Re-integratie onderzoeken bij de eigen werkgever. Waarom is dat belangrijk?

De Wet Verbetering Poortwachter (WVP) is sinds 1 april 2002 van kracht en heeft tot doel om ziekteverzuim onder werknemers te verminderen en te voorkomen dat werknemers langdurig uitvallen. De WVP stelt eisen aan werkgevers en werknemers om samen te werken aan een effectieve re-integratie. Een van de belangrijkste aspecten van de re-integratie is het onderzoeken van de mogelijkheden bij de eigen werkgever. In dit artikel gaan we in op het belang van re-integratiemogelijkheden onderzoeken bij de eigen werkgever in relatie tot de WVP en arbeidsdeskundig onderzoek.

Re-integratie bij de eigen werkgever. Wat is de rol van werknemer?

Allereerst is het belangrijk om te benadrukken dat een werknemer in eerste instantie de verantwoordelijkheid heeft om zichzelf zo snel mogelijk te re-integreren en het werk te hervatten. De werkgever heeft de verantwoordelijkheid om daarbij te helpen.

Een belangrijk onderdeel van deze verantwoordelijkheid is het onderzoeken van de re-integratiemogelijkheden bij de eigen werkgever. Dit betekent dat de werkgever in kaart moet brengen welke mogelijkheden er zijn binnen het bedrijf om de werknemer aangepast werk te laten doen, zodat hij of zij het werk kan hervatten.

Loading

Onderzoek re-integratie bij de eigen werkgever

Een arbeidsdeskundig onderzoek kan hierbij helpen. Een arbeidsdeskundige onderzoekt welke mogelijkheden er zijn om de werknemer terug te laten keren op de werkvloer. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar het werk zelf. Er wordt ook naar de werkomgeving en de mogelijkheden om het werk aan te passen. Bijvoorbeeld aan de mogelijkheden en beperkingen van de werknemer. Op basis van dit onderzoek kan een plan van aanpak worden opgesteld. Bijvoorbeeld om de werknemer terug te laten keren op de werkvloer.

Het onderzoeken van re-integratiemogelijkheden bij de eigen werkgever is niet alleen van belang om de verplichtingen van de WVP na te komen. Het komt ook de werknemer ten goede. Uit onderzoek blijkt dat werknemers die terugkeren bij de eigen werkgever sneller re-integreren. Zij hebben minder kans hebben op langdurig verzuim dan werknemers die bij een andere werkgever aan de slag gaan. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat werknemers die terugkeren bij de eigen werkgever meer tevreden zijn over hun werk. Ook blijkt dat zij beter presteren dan werknemers die elders aan de slag gaan.

Om re-integratiemogelijkheden bij de eigen werkgever te onderzoeken, is het belangrijk dat de werkgever openstaat voor aanpassingen. De werkgever moet meedenken over mogelijkheden om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Daarnaast is het van belang dat de werknemer zelf ook actief meewerkt aan het re-integratieproces. Het onderzoeken van re-integratiemogelijkheden bij de eigen werkgever kan daarom gezien worden als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer.

Tot slot is het belangrijk om te benadrukken dat het onderzoeken van re-integratiemogelijkheden bij de eigen werkgever niet altijd mogelijk of wenselijk is. Soms is de aard van het werk of de gezondheidssituatie van de werknemer dusdanig dat terugkeer bij de eigen werkgever niet haalbaar is. In dat geval zal gekeken moeten worden naar andere mogelijkheden. Een tweede spoor traject inschakelen is dan noodzakelijk om te activeren.

Arbeidsdeskundig onderzoek kan hierbij helpen om te kijken naar de mogelijkheden en beperkingen van de werknemer en om te bepalen welke re-integratiemogelijkheden het meest passend zijn. Een goede samenwerking tussen werkgever, werknemer en eventuele andere betrokken partijen, zoals de bedrijfsarts en de arbeidsdeskundige, is daarbij van groot belang.

Deskundige nodig re-integratie bij eigen werkgever?

Het belang van het onderzoeken van re-integratiemogelijkheden bij de eigen werkgever. De noodzaak om arbeidsdeskundig onderzoek op te starten kan dus niet genoeg benadrukt worden. Het is van belang om zo snel mogelijk te starten met de re-integratie en daarbij te kijken naar de mogelijkheden binnen het eigen bedrijf. Dit is niet alleen verplicht volgens de WVP, maar kan ook bijdragen aan een succesvolle re-integratie en tevredenheid van zowel werkgever als werknemer. Wij van Matchvermogen helpen graag verder met kwalitatief arbeidsdeskundig onderzoek. Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Meer over ons? Neem contact op.

Niels, Specialist sociale zekerheid