Closed
0
0

Ik zit momenteel 1,5 jaar in de Ziektewet. Ik ben vorig jaar ziek uit dienst gegaan bij mijn werkgever en ben toen overgenomen door het UWV. Recent heeft mijn eerstejaarsbeoordeling plaatsgevonden en daaruit is naar voren gekomen dat ik in het tweede jaar ook in de Ziektewet blijf. Ik wil echter wel in bezwaar gaan tegen het verslag van de verzekeringsarts, omdat deze onjuist en onvolledig is. Het gesprek met de arts verliep heel vervelend, waardoor ik mijn verhaal niet volledig heb kunnen doen. Ook heeft de arts bepaalde conclusies getrokken die indruisen tegen het oordeel van mijn behandelend specialist (neuroloog). Ik wil niet dat dit in mijn dossier blijft staan, omdat ik niet het risico wil lopen dat het bij mijn vervroegde IVA aanvraag of bij een latere beoordeling gebruikt wordt.

Daarnaast heb ik een vervroegde IVA aanvraag gedaan, omdat ik van mening ben dat ik helaas niet meer kan werken. Ik ben op zoek naar begeleiding hierbij, omdat ik de kans van slagen wil vergroten. Mijn vertrouwen is door de afgelopen ervaringen met het UWV heel erg laag en daarom zou ik het fijn vinden om hierbij begeleiding en hulp te krijgen.

Ik ben benieuwd of jullie mij hiermee zouden kunnen helpen.

  • Je moet om een reactie te plaatsen
0
0

Beste Marit,

Dank voor je bericht. Op basis van je verhaal kunnen we nu nog niet voldoende inschatting maken of je kans maakt op een IVA. Dit hangt met name samen met hoe je medische situatie ervoor staat en je inkomensverlies. Uiteraard is het belangrijk dat je jouw verhaal moet kunnen doen bij de verzekeringsarts, maar het medische stuk moet wel zodanig kunnen onderbouwen dat je recht heb op een IVA dat dit met name bepalend zal zijn. Als je zelf het gevoel hebt dat je duurzaam en permanent arbeidsongeschikt bent, je niet de komende 5 – 10 jaar zal gaan herstellen en daarbij weinig tot geen mogelijkheden zijn voor behandeling dan heeft het wellicht zin om begeleiding in te schakelen. Ik adviseer je dan eerst een slagingskans consult. Daarna kunnen we bepalen of een IVA aanvragen zinvol is. Als je de medische situatie anoniem meer voorlegt kunnen we je op dit Q&A ook op weg helpen. Graag dan een verdere schets van je situatie.

  • Je moet om een reactie te plaatsen
Showing 1 result