WHK premie 4 tips die je moet kennen

Een WHK premie wordt vastgesteld op basis van WGA en Ziektewet instroom. WHK staat voor werkhervattingskas. De Ziektewet is een wet die aangeeft hoe werknemers die ziek uit dienst gaan begeleid moeten worden en waar zij recht op hebben. De WGA is een wet die bepaald hoe mensen na 104 weken arbeidsongeschiktheid recht hebben op een uitkering en waar zij recht op hebben. Als (ex-)werknemers instromen in één van deze twee uitkeringstypen dan heeft dit invloed op de WHK premie. Deze premie kan behoordelijk oplopen. Voor grote werkgevers tot wel honderd duizenden euro’s. Wel waard dus om is even goed te checken. In dit artikel geven we 4 tips voor als je zelf de WHK gaat checken.

Tip 1: ga na of de instroom terecht is

Als een werknemer instroomt in de Ziektewet of de WGA dien je altijd na te gaan of dit terecht is. Waarom? Nou, jij betaalt de premie. UWV probeert uiteraard zo goed mogelijk haar werk te doen met het checken van het ‘recht op uitkering‘. In de praktijk blijkt echter vaak dat er toch zaken doorheen glippen die niet juist zijn. Bijvoorbeeld als iemand een no-risk status heeft, maar dit niet is duidelijk is overgekomen bij UWV. No-risk betekent dat de (ex-)werkgever geen premie hoeft te betalen voor de werknemer in kwestie als deze instroomt. Het gevolg is een toerekening aan de (ex-)werkgever, waardoor er tienduizenden euro’s ontrecht worden toegerekend.

Check in ieder geval de volgende zaken als iemand instroomt in de Ziektewet of WGA:

  • Was er sprake van ziekte of gebrek tijdens de aanvraag van uitkering?
  • Was er sprake van zwangerschap (no-risk)
  • Was er sprake van een andere vorm van no-risk? (banenafspraak, ex-WAO, reeds WGA uitkering toegekend, enzovoort)

Tip 2: kijk of je wel goed verzekerd bent

Een van de belangrijkste aspecten om te besparen op je WGA-premie is misschien nog wel de check of je wel goed verzekerd bent. Als je geen eigenrisicodrager bent voor de WGA of Ziektewet, dan betaal je een premie aan UWV. Deze premie staat weergegeven op de WHK-beslissing. Echter zijn er meerdere manieren van verzekeren. Ook kun je er voor kiezen om je helemaal niet te verzekeren als werkgever.

Grofweg zijn er 4 opties als het gaat om financieren van Ziektewet en WGA uitkeringen:

  1. Ziektewet en WGA via UWV verzekeren (standaard)
  2. Ziektewet volledig zelf betalen, WGA via UWV verzekeren
  3. Ziektewet volledig zelf betalen, WGA privaat verzekeren
  4. Ziektewet en WGA volledig zelf betalen

Optie 1 is veelal voor kleine werkgevers de meest gebruikelijke weg van verzekeren. Je hoeft niet zelf werknemers te begeleiden en UWV doet alles voor je als iemand ziek uit dienst gaat. Nog een voordeel. Je betaalt een vaste premie. Beperken van instroom heeft dan ook geen nut.

Voor middelgrote en grote werkgevers is het een ander verhaal. Je betaalt een gedifferentieerde premie voor elke instromer. Dit principe wordt ook wel genoemd: ‘de vervuiler betaalt’. Oftewel, je bent er altijd bij gebaat om mensen aan het werk te helpen die ziek zijn. Zowel in de eerste 104 weken als daarna.

Wat is het voordeel bij een private verzekeraar?

Als je bij UWV verzekerd bent, zwaai je een werknemer gedag als hij of zij ziek uit dienst gaat. Vaak hoor je nooit meer iets van iemand. UWV pakt de begeleiding over. Je denkt vaak dat je ontzorgd bent. Echter zie je de premies vaak langzaam oplopen. Je hebt geen idee waarom, omdat je geen zicht hebt op hoe mensen worden begeleid. Wordt er überhaupt gewerkt aan re-integratie door UWV? Je kunt het simpelweg niet controleren behalve via een WHK check.

Verzekeren of in eigen beheer

Als je privaat verzekerd bent voor de WGA, of alles in eigen beheer hebt (Ziektewet en WGA), schakel je zelf een uitvoeringspartij in of begeleid je zelf de werknemer. Je kunt dus actief invloed uitoefenen op de schadelast. Een ander groot voordeel is dat je over het algemeen vele malen minder premie betaalt als je een hoog instroompercentage hebt. Al met al is het zeker voor middelgrote en grote werkgevers een goede tip om advies in te winnen over eigenrisicodragerschap.

Tip 3: vraag herbeoordelingen aan

Ook als je geen eigenrisicodrager bent voor de Ziektewet of WGA kun je herbeoordelingen aanvragen. In de ziektewet heet dit de TVB2 en in de WGA een herbeoordeling WGA. Met deze herbeoordelingen kun je UWV verzoeken om uitkeringen te herzien. Matchvermogen tekent voor haar klanten jaarlijks herbeoordelingen aan op hoog risico en schade dossiers. Daardoor besparen we gemiddeld 20 tot 50 duizend euro per herbeoordeling. Meer informatie over herbeoordelingen kun je hier vinden.

Tip 4: teken bezwaar aan tegen een beslissing

Als UWV een beslissing heeft afgegeven kan daar bezwaar op worden aangetekend. Als je geen eigenrisicodrager bent heb je vaak geen informatie tot je beschikking. Meer informatie om een bezwaar aan te tekenen is dan ook noodzakelijk. Daarom wordt er altijd eerst pro-forma bezwaar aangetekend. Als (ex-)werkgever mag je enkel niet medische informatie ontvangen. Je hebt dan ook vaak een deskundige nodig om ook de medische situatie te analyseren. Dit kan een erkend rechtshulpverlender zijn, zoals Matchvermogen. Gronden voor bezwaar gevonden? Dan teken je bezwaar aan. Het resultaat kan zijn dat iemand van de instroomlijst verdwijnt. Bijvoorbeeld, omdat er een IVA uitkering wordt toegekend of -35% arbeidsongeschikt wordt.

Loading

Ingewikkelde materie over WHK premie begrijpelijk maken

Voor veel werkgevers zijn de WGA en Ziektewet ingewikkelde materie. Toch is het goed om jaarlijks te laten checken of overstappen van het publieke naar private bestel zinvol is. Ook is een checkup op de WHK uitermate belangrijk om kosten te besparen en grip te krijgen op arbeidsongeschiktheid van (ex-)personeel. Matchvermogen levert sociaal medische- en arbeidsdeskundige diensten en helpt met de juiste keuze maken. Wij tekenen bezwaar aan tegen onterechte toerekening en komen langs op locatie voor presentaties op gebied van deze complexe materie.

Meer over ons? Neem contact op.

Niels, Specialist sociale zekerheid