Arbeidsdeskundige audit WVP/WGA/ZW

Een duidelijk plan en expertadvies voor de complexe verzuimcasus

Wij kijken mee in uw dossiers

De audit WVP, WGA en ZW door Matchvermogen zijn bedoeld om werkgevers, arbodiensten en intermediairs meer zicht te geven op waar ze zich in een dossier bevinden. Met onze adviezen krijgt u meer grip op de re-integratie, verkrijgt u inzicht en ontvangt u duidelijke stappen waarmee u de re-integratie weer in orde kunt maken. Voorkom maatregelen en boetes van het UWV en reduceer schadelast door specialistisch duurzaam-inzetbaarheidsadvies.

 • Complete WVP/ZW/WGA audit
 • Sanctie- WGA-risicoscan en advies
 • WGA audit en met praktisch stappenplan
 • Door RCCM/CROV casemangers / WGA en ziektewetspecialisten

WVP/ZW 26ste, 42ste en 72ste week audit

Tijdens de eerste twee ziektejaren kan er veel gebeuren binnen een bedrijf, met een werknemer of tussen de werknemer en de werkgever. Zo kan er een conflict ontstaan, gaat een bedrijf reorganiseren of verlaten casemanagers het bedrijf. Daardoor blijft de begeleiding van een zieke medewerker achterlopen op de tijdlijn van de Wet Verbetering Poortwachter. Het herpakken van het dossier is dan lastig. Matchvermogen helpt u met een duidelijk advies over welke stappen u moet ondernemen in de re-integratie. Dit gebeurt uiteraard altijd op maat. Ook ontvangt u op aanvraag een sanctie-risicoadvies en een WGA preventieadvies.

Sanctie scan en advies

Met behulp van onze analyse krijg u meer zicht op het risico om een maatregel te krijgen van UWV. Deze maatregel wordt opgelegd als u niet voldoende heeft gedaan aan de re-integratie van uw werknemer. Met onze analyse stellen we een advies op. Ons sanctieadvies is gebaseerd op de beoordelingskaders van UWV. Volgt u de stappen die we u aanreiken? Dan kunt u een sanctie nog voorkomen of de kans op een sanctie minimaliseren. In sommige gevallen helpt het om met een werknemer mee te gaan naar het UWV. Neem daarvoor contact met ons op voor meer informatie.

WGA scan en advies

Met onze WGA-risicoscan helpen we u in te schatten hoe groot de kans is dat uw werknemer de WGA instroomt. Een werknemer in de WGA brengt een gemiddelde schadelast van 50.000 euro met zich mee. Het op tijd vooruitlopen op de toekomst is daarom belangrijk om schadelast te reduceren. U ontvangt van ons een profiel waarbij er een hoog of laag risico wordt gegeven en daarbij adviezen om instroom verder te voorkomen.

WGA audit en advies

De regel- en wetgeving over de WGA is complex en in sommige gevallen niet geheel bekend bij werkgevers. Goed WGA begeleid is echter net zo belangrijk als beleid dat wordt gemaakt voor de Wet Verbetering Poortwachter. Als u een werkgever bent met meer dan 300 werknemers kan het zo zijn dat uw premie door WGA instroom omhoog gaat. Dit kost veel geld en is in veel gevallen onnodig.

Hoe werken wij

 1. Doorsturen informatie
  1. Optie: u machtigt Matchvermogen tot inzage van uw verzuimmanagement systeem
  2. Optie: u vult een door ons aangeleverd Excel formulier in waarin u geanonimiseerd data kunt noteren
  3. Optie: u stuurt alle documentatie inclusief een machtiging van de werknemer door naar Matchvermogen via een beveiligde verbinding.
 2. Wij analyseren de gegevens zoveel mogelijk met de al aanwezige gegevens. Wanneer nodig nemen we telefonisch contact op voor verdere informatie.
 3. U ontvangt het rapport met de adviezen

Meer over ons? Neem contact op.

Niels, Specialist sociale zekerheid