Tweede spoor of arbeidsdeskundig onderzoek niet belastend?

Werknemers en werkgevers kunnen soms huiverig zijn voor een tweede spoor traject of een arbeidsdeskundig onderzoek. Vaak wordt gedacht dat deze interventies niet bijdragen aan de re-integratie en zelfs contraproductief zijn voor het herstel. Echter, als arbeidsdeskundig bureau moeten wij vaak de boodschap verkondigen dat deze onderzoeken toch ingezet moeten worden, ook als de betrokken partijen daar niet aan willen deelnemen.

Negatief beeld tweede spoor of arbeidsdeskundig onderzoek

De negatieve houding ten opzichte van deze onderzoeken komt vaak voort uit het beeld dat erbij bestaat. Maar in de praktijk blijkt vaak dat werknemers en werkgevers achteraf aangeven dat het onderzoek heel nuttig is geweest. En wat als we je vertellen dat de angst voor een tweede spoor of arbeidsdeskundig onderzoek helemaal niet nodig is? Bij ons arbeidsdeskundig bureau zorgen we voor een transparante en persoonlijke aanpak, waarbij we ons inzetten voor het herstel van de werknemer én de re-integratie binnen de organisatie.

Wat als we je vertellen dat de angst voor een tweede spoor of arbeidsdeskundig onderzoek helemaal niet nodig is?

Waarom zijn werknemers soms niet blij met een tweede spoor

Veel zaken tegelijk

Stel je bent langdurig ziek vanwege ernstige klachten, overspannenheid of een zware depressie. Dan kan het voelen als een enorme belasting wanneer er veel partijen betrokken zijn bij jouw herstel- en re-integratietraject. Er wordt een arbeidsdeskundige ingeschakeld en tweede spoor geadviseerd. Ook worden er gesprekken gevoerd met de bedrijfsarts voor een belastbaarheidsprofiel, de werkgever voor een evaluatie en soms met een casemanager van de arbodienst. Het kan allemaal nogal overweldigend overkomen.

Helaas is het in de praktijk vaak zo dat werkgevers wachten tot het laatste moment met het inzetten van deze interventies, die conform de Wet Verbetering Poortwachter verplicht zijn. Hierdoor worden er allerlei belangrijke zaken dicht op elkaar gepland. Het is namelijk zo dat er minimaal voor 1 jaar en 6 weken arbeidsongeschiktheid een tweede spoor moet worden ingeschakeld als er geen prognose is gesteld dat iemand binnen 1 jaar en 3 maanden volledig hersteld is. Werkgevers doen dit vaak liever niet, vanwege de kosten die ermee gepaard gaan.

Bij ons arbeidsdeskundig bureau begrijpen we hoe overweldigend het kan zijn om met al deze verschillende partijen te maken te krijgen. Daarom zorgen we voor een persoonlijke en gestructureerde aanpak, waarbij we ons inzetten voor jouw herstel en re-integratie. We staan voor je klaar om je te ondersteunen en te begeleiden bij het hele traject.

Uit functie gezet door arbeidsdeskundig onderzoek of tweede spoor

Het kan erg moeilijk zijn voor sommige mensen om te horen dat hun werk niet geschikt is. Als je altijd hebt gedacht dat je terug kunt keren naar je functie, kan het erg confronterend zijn om te horen dat dit misschien niet mogelijk is. Als arbeidsdeskundigen proberen we uit te leggen dat dit niet altijd het geval is en dat werknemers altijd het recht hebben om terug te keren naar hun functie als de beperkingen niet meer aanwezig zijn, zelfs als dit één dag voor de 104 weken van arbeidsongeschiktheid is.

Wanneer er toch een tweede spoor nodig is, kan dit voor sommige mensen een negatief gevoel geven, vooral als ze nog hoop hadden om terug te keren naar hun eigen werk. Als je al weinig energie hebt, kan het lastig zijn om tijd te besteden aan een tweede spoor. Het tweede spoor kan echter ook dienen als vangnet voor als je echt niet meer terug kunt keren naar je oude functie. Het is de taak van de tweede spoor begeleider om mensen in dit proces te begeleiden en begrip te creëren voor het traject.

Loading

Een tweede spoor begeleider moet ook pragmatisch handelen en niet verwachten dat iemand die herstellende is en binnen enkele weken terugkeert, zich bezighoudt met het solliciteren naar drie banen per week. Het tweede spoor is een communicerend vat en wordt aangepast aan de situatie van de cliënt.

Als iemand vrijwel niet belastbaar is, moet er rekening worden gehouden met de intensiteit en energie van de kandidaat. Als iemand in zijn eigen werk aan het re-integreren is en er ook sprake is van een tweede spoor traject, moet de coach pragmatisch zijn en meer voor de cliënt uit handen nemen, zodat er meer mogelijkheden ontstaan.

Waarom zijn werkgevers soms niet blij zijn met een tweede spoor

Een tweede spoor is kostbaar

Een werkgever betaalt gemiddeld tussen de 2500 en 4000 euro voor een tweede spoor traject. Als daarbij ook nog een arbeidsdeskundige wordt ingezet, kan dit al snel oplopen tot 5000 euro! Dit is een aanzienlijk bedrag, vooral voor een kleine werkgever. Daarom stellen werkgevers het tweede spoor traject het liefst zo lang mogelijk uit, vaak tot het einde van het eerste ziektejaar. Het nadeel hiervan is dat alle interventies op één moment worden ingezet, wat de kosten- en batenverhouding in twijfel kan trekken. Het inschakelen van een tweede spoor traject op een later tijdstip betekent dat een werknemer pas later in zijn of haar herstelproces terugkeert naar werk, waardoor er minder kansen zijn om de werknemer aan het werk te krijgen. Om iemand zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen, is het beter om een vervroegd tweede spoor traject in te schakelen.

Werkgevers met tekort aan personeel

Werkgevers die IT-personeel of ander soortgelijk personeel willen aannemen en moeilijk kunnen vinden, zijn vaak ook niet blij met een tweede spoor traject. Als een tweede spoor traject wordt gestart, betekent dit dat de werknemer op zoek gaat naar werk op de arbeidsmarkt. Een IT’er zal al snel een baan aangeboden krijgen. Vooral als er veel is geïnvesteerd in een kostbare recruitment campagne, kan dit vervelend zijn. Als tweede spoor coach moet je in dergelijke situaties met de werkgever meedenken. Gelukkig kan dat ook. Als iemand in het tweede spoor zit, betekent dit niet dat de werkgever de werknemer kwijt is. De werknemer kan belastbaarheid opbouwen door middel van proefplaatsingen. Dit zijn korte proefperioden waarin de werknemer bij andere werkgevers werkt. Op deze manier verliest de werkgever de werknemer niet en kan de werknemer zijn of haar belastbaarheid opbouwen. Als de belastbaarheid beter wordt, kan de werknemer altijd terugkeren.

Omdenken: Waarom werknemers niet bang hoeven te zijn voor een arbeidsdeskundig onderzoek

Voor werknemers

  1. Werknemers hoeven niet bang te zijn dat zij hun baan kwijt raken. Je hebt tot 104 weken arbeidsongeschiktheid recht om terug te keren in je functie.
  2. Het doel van een tweede spoor is het creëren van een vangnet, niet een nieuwe baan forceren.
  3. Het geeft meer inzicht in wat je wel en niet kunt. Soms bied dit ook inzichten en oplossingen voor je situatie.

Omdenken: Waarom werkgevers dus niet bang hoeven te zijn voor een arbeidsdeskundig onderzoek of spoor 2

Voor werkgevers

  1. Er wordt pragmatisch meegedacht in oplossingen. Bijvoorbeeld als je jouw medewerker gewoon wil behouden.
  2. Het is een positieve kosten- en baten-analyse. Is een werknemer duurzaam arbeidsongeschikt? Dan kan een tweede spoor kosten-reductie opleveren
  3. Ook als een werknemer hersteld dan heeft hij/zij iets gehad aan een tweede spoor

Hoe kunnen we zorgen voor minder vooroordeel over arbeidsdeskundig onderzoek en spoor 2?

Een arbeidsdeskundig onderzoek of tweede spoor kan intimiderend zijn, maar communicatie is de sleutel tot succes. De arbeidsdeskundige communiceert met de werkgever en werknemer en het is belangrijk dat de werkgever de werknemer op de hoogte houdt. Documentatie over het onderzoek, de scenario’s en mogelijke effecten zijn essentieel. Timing is ook belangrijk. Wacht niet tot het laatste moment om een traject te starten, maar begin zo snel mogelijk als je denkt dat iemand langdurig arbeidsongeschikt zal zijn. Het is belangrijk om de medewerker hierin mee te nemen. Wij van Matchvermogen helpen je daar graag bij. Maak gebruik van onze vrijblijvende documentatie of neem contact op als je hier hulp bij nodig hebt.

Meer over ons? Neem contact op.

Niels, Specialist sociale zekerheid