Wat is een Arbodienst? Wij Leggen het Uit!

Wanneer een werknemer zijn of haar werkzaamheden niet kan uitvoeren in verband met bepaalde omstandigheden, komt de arbodienst hierbij om de hoek kijken. Deze biedt ondersteuning bij verzuim en helpt werkgevers om te voldoen aan de wettelijke zorgplicht. Maar wat is een arbodienst eigenlijk precies?
Een arbodienst is een dienst waar werkgevers gebruik van kunnen maken op het gebied van verzuimbegeleiding binnen de organisatie. Voor zowel begeleiding, preventie van ziekteverzuim en het creëren van een veilige werkomgeving, kun je terecht bij de arbodienst.

Ben jij benieuwd wat een arbodienst precies is, en wat deze kan betekenen voor zowel werkgevers als werknemers? Dan raden we je aan het onderstaande artikel grondig door te nemen. Hier vertellen we jou namelijk alles wat je moet weten over de arbodienst, en de professionals die hier werkzaam zijn. Na het lezen van dit artikel weet jij precies wat de arbodienst voor jou kan betekenen, ongeacht of je nu werkgever of werknemer bent.

Wat is een arbodienst nu precies?

Een arbodienst is een organisatie die zowel werkgevers als werknemers ondersteunt op het gebied van verzuim. Je kunt hierbij denken aan begeleiding voor werknemers tijdens langdurige ziekteverzuim, maar een arbodienst kan ook een waardevolle hulp zijn op het gebied van verzuimpreventie.

Wat doet een arbodienst?

Een arbodienst kan worden ingezet voor diverse doeleinde. Het is een zeer veelzijdige dienst waar zowel werkgevers als werknemers profijt van kunnen hebben. Onderstaand bespreken we kort de belangrijkste taken van de arbodienst.

Verzuimbegeleiding

De meeste bedrijven schakelen de arbodienst in om te voorzien in verzuimbegeleiding voor zieke werknemers. Dit zijn werkgevers namelijk verplicht volgens de wet. Werknemers die door ziekte uit de running zijn krijgen ondersteuning van de arboarts. Hier kan de werknemer in kwestie zijn hart luchten en advies vragen. Beide partijen zijn dus gebaat bij het inzetten van de arbodienst in het geval van verzuim.

Verzuimpreventie

Ook op het gebied van verzuimpreventie kan de arbodienst een waardevolle bijdrage leveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan preventieve gesprekken met het personeel. De arbodienst beschikt bovendien over een groot team aan professionals. Van psycholoog tot loopbaancoaches, de veelzijdigheid laat niets te wensen over.

De arbodienst kan de eventuele risico’s in kaart brengen en een plan van aanpak opstellen waar de werkgever zich aan vast kan houden. Dit is absoluut een waardevolle tool voor een gezonde organisatie.

Uitvoeren van onderzoeken en toetsing

De arbodienst draagt ook zorg voor het uitvoeren van onderzoeken op het gebied van werkplekveiligheid. Ook eventuele medische keuringen kunnen worden uitgevoerd door de arbodienst. De juiste professionals zijn namelijk altijd dichtbij wanneer je ervoor kiest om de arbodienst in te schakelen.
Wellicht vraag je je af welke professionals bij een arbodienst werkzaam zijn, om de bovengenoemde taken te kunnen uitvoeren. Laten we daar eens achter proberen te komen. We beginnen bij een onmisbare professional: de bedrijfsarts.

De bedrijfsarts van de arbodienst

De bedrijfsarts is een medisch specialist die onafhankelijk is. Deze kan de arbeidsongeschiktheid van een werknemer bepalen en advies geven op het gebied van de re-integratie. De bedrijfsarts kan ook adviezen geven op het gebied van een gezonde en veilige werkomgeving.
Alhoewel een bedrijfsarts op zelfstandige basis kan werken, heeft de arbodienst ook bedrijfsartsen in dienst. In tegenstelling tot een reguliere arboarts, heeft een bedrijfsarts nog een aanvullende specialisatie op het gebied van arbeid en gezondheid. We kunnen dus wel spreken van een specialist met verstand van zaken.

Arbodienst casemanager

Een arbodienst werkt doorgaans met een casemanager. Deze is vaak het aanspreekpunt voor zowel werkgever als werknemer. Hij of zij mag adviseren over passende re-integratie en het verzuimbeleid. Ook het contact tussen de betrokken partijen wordt vaak onderhouden door de casemanager.
De wettelijke verplichtingen van werkgever en de rechten en plichten van werknemer worden in kaart gebracht door de casemanager van de arbodienst.

Basisverplichtingen arbodienst

De Arbowet stelt diverse basisverplichtingen aan werkgevers op het gebied van verzuim. Het inschakelen van de arbodienst is hierbij van groot belang. Maar waarom moet een werkgever de arbodienst inschakelen? Welke verplichtingen heeft de arbodienst wanneer het gaat om de hulpverlening aan werkgevers? Laten we deze eens kort onder de loep nemen.

Ziekteverzuimbegeleiding en verzuimpreventie

Elke werkgever in Nederland is verplicht om op een passende manier zorg te dragen voor zijn werknemers. Daarom is een basiscontract met de arbodienst vaak verplicht. Deze bieden ondersteuning in het geval van ziekteverzuim.
Ook op het gebied van verzuimpreventie liggen er taken voor de arbodienst. De bedrijfsarts, de casemanager en andere professionals kijken samen naar de verzuimrisico’s, en stellen indien gewenst een plan op om verzuim tegen te gaan.

Aanstellingskeuringen

Volgens de Arbowet is de arbodienst ook verplicht ook zorg te dragen voor eventuele aanstellingskeuringen die noodzakelijk zijn binnen een organisatie. Op deze manier ben je er als werkgever zeker van dat het personeel op een verantwoorde manier werkzaam is.

Periodieke arbeidsgezondheidskundige onderzoeken

Als werkgever ben je verplicht om met enige regelmaat gezondheidsonderzoeken aan te bieden aan je werknemers. De arbodienst kan je hierbij helpen. Ze waarborgen de gezondheid van medewerkers door middel van diverse periodieke onderzoeken.

Risico-inventarisatie en evaluatie

De arbodienst helpt werkgevers om alle arbeidsrisico’s in kaart te brengen. Deze worden doorgaans opgesteld in een overzichtelijk document. Daarbij wordt vaak ook een plan van aanpak gepubliceerd. Hierin staat genoteerd hoe de bedrijfsrisico’s kunnen worden vermeden of verkleint.

Providers: Wie schakelen ze in voor jou?

Een arbodienst werkt vaak samen met diverse externe specialisten. Deze worden ingeschakeld om diverse zaken op te lossen of te onderzoeken. Zo kan het op het gebied van langdurig ziekteverzuim bijvoorbeeld nodig zijn om een arbeidsdeskundige in te schakelen. Denk bijvoorbeeld aan een scenario waarin er een tweede of derde spoor traject gestart dient te worden.
Voor het inschakelen van externe providers zit je altijd goed bij Matchvermogen. Van professionele arbeidsdeskundige tot vakkundige loopbaancoaches, wij hebben ze in huis. Voor iedere situatie de juiste expert? Neem dan contact op met Matchvermogen! Wij vertellen je graag welke professional passend is voor jouw persoonlijke situatie.

Loading

Meer over ons? Neem contact op.

Niels, Specialist sociale zekerheid