De Magie van Arbodiensten. Wat is een arbodienst?

Bouwen aan Welzijn op het Werk: De Magie van Arbodiensten, Arbeidsdeskundigen en Meer

Wanneer we denken aan de moderne werkplek, komen termen als productiviteit en winst vaak naar voren. Maar in dit tijdperk van groeiende bewustwording beseffen we steeds meer dat er een diepere laag is die net zo essentieel is: het welzijn van werknemers. Hier schijnt de spotlight op arbodiensten, de onzichtbare helden die bedrijven helpen om een omgeving te creëren waarin mensen gedijen. Ga met ons mee terwijl we deze betoverende wereld verkennen, vol arbeidsdeskundigen, spoor 2-avonturen, loopbaancoachingsodysseys en de betrokkenen in een re-integratieproces en/of verzuimtraject.

De Dans van Arbodiensten: Gezondheid en Geluk op het Werk

Arbodiensten zijn als de beschermers van de werkplek, degenen die de vinger aan de pols houden van arbeidsomstandigheden, gezondheid en veiligheid. Ze zijn, als de dirigenten van een orkest, ervoor zorgend dat de harmonie op de werkplek behouden blijft. Van het voorkomen van ziekteverzuim tot het begeleiden van werknemers bij hun terugkeer na ziekte, arbodiensten zijn de architecten van een gezonde werkplek.

Wanneer Worden Arbodiensten Ingeschakeld?

Een arbodienst wordt ingeschakeld voor, na of tijdens het verzuim. Uiteraard is het doel van de arbodienst om iemand weer aan het werk te helpen en/of verzuim voorkomen. De meeste werkgevers weten dat wanneer iemand ziek wordt ze bij de arbodienst aan de bel moeten trekken. Dit gezien er een verplichting is vanuit de Wet Verbetering, Poortwachter, Ziektewet en de WGA om een arbodienst in te schakelen.

Welke Specialisten Kun Je Op Rekenen?

Een arbodienst is een organisatie die zich specialiseert in de gezondheid en welzijn van werknemers binnen het werkgebied. Binnen een arbodienst werken diverse specialisten samen om de gezondheid en het welzijn van werknemers te bevorderen en om te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving.

  • Arbeidsdeskundigen: Zij beoordelen in hoeverre iemand na ziekte of beperking zijn werk nog kan uitvoeren. Ze kijken naar de balans tussen de belasting van het werk en de belastbaarheid van de werknemer en geven advies over mogelijke aanpassingen of ander werk.
  • Bedrijfsartsen: Dit zijn medisch specialisten die zich focussen op het voorkomen en behandelen van ziektes en aandoeningen die direct gerelateerd zijn aan het werk. Ze kunnen werknemers medisch onderzoeken, adviseren over werkgerelateerde gezondheidsproblemen en helpen bij re-integratie na ziekte.
  • Casemanagers: Deze professionals coördineren het re-integratieproces wanneer een werknemer ziek is. Ze fungeren als een schakel tussen de werknemer, werkgever, bedrijfsarts en eventuele andere betrokken partijen, waarbij ze ervoor zorgen dat het proces soepel verloopt.
  • Juristen: Zij adviseren over de wettelijke kaders en verplichtingen die gelden op het gebied van arbeid en gezondheid. Hierbij kan gedacht worden aan zaken zoals arbeidsomstandigheden, privacy bij medische gegevens, en verplichtingen bij ziekteverzuim.
  • Psychologen: Vooral in gevallen waar mentale gezondheidsproblemen een rol spelen, kunnen psychologen van grote waarde zijn. Ze bieden ondersteuning bij stress, burn-out, trauma’s of andere psychische klachten die van invloed kunnen zijn op het functioneren in de werkomgeving.
  • Andere interventionisten: Dit kunnen specialisten zijn zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten, of coaches die gericht zijn op specifieke problemen of klachten. Hun rol is vaak ondersteunend en gericht op het bevorderen van de gezondheid en het functioneren van werknemers binnen hun specifieke expertisegebied.

Samengevat, de professionals binnen een arbodienst vormen een multidisciplinair team dat samenwerkt om een gezonde en veilige werkomgeving te garanderen en om werknemers te ondersteunen in hun welzijn en gezondheid.

Arbeidsdeskundigen: De Gidsen van Verzuim-herontdekking

Stel je voor dat je een kaart hebt van een onbekend gebied – dat is wat een arbeidsdeskundige biedt aan werknemers die worstelen met beperkingen en werkgevers met een verzuimende medewerker. Deze moderne ontdekkingsreizigers helpen werknemers om nieuwe paden te vinden, zelfs als ze geconfronteerd worden met obstakels zoals gezondheidsproblemen. Ze creëren bruggen tussen capaciteiten en mogelijkheden, en maken het ogenschijnlijk onmogelijke mogelijk: het vinden van een nieuwe baan.. Dat laatste is natuurlijk niet zo heel gek, zeker als iemand al meer dan een jaar arbeidsongeschikt is. De arbeidsdeskundige zorgt ervoor dat knelpunten helder worden en wanneer het nodig is advies wordt gegeven voor ander werk.

Spoor 2 Avonturen en Loopbaancoaching Odysseys

Stel je voor dat je op een kruispunt staat, waar de wegen van je huidige baan en je toekomstige mogelijkheden elkaar ontmoeten. Hier komt Spoor 2 in beeld. Het is als een ontdekkingsreis naar nieuwe professionele horizonten wanneer een werknemer langdurig ziek is. Loopbaancoaching voegt een vleugje magie toe aan deze reis, waarbij werknemers hun innerlijke kompas gebruiken om hun ware roeping te vinden.

De Bedrijfsarts

Een bedrijfsarts bij een arbodienst speelt een cruciale rol in de gezondheidszorg en welzijn van werknemers binnen organisaties. Deze arts is gespecialiseerd in het voorkomen, herkennen en behandelen van gezondheidsklachten die gerelateerd zijn aan het werk. Daarnaast adviseert de bedrijfsarts werkgevers over het verbeteren van de werkomstandigheden en het voorkomen van werkgerelateerde aandoeningen.

Wanneer een werknemer ziek wordt, beoordeelt de bedrijfsarts de situatie en begeleidt de re-integratie om ervoor te zorgen dat de werknemer veilig en gezond terug kan keren naar zijn of haar werkplek.

De bedrijfsarts heeft ook een vertrouwelijke functie; hij of zij is gebonden aan het medisch beroepsgeheim en mag zonder toestemming van de werknemer geen medische informatie delen met de werkgever. De samenwerking met een arbodienst stelt de bedrijfsarts in staat om een integrale benadering van gezondheid op de werkplek te hanteren, waarbij zowel het welzijn van de individuele werknemer als dat van de gehele organisatie centraal staat.

Casemanagers Zijn de Lijm Tussen Verschillende Partijen

Casemanagers verzuim zijn gespecialiseerde professionals die zich richten op het begeleiden van werknemers die door ziekte of blessures tijdelijk niet kunnen werken. Hun primaire doel is om het verzuim te beperken en de re-integratie van de werknemer in de werkomgeving te bevorderen.

Casemanagers werken nauw samen met bedrijfsartsen, HR-afdelingen, leidinggevenden en de zieke werknemer zelf om een helder beeld te krijgen van de situatie en om passende interventies te plannen. Ze zijn verantwoordelijk voor het opstellen en volgen van een re-integratieplan, het adviseren over aanpassingen of voorzieningen op de werkplek en het bewaken van de voortgang.

Casemanagers spelen een cruciale rol in de communicatie tussen alle betrokken partijen. Ze zorgen ervoor dat er wordt voldaan aan wettelijke verplichtingen rondom ziekteverzuim en re-integratie. Het uiteindelijke doel van een casemanager verzuim is het welzijn van de werknemer te bevorderen en tegelijkertijd de duur en kosten van het verzuim voor de werkgever te minimaliseren.

Interventies: De Verborgen Schatten van Welzijn

Arbodiensten bieden niet alleen oplossingen voor de uitdagingen van vandaag, maar ook voor die van morgen. Psychosociale begeleiding, stressmanagement, ergonomieadvies – dit zijn slechts enkele van de schatten die op de werkplek verborgen liggen. Het zijn instrumenten die een proactieve benadering van welzijn bevorderen, waarbij de nadruk ligt op preventie en veerkracht.

De Magische Connectie: Matchvermogen

Terwijl we ons onderdompelen in deze wereld van welzijn op het werk, worden we uitgenodigd om na te denken. Hoe benaderen we onze eigen professionele reis? Wat als we niet alleen werken om te leven, maar leven om te gedijen? Wat als de magie van arbodiensten en hun metgezellen ons inspireert om nieuwe wegen in te slaan?

Stel je voor dat er een tovenaar is die werkgevers en arbodiensten met elkaar verbindt op vraag naar dienstverlening. Dit is waar Matchvermogen binnenkomt. Een platform dat niet alleen keuzes biedt, maar ook mogelijkheden. Het opent de deur naar welzijn en groei, voor zowel werknemers als werkgevers.

Meer over ons? Neem contact op.

Niels, Specialist sociale zekerheid