Wat is een proefplaatsing spoor 2 en 3?

Het kan een uitdaging zijn om weer aan het werk te gaan na een periode van ziekte of arbeidsongeschiktheid. Gelukkig biedt de overheid verschillende mogelijkheden om dit proces te vergemakkelijken, zoals een proefplaatsing. Een proefplaatsing is een tijdelijke werkperiode bij een nieuwe werkgever, waarin je kunt onderzoeken of het werk passend is en of je het aankan. Dit middel wordt veelal gebruikt in een tweede of derde spoor re-integratietraject. Deze proefplaatsing is mogelijk in verschillende situaties, zoals tijdens de WGA-periode, de Ziektewet en de eerste 104 weken van loondoorbetaling. In dit artikel gaan we dieper in op de mogelijkheden van proefplaatsing en wat je kunt verwachten.

Wat is een proefplaatsing?

Het kan moeilijk en spannend zijn om weer aan het werk te gaan na een periode van ziekte of beperking. Een proefplaatsing kan dan een goede manier zijn om weer deel te nemen aan het arbeidsproces en je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Tijdens een proefplaatsing werk je twee maanden bij een nieuwe werkgever, met de intentie om na de proefplaatsing een contract aan te bieden.

Een proefperiode tijdens een tweede of derde spoor traject

Een proefplaatsing kan worden gebruikt als onderdeel van een tweede of derde spoor traject, waarbij je begeleiding krijgt bij het vinden van ander passend werk bij een nieuwe werkgever. De proefplaatsing biedt de mogelijkheid om te onderzoeken of het voorgestelde werk passend is en of je het aankan, voordat je definitief wordt aangenomen. De werkgever krijgt op zijn beurt de kans om te zien of je geschikt bent voor de functie en kan op basis daarvan besluiten om je in dienst te nemen. Het is een win-win situatie voor alle betrokken partijen en kan helpen om weer succesvol aan het werk te gaan na een periode van arbeidsongeschiktheid.

Proefplaatsing met WGA-uitkering

Als je een reguliere WGA-uitkering ontvangt betaalt de nieuwe werkgever geen loon en jij behoud je uitkering. Het is belangrijk om te onderzoeken of de werkzaamheden passend zijn en of je de functie en uren aankan. Bespreek alles met de werkgever en geef aan wat je nodig hebt om het werk goed uit te voeren. Dit is de tegenprestatie van de werkgever die jou een plaatsing gunt.

Proefplaatsing tijdens de eerste 104 weken arbeidsongeschiktheid

Een proefperiode kan ook plaatsvinden tijdens de eerste 104 weken van arbeidsongeschiktheid. Dit is een periode waarin de werknemer nog geen WIA-uitkering ontvangt, maar wel ziek is en niet kan werken. In dit geval krijgt de werknemer, in overleg met de casemanager en eventueel het UWV, de mogelijkheid om gedurende een bepaalde periode te werken bij een nieuwe werkgever, om te onderzoeken of de werkzaamheden passend zijn.

Tijdens een proefperiode tijdens de eerste 104 weken arbeidsongeschiktheid is het mogelijk dat de werkgever een loonkostensubsidie krijgt van het UWV. Dit is een financiële tegemoetkoming voor de werkgever, omdat de werknemer nog niet volledig kan werken en daarom minder productief is. Het loon dat de werknemer tijdens de proefplaatsing verdient, wordt aangevuld met een uitkering van het UWV indien er sprake is van een Ziektewet.

Een proefperiode tijdens de eerste 104 weken arbeidsongeschiktheid heeft als doel om de werknemer weer terug te laten keren in het arbeidsproces en om te onderzoeken welke werkzaamheden passend zijn. Na afloop van de plaatsing kan de werkgever beslissen of hij de werknemer in dienst neemt. Als dat het geval is, dan gelden er dezelfde voorwaarden als bij een proefplaatsing tijdens de WGA-periode. Als de plaatsing niet succesvol was, dan ontvangt de werknemer na afloop weer zijn ziektewetuitkering of loondoorbetaling bij ziekte.

Wat als de proefplaatsing succesvol is?

Als de plaatsing succesvol is verlopen, biedt de werkgever je een dienstverband aan van minimaal zes maanden zonder proeftijd. De uren van het dienstverband moeten minimaal hetzelfde aantal uren zijn als tijdens de plaatsing. Als de proefplaatsing geen succes was, val je terug op de WIA-uitkering die je ontving. De duur van de proefplaatsing kan worden verlengd tot maximaal zes maanden, als je na twee maanden nog niet voldoende hebt kunnen beoordelen of het werk passend is.

Het is belangrijk om toestemming te vragen aan het UWV of de eigenrisicodrager voor een proefplaatsing. Geef een zo volledig mogelijke onderbouwing waarom een proefplaatsing voor jou van belang is en wat het jou kan opleveren. Als je akkoord ontvangt, kan je al snel aan de slag!

Wij helpen je graag verder

Een proefplaatsing kan een belangrijke stap zijn bij het hervatten van werk na een periode van ziekte of arbeidsongeschiktheid. Het biedt de mogelijkheid om te onderzoeken of het werk passend is en of je het aankan, voordat je definitief wordt aangenomen. Als arbeidsdeskundige specialist en re-integratiebureau kunnen wij je helpen bij het vinden van een passende proefplaatsing en het opstellen van een onderbouwde aanvraag bij het UWV of de eigenrisicodrager. Daarnaast kunnen wij je begeleiden tijdens het tweede spoor traject en je helpen bij het vinden van ander passend werk. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie en advies.

Loading

Meer over ons? Neem contact op.

Niels, Specialist sociale zekerheid