Waarom een Arbeidsdeskundige Inschakelen bij Kort Verzuim? 5 Redenen

Ontdek waarom het vroegtijdig inschakelen van een arbeidsdeskundige bij kort verzuim nuttig kan zijn. In dit artikel worden vijf redenen besproken waarom dit belangrijk is, waaronder het bevorderen van de band tussen werkgever en werknemer, een daling van het arbeidsongeschiktheidpercentage en zelfs kostenbesparingen op de lange termijn. Door het lezen van dit artikel zul je als werkgever meer inzicht krijgen in het belang van een vroegtijdig arbeidsdeskundig onderzoek. Lees snel verder en ontdek hoe je dit effectief kunt implementeren in jouw bedrijf.

Wat is een arbeidsdeskundig onderzoek?

Wanneer er sprake is van ziekteverzuim binnen een organisatie, komt er een punt waarop de werkgever besluit een arbeidsdeskundige in te schakelen. Dit kan zowel bij langdurig als bij kort ziekteverzuim gebeuren. Hierover vertellen we je later meer. Eerst willen we kort stilstaan bij wat deze deskundige precies doet. Wat is een arbeidsdeskundig onderzoek nu eigenlijk?

De arbeidsdeskundige wordt in het geval van ziekteverzuim ingezet om een arbeidsdeskundig onderzoek te starten. Een dergelijk onderzoek heeft als doel om de re-integratiemogelijkheden van de zieke werknemer in kaart te brengen. De focus ligt hierbij uiteraard op duurzaam herstel dat op de lange termijn zijn vruchten blijft afwerpen. Het is immers wel de bedoeling dat de werknemer op een juiste wijze herstelt, en niet binnen de kortste keren opnieuw uitvalt.

Het arbeidsdeskundige onderzoek bestaat uit diverse onderdelen. Zo gaat de arbeidsdeskundige in gesprek met de werkgever, de werknemer en eventueel ook met de bedrijfsarts. Daarnaast kan een bezoek aan de werkplek in sommige gevallen ook onderdeel uitmaken van het proces. Dit is soms noodzakelijk om in te kunnen schatten hoe belastend het werk is, en op welke manier dit zich verhoudt tegenover de belastbaarheid van de werknemer in kwestie.

De onderstaande vragen zijn van belang tijdens het arbeidsdeskundig onderzoek

  • Kan de werknemer terugkeren in eigen functie en bijbehorende werkzaamheden volledig uitvoeren? Zo niet:
  • Kan de werknemer terugkeren in eigen functie met een aangepast takenpakket? Zo niet:
  • Kan de werkgever ander passend werk aanbieden binnen de organisatie? Zo niet:
  • Welke mogelijkheden zijn er om de werknemer in kwestie te begeleiden naar nieuw werk buiten de organisatie, bij een andere werkgever? (Dit noemen we ook wel het tweede spoor traject)

De arbeidsdeskundige zorgt ervoor dat al deze vragen zo volledig mogelijk beantwoord worden. Op deze manier kunnen zowel werkgever als werknemer een volgende stap zetten in het re-integratietraject. Beide partijen streven er immers naar om alles zo snel mogelijk weer op de rit te krijgen, hetzij binnen of buiten de organisatie indien dit nodig is.

Waarom een arbeidsdeskundig onderzoek?

Een arbeidsdeskundig onderzoek helpt de werkgever om realistische verwachtingen krijgen over het re-integratietraject. Ook een actief plan van aanpak maakt deel uit van het arbeidsdeskundige onderzoek. Zodoende weten zowel werkgever als werknemer dus wat ze in de komende periode kunnen verwachten. Deze zekerheid geeft absoluut een bepaalde mate van rust voor beide partijen. Niets is immers zo vervelend als leven in onzekerheid.

Door een arbeidsdeskundig onderzoek uit te laten voeren, voldoet de werkgever aan zijn plicht om zorg te dragen voor zijn werknemers. Als werkgever ben je namelijk verplicht om passende zorg op het gebied van re-integratie aan te bieden in geval van ziekteverzuim. We kunnen dus wel stellen dat een arbeidsdeskundig onderzoek zeer nuttig is voor alle betrokken partijen.

Maar wanneer start je een dergelijk onderzoek? Veel deskundige zijn het erover eens dat een arbeidsdeskundig onderzoek bij voorkeur zo snel mogelijk gestart moet worden. Dit dient in ieder geval voor het einde van het eerste ziektejaar te worden gedaan. We zien dat veel werkgevers deze periode dan ook voorbij laten gaan voordat zij een arbeidsdeskundige inschakelen. Maar waarom wordt dit onderzoek niet eerder gestart? Dit heeft in het verleden immers bewezen zeer nuttig te zijn.

Onderstaand bespreken we maar liefst 5 redenen om bij kort verzuim reeds een arbeidsdeskundige in te schakelen. Laten we eens gaan bekijken welke redenen wellicht ook voor jou relevant kunnen zijn. Jij wilt immers de boot niet missen!

5 redenen voor een arbeidsdeskundig onderzoek bij kort verzuim

We hebben gezien dat een arbeidsdeskundig onderzoek ontzettend nuttig kan zijn voor zowel werkgever als werknemer. Het biedt perspectief en geeft frisse moed om weer verder te gaan. Ook bij kort ziekteverzuim kan de hulp van een arbeidsdeskundige reeds nuttig zijn. Zowel werkgever als werknemer zullen immers blij zijn met alle hulp die ze kunnen krijgen, ook al is het nog in een vroeg stadium. Onderstaand duiken we iets dieper in op 5 redenen om vroegtijdig een arbeidsdeskundige in te schakelen.

1.    Terugkeer in eigen functie is onmogelijk

Er kan zich een situatie voordoen waarbij vanaf het begin duidelijk is dat een werknemer niet kan terugkeren in zijn of haar oorspronkelijke functie. In dat geval kan een arbeidsdeskundig onderzoek reeds bij kort verzuim worden gestart. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een werknemer die een ongeval heeft gehad, en zijn of haar fysiek zware taken niet meer kan uitvoeren. In dat geval dient er dus hoe dan ook naar een andere oplossing te worden gezocht, en heeft het dus geen zin om lang te wachten met het starten van een arbeidsdeskundig onderzoek.

Door bij een dergelijk geval direct een arbeidsdeskundige in te schakelen, kan het re-integratietraject worden versneld. De deskundige kan direct in samenwerking met werkgever en werknemer gaan kijken naar de mogelijkheden. Zijn er mogelijkheden om het oude werk aan te passen met een nieuw takenpakket? Zo niet, kan de werkgever dan een andere passende functie binnen het bedrijf aanbieden? Dit zijn doorgaans de eerste vragen waarnaar gekeken wordt.

Blijkt het voor de werknemer niet mogelijk om terug te keren bij zijn of haar huidige werkgever? Dan wordt er uiteindelijk ook gekeken naar mogelijkheden buiten de organisatie bij een potentiële nieuwe werkgever. Zoals reeds benoemd komen we dan terecht in een spoor 2 traject. Dit is een traject dat bovendien ook gebaat is bij een vroegtijdige start. Dit bespaart de werkgever namelijk kosten, en zorgt ervoor dat de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk kan.

Benieuwd naar de mogelijkheden van een tweede spoor traject? Hier lees je er alles over!

2.    Winst behalen met een vroegtijdig arbeidsdeskundig onderzoek

Een voor de hand liggende reden om een vroegtijdig arbeidsdeskundig onderzoek te starten, is de winst die te behalen valt voor zowel werkgever als werknemer. Het inzetten van een arbeidsdeskundige bij kort verzuim kan namelijk resulteren in een daling van het arbeidsongeschiktheid percentage. Dit hebben diverse scenario’s in het verleden meer malen aangetoond. De kracht van een vroegtijdig onderzoek dient dan ook zeker niet onderschat te worden.

Loading

De kans dat een zieke werknemer weer sneller aan het werk kan, hetzij in de oorspronkelijke functie of in een aangepaste functie, is groter wanneer een arbeidsdeskundig onderzoek snel wordt gestart. Dit heeft ongetwijfeld ook te maken met het feit dat het werkritme nog enigszins vers in het geheugen ligt. Wanneer er maanden of zelfs een jaar voorbijgaat, kan het voor veel werknemers een te grote drempel zijn om de arbeidsmarkt weer te betreden.

3.    Verbeterde relatie tussen werkgever en werknemer

Een arbeidsdeskundige inschakelen bij kort verzuim kan resulteren in een betere relatie tussen werkgever en werknemer. Menig arbeidsdeskundige zal dit kunnen bevestigen. Wanneer een arbeidsdeskundig onderzoek pas na een jaar wordt gestart, is er reeds veel gebeurd. De bedrijfsarts staat in contact met de werknemer, en diverse andere stappen kunnen zijn gezet. Vaak zien we echter dat het contact tussen werkgever en werknemer in deze periode niet genoeg aandacht krijgt.

Zodoende kan dit resulteren in een verstoorde relatie tussen de twee partijen. Vaak zien we dat er sprake is van onbegrip vanuit de werkgever, en dat de werknemer zich bijvoorbeeld niet gehoord voelt. Dit heeft alles te maken met de communicatie tussen de twee partijen die vaak stroef verloopt. Hier wordt in de meeste organisaties simpelweg niet voldoende tijd en aandacht aan besteedt.

Het vroegtijdig starten van een arbeidsdeskundig onderzoek kan waardevolle hulp bieden. De arbeidsdeskundige gaat in gesprek met zowel werkgever als werknemer om beide kanten van het verhaal aan te horen. Vervolgens gaat de deskundige ook een driegesprek aan met beide partijen. Op deze manier komt er meer duidelijkheid en begrip met betrekking tot het verzuim. Krijgt de arbeidsdeskundige reeds bij kort verzuim de kans om dit te bewerkstelligen? Dan spreken we dus van een betere relatie tussen werkgever en werknemer.

Wil jij ook de communicatie met jouw werknemer verbeteren, of hoop je op meer begrip van de situatie? Dan is het vroegtijdig inzetten van een arbeidsdeskundige absoluut het overwegen waard.

4.    Vloeiende opbouw bij het hervat van de werkzaamheden

Tijdens een arbeidsdeskundig onderzoek adviseert de deskundige over de mogelijkheden tot arbeid die de zieke werknemer nog wel heeft. Wanneer de arbeidsdeskundige tijdig wordt ingeschakeld, kan deze bijvoorbeeld direct adviseren om het werk van de werknemer tijdelijk aan te passen. Op deze manier zou de werknemer tijdens zijn of haar herstel alvast bepaalde werkzaamheden kunnen oppakken. Deze oplossingsgerichte werkhouding is absoluut kenmerkend voor de arbeidsdeskundige van Matchvermogen.

Door te zorgen voor een vloeiende opbouw in het hervat van de werkzaamheden, wordt er werkritme gecreëerd voor de werknemer. Zodoende is de kans op een terugval een stuk kleiner. Ook voelt de werknemer zich hierdoor serieus genomen, en liggen er weer nieuwe kansen open voor de toekomst. Het contact met collega’s op de werkvloer zal ook zeker bijdragen aan een positief re-integratietraject.

Wanneer een arbeidsdeskundig onderzoek pas na maanden of een jaar wordt gestart, kan dit de vloeiende opbouw die we hierboven besproken hebben in de weg zitten. Wij raden dus iedere werkgever aan om te overwegen een arbeidsdeskundige in de arm te nemen, ook wanneer het ziekteverzuim nog maar van korte duur is. Hiermee voorkom je simpelweg problemen in de toekomst.

Wist je dat een arbeidsdeskundig onderzoek ook gedeeltelijk online kan plaatsvinden? Zodoende wordt de drempel laag gehouden, en kan de werknemer in kwestie in zijn of haar eigen vertrouwde omgeving deelnemen aan het onderzoek. Een dergelijk online traject is bovendien enorm kostenbesparend.

5.    Kostenbesparend op de lange termijn

Het inschakelen van een arbeidsdeskundige brengt logischerwijs kosten met zich mee voor de werkgever. Toch stellen we dat het vroegtijdig inschakelen van een arbeidsdeskundige kostenbesparend kan zijn op de lange termijn. Klopt dit eigenlijk wel, en zo ja, hoe zit dit dan precies? Wij leggen je dit graag uit.

Langdurig ziekteverzuim brengt verschillende kosten met zich mee voor de werkgever. Denk hierbij aan loondoorbetaling, de kosten van arbodienstverlening, maar bijvoorbeeld ook de kosten voor vervangend personeel. Alles bij elkaar opgeteld kan dit oplopen tot hoge bedragen. De kosten van ziekteverzuim kunnen binnen no-time dus oplopen tot duizenden euro’s per maand. De loondoorbetaling van de zieke werknemer en de kosten voor vervangend personeel zijn hierin de grootste kostenposten.

Zoals we eerder in dit artikel reeds hebben besproken, kan een arbeidsdeskundig onderzoek ervoor zorgen dat de re-integratie van een zieke werknemer vlot en vloeiend verloopt. Wanneer je dus vroegtijdig een arbeidsdeskundige inschakelt, is de kans groter dat je eerder kan besparen op de kosten van ziekteverzuim die we hierboven kort hebben toegelicht.

Veel werkgevers stellen het inschakelen van de arbeidsdeskundige uit vanwege de hoge kosten die hiermee gepaard gaan. Alhoewel je de arbeidsdeskundige uiteraard betaalt voor zijn of haar diensten, weegt dit echter lang niet op tegen de kosten die veel werkgevers maken tijdens langdurig ziekteverzuim. We kunnen dus zonder twijfel zeggen dat het vroegtijdig starten van een arbeidsdeskundig onderzoek kostenbesparend kan zijn op de lange termijn.

Meer over ons? Neem contact op.

Niels, Specialist sociale zekerheid