worden genomen in een eventueel op te stellen plan van aanpak.

Welke vragen stelt een arbeidsdeskundige tijdens de Wet Verbetering Poortwachter en Ziektewet (eerste 104 weken van verzuim)

De arbeidsdeskundige stelt tijdens de eerste 104 weken van arbeidsongeschiktheid vragen over de eigen functie, functies binnen de organisatie, het eventueel kunnen aanpassen van taken, jobcarving en spoor 2. De hoofdvragen die de arbeidsdeskundige stelt zijn vrijwel altijd de onderstaande 4 vragen:

  • Is het eigen werk passend
  • Zo nee, is het werk passend te maken?
  • Is er ander werk binnen organisatie die werknemer kan verrichten?
  • Kan werknemer werk op de arbeidsmarkt verrichten?

Wat de hoofdvragen van een arbeidsdeskundig onderzoek betekenen

De arbeidsdeskundige loopt deze vragen tijdens een arbeidsdeskundig onderzoek chronologisch af. Dit gezien er vrijwel altijd eerst wordt gekeken of iemand kan terugkeren binnen zijn eigen functie. Kan dit niet, dan kijkt de arbeidsdeskundige of het werk kan worden aangepast. Als dat niet kan dan wordt er binnen een organisatie gekeken of iemand nog iets kan betekenen. Dat kan betekenen dat werkgevers een functie moeten creëren van losse werkzaamheden. Als alle opties niet mogelijk zijn, of als het onzeker is dat deze opties niet tot volledige werkhervatting gaan leiden, dan gaat de arbeidsdeskundige na of iemand op de arbeidsmarkt werk kan verrichten.

Welke vragen je nog meer kunt verwachten

Een arbeidsdeskundige moet zoals aangegeven zich baseren op informatie van de bedrijfsarts, tijdens de eerste 104 weken op basis van vaste vraagstellingen en informatie van werkgever en werknemer. De informatie van werknemer en werknemer waar de arbeidsdeskundige naar op zoek heeft vooral betrekking op de visie en mogelijkheden. Een werknemer kan bijvoorbeeld aangegeven dat terugkeer voor hem of haar geen optie is. De arbeidsdeskundige zal dit mee moeten nemen in zijn advies en onderzoek, gezien dit uiteraard effect kan hebben op het hoofddoel van de Wet Verbetering Poortwachter. Hetzelfde geld voor de werkgever. Het is de rol van de arbeidsdeskundige om vervolgens te informeren over de mogelijkheden en consequenties. Ook kunnen er op basis van het verhaal van werknemer en werkgever oplossingen worden gecreëerd waardoor het verzuim kan worden bekort.

Specifieke vragen voor werknemers

Aan werknemers wordt vaak informeel nog gevraagd of zij hun werk nog leuk vinden of hun functie nog willen beoefenen. Met name als er sprake is van een arbeidsconflict of functioneringsprobleem gecombineerd met verzuim dan is het bespreekbaar maken van deze zaken door de arbeidsdeskundige cruciaal om een passend rapport of advies te geven.

Gratis check?

Specifieke vragen voor werkgevers

Zoals aangegeven dienen werkgevers na te gaan of jobcarving of jobcreation mogelijk is. Dit zijn vrij nieuwe begrippen voor veel werkgevers, maar worden wel steeds belangrijker. UWV legt steeds meer sancties op aan grote organisaties als hier niet naar wordt gekeken. Daarom kan een werkgever specifieke vragen verwachten over dit stuk. Het is dan ook raadzaam aan werkgevers alvorens een gesprek of onderzoek hier onderzoek naar te doen.

Meer vragen over arbeidsdeskundig onderzoek?

Matchvermogen is een arbeidsdeskundig en loopbaanadviesbureau. Wij helpen werkgevers en (ex-)werknemers met inzicht in mogelijkheden voor werk nu en in de toekomst.

Meer over ons? Neem contact op.

Niels, Specialist sociale zekerheid