Arbeidsdeskundig Onderzoek in Veghel

Na langdurig ziekteverzuim, en in sommige gevallen reeds bij kort verzuim, wordt er vaak een arbeidsdeskundig onderzoek gestart. De werkgever of de verwijzer zet dit traject in werking om de re-integratiemogelijkheden van een zieke of arbeidsongeschikte werknemer in kaart te brengen. Het doel van dit onderzoek is om de werknemer in kwestie duurzaam te laten re-integreren. De arbeidsdeskundige speelt hier een grote rol in. Kennis van de lokale arbeidsmarkt helpt de deskundige om optimale begeleiding te kunnen bieden.

Voor een arbeidsdeskundig onderzoek in Veghel ben je bij Matchvermogen aan het juiste adres. Onze deskundigen gebruiken zowel hun kennis van de lokale arbeidsmarkt als hun jarenlange ervaring binnen de regio, om iedere werknemer te helpen op weg naar een succesvolle re-integratie.

Ben jij benieuwd waar je nu het beste terecht kunt voor een arbeidsdeskundig onderzoek in Veghel? Dan raden wij je aan het onderstaande artikel grondig door te nemen. Wij vertellen jou namelijk alles wat je moet weten over het belang van onze ervaren arbeidsdeskundigen in Veghel. We duiken iets dieper in op de relevante factoren die de omgeving met zich meebrengt, en ook leggen we uit hoe onze professionals zich onderscheiden. Laten we dus snel van start gaan!

Loading

Een arbeidsdeskundig onderzoek van Matchvermogen

Matchvermogen is een arbeidsdeskundig bureau dat al jarenlang werkzaam is in Veghel en omstreken. Wij bieden diverse vormen van verzuimbegeleiding aan waaronder ook het arbeidsdeskundige onderzoek. Dit onderzoek richt zich op de re-integratiemogelijkheden van werknemers die om wat voor reden dan ook niet meer kunnen werken. Het kan hierbij gaan om zowel fysieke als mentale problemen. Gelukkig hebben de professionals van Matchvermogen op alle vlakken de juiste kennis in huis om passende hulp aan te bieden.

Tijdens een arbeidsdeskundig onderzoek wordt er altijd gedacht in oplossingen. De focus ligt niet op de beperkingen, maar er wordt juist gekeken naar datgene wat de werknemer in kwestie nog wel kan. Dit zorgt niet alleen voor oplossingen op de lange termijn, maar het heeft ook een positieve invloed op de onderlinge relatie tussen werkgever en werknemer.

Een arbeidsdeskundig onderzoek bestaat uit verschillende stappen. Om te beginnen gaat de deskundige in gesprek met zowel de werknemer als de werkgever, en in sommige gevallen ook met de bedrijfsarts. Op deze manier probeert de arbeidsdeskundige de situatie zo volledig mogelijk in beeld te krijgen. Het is immers belangrijk dat alle informatie bij de deskundige bekend is, voordat deze de re-integratiemogelijkheden in kaart gaat brengen. In sommige gevallen bezoekt de arbeidsdeskundige de werkplek om ook eventuele noodzakelijke aanpassingen vast te kunnen stellen.

Een arbeidsdeskundig onderzoek bestaat verder uit de onderstaande vragen. Je zult zien dat deze vragen elkaar opvolgen en uiteindelijk kunnen leiden tot een tweede spoor traject. Echter komt het lang niet altijd zover. Laten we de vragen eens per stuk onder de loep nemen.

Vraag 1: Kan de werknemer in kwestie volledig terugkeren in zijn of haar oude functie? Indien het onderzoek uitwijst dat dit nog niet mogelijk is, wordt er gekeken naar de tweede vraag.

Vraag 2: Kan de werknemer zijn of haar oude functie uitvoeren met enkele aanpassingen? Is de werknemer hier niet toe in staat of kan de werkgever deze aanpassingen niet aanbieden? Dan richt de arbeidsdeskundige zich op vraag nummer drie.

Vraag 3: Kan de werknemer een andere functie binnen het bedrijf uitvoeren? Is er geen vervangende functie bij de huidige werkgever beschikbaar? Dan wordt overgegaan tot de laatste vraag.

Vraag 4: Welke mogelijkheden tot re-integratie zijn er buiten de organisatie, bij een andere werkgever? Indien men bij deze vraag uitkomt, is er sprake van een tweede spoor traject. Hierover vertellen we je later meer.

Het onderzoek focust zich voornamelijk op de mogelijkheden tot re-integratie bij de huidige werkgever. Dit is immers het streven waar zowel werkgever als werknemer naartoe willen werken. De arbeidsdeskundige is hierbij een waardevol hulpmiddel. Een hulpmiddel dat vaak helaas nog onderschat wordt.

Het is goed om te weten dat onze arbeidsdeskundigen veel waarde hechten aan goede communicatie. Dit is immers een onderdeel waar het binnen veel organisaties helaas nog aan ontbreekt. Werkgever en werknemer hebben nog veel te vaak een stroeve verhouding met elkaar. Dit is grotendeels te wijten aan het feit dat de communicatie niet in goede banen wordt geleid. Gelukkig kan een arbeidsdeskundige hier verandering in brengen.

Naast een persoonlijk gesprek met zowel werkgever als werknemer, regelt de deskundige vaak ook een driegesprek met alle betrokken partijen. Op deze manier kunnen alle gevoelens, gedachtes en twijfels open en bloot op tafel worden gelegd. Wij hebben in het verleden herhaaldelijk gezien dat dit een onmisbaar onderdeel is van het optimaliseren van de relatie tussen werkgever en werknemer.

Onze arbeidsdeskundige in Veghel

Nu ben jij ongetwijfeld benieuwd wat de eigenschappen zijn van onze arbeidsdeskundigen in Veghel. Dit zijn immers de professionals waar jij als werkgever mee te maken zult krijgen. Is jouw locatie eigenlijk wel van belang, en welke eigenschappen kenmerken onze lokale deskundigen?

Jouw locatie speelt absoluut een grote rol in de aanpak die onze arbeidsdeskundige hanteert. De ene arbeidsmarkt is immers de andere niet. Voldoende kennis over de arbeidsmarkt van Veghel is dan ook van cruciaal belang voor iedere arbeidsdeskundige die binnen deze regio werkzaam is.

De deskundigen van Matchvermogen zijn op de hoogte van de huidige krapte op de lokale arbeidsmarkt, maar kunnen tegelijkertijd ook de kansen en mogelijkheden in kaart brengen. Ze zijn bijvoorbeeld ook bekend met de diverse sectoren en industrieën waar de regionale economie voor een groot deel uit bestaat.

Al deze aspecten kunnen relevant zijn in het uitvoeren van een passend arbeidsdeskundig onderzoek. Ook onze ervaring bij diverse bedrijven in Veghel, zorgt ervoor dat wij precies weten met welke probleempunten diverse sectoren te maken hebben. Wij gebruiken onze ervaring om werknemers te behoeden voor veelvoorkomende problemen, en doen ons uiterste best om te allen tijde passende hulp te bieden.

Een arbeidsdeskundig onderzoek in Veghel

Matchvermogen is als arbeidsdeskundig bureau al jarenlang werkzaam in Veghel en omstreken. Het is ons doel om de allerbeste verzuimbegeleiding te bieden aan werknemers in diverse sectoren. Wij doen ons uiterste best om iedere zieke werknemer in Veghel de beste handvatten aan te bieden op weg naar een succesvolle re-integratie. Ook de werkgevers helpen wij door hen uit te leggen welke rol voor hen is weggelegd tijdens het re-integratietraject van de medewerker.

Om de focuspunten van een arbeidsdeskundig onderzoek in Veghel in kaart te brengen, is het goed om de lokale arbeidsmarkt nader onder de loep te nemen. Deze kan immers nuttige informatie bevatten voor zowel arbeidsdeskundige als werkgevers en werknemers. Want welke sectoren en industrieën zijn momenteel het grootst en welke invloed heeft dit? Laten we deze vragen eens onder het vergrootglas leggen.

Hoe zit de arbeidsmarkt van Veghel in elkaar?

De krapte op de arbeidsmarkt in Veghel is redelijk groot. Er is een groot aantal openstaande vacatures tegenover een laag aantal werkzoekenden. Het gaat hierbij om verschillende industrieën. De dienstverlenende sector is één van de grootste industrieën in Veghel. Denk hierbij aan het onderwijs, de overheid en de zorg. De nijverheidssector en de transportindustrie zijn ook belangrijk voor de economie van Veghel. De detailhandel, horeca en landbouw vormen grofweg de overige sectoren binnen de regio.

De dienstverlenende sector en de detailhandel zijn momenteel de industrieën die de grootste groei doormaken. De relatief jonge bevolking van Veghel zorgt absoluut voor een economisch landschap dat in rap tempo verandert. Dit brengt echter ook weer verschillende kansen met zich mee. Iets waar de arbeidsdeskundige van Matchvermogen maar al te graag op in speelt.

Waarom is kennis van de lokale arbeidsmarkt belangrijk?

We hebben reeds kort besproken dat de arbeidsdeskundigen van Matchvermogen een brede kennis hebben van de arbeidsmarkt in Veghel. Dit is belangrijk om zodoende iedere werknemer de allerbeste hulp te kunnen bieden. Denk bijvoorbeeld aan een zieke werknemer in de groeiende detailhandel sector. Welke factoren spelen doorgaans een rol in het ziekteverzuim binnen deze sector? Welke re-integratiestappen werken het beste binnen deze industrie, en welke gevaren liggen er eventueel nog op de loer? Al deze vragen kunnen enkel beantwoord worden door een deskundige met ervaring binnen de lokale markt.

We kunnen dus zonder twijfel stellen dat de ervaring van onze deskundigen in Veghel zeer waardevol is. Wanneer jij te maken krijgt met een arbeidsdeskundig onderzoek, zal het je al snel duidelijk worden dat een lokale deskundige van groot belang is. Want wie wenst er nu niet te profiteren van de kennis van een professional die reeds veel soortgelijke situaties heeft opgelost.

Overige trajecten verzuimbegeleiding in Veghel

Naast een arbeidsdeskundig onderzoek, kunnen werkgevers ook bij Matchvermogen terecht voor andere vormen van verzuimbegeleiding. Het aanbieden van passende begeleiding is immers een belangrijke plicht waar iedere werkgever aan moet voldoen. Matchvermogen helpt jou hier graag een handje bij. Naast een arbeidsdeskundig onderzoek op maat, kun je bij ons bijvoorbeeld ook terecht voor een spoor twee traject. Dit traject wordt gestart wanneer re-integratie binnen de organisatie niet mogelijk is.

Innovatief tweede spoor traject

Tijdens een tweede spoor traject begeleiden de deskundigen van Matchvermogen zieke werknemers om hun herintrede op de arbeidsmarkt in goede banen te leiden. Wij beschikken over diverse spoor 2 coaches die werkzaam zijn in Veghel en omstreken. Onze deskundigen leiden innovatieve trajecten om iedere werknemer klaar te stomen voor het sollicitatietraject.

Het innovatieve spoor 2 traject richt zich op de mogelijkheden tot arbeid bij een nieuwe werkgever. De werknemer in kwestie zal dus opnieuw aan de bak moeten om zichzelf te verkopen. Hier komen logischerwijs diverse vaardigheden bij kijken die wellicht nog verder ontwikkelt dienen te worden, voordat de werknemer er echt klaar voor is. Wij gebruiken een innovatieve aanpak om iedere client hiermee te helpen.

Zo gebruiken wij naast persoonlijke coaching en begeleiding ook veel e-learnings. Denk bijvoorbeeld aan een online traject om de sollicitatievaardigheden te verbeteren. Er komt immers nog aardig wat kijken bij het sollicitatietraject. Denk hierbij aan het opstellen van een passend CV, het schrijven van een goede sollicitatiebrief en het optimaliseren van communicatieve vaardigheden met het oog op een eventueel sollicitatiegesprek. Onze innovatieve e-learnings zorgen ervoor dat iedere werknemer zich optimaal kan ontwikkelen en een succesvolle re-integratie doormaakt.

Vind jij het nog best lastig om de meest passende vorm van verzuimbegeleiding in kaart te brengen? Matchvermogen helpt je hier graag bij. Neem vrijblijvend contact met ons op om samen de mogelijkheden te bespreken. Ook kun je via onze website heel eenvoudig een offerte aanvragen voor een arbeidsdeskundig onderzoek, of voor één van de andere vormen van verzuimbegeleiding die wij aanbieden. Wij voorzien jou zo spoedig mogelijk van een passende offerte op maat.

Matchvermogen onderscheidt zich met een innovatieve aanpak

Het aanbod van arbeidsdeskundige bureaus in Veghel is redelijk groot. Het kan voor werkgevers dan ook een hele uitdaging zijn om een passende arbeidsdeskundige te vinden. Gelukkig is Matchvermogen altijd dichtbij, en bieden wij altijd de juiste hulp op precies het goede moment. Als bureau onderscheiden wij onszelf middels een innovatieve werkwijze. Iets dat op de huidige arbeidsmarkt van groot belang is. Het duurt immers nooit lang voordat de volgende ontwikkeling alweer voor de deur staat.

Ook de arbeidsmarkt in Veghel verandert snel. Modernisering en technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat het landschap in rap tempo verandert. Deze verandering dient absoluut in gedachte te worden gehouden tijdens een arbeidsdeskundig onderzoek. Het kan hierin immers een grote rol spelen. Denk hierbij alleen al aan de veranderende bedrijfscultuur in veel sectoren. Dit vraagt om veel aanpassingsvermogen van zowel werkgevers als werknemers. Ook de arbeidsdeskundige dient snel te kunnen schakelen wanneer de ene na de andere verandering zich aandient.

Gelukkig zijn de professionals van Matchvermogen hier goed op voorbereid. Hun vermogen om snel te schakelen tussen diverse situaties is absoluut kenmerkend. Ook de innovatieve tools die wij onze klanten kunnen aanbieden zijn waardevol. Denk hierbij aan e-learnings op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, of bijvoorbeeld online trainingen ter voorbereiding op sollicitaties. Matchvermogen gaat niet alleen met de tijd mee, maar ook met de veranderingen op de lokale arbeidsmarkt. Zodoende ben jij als klant altijd zeker van de best mogelijke hulp. En zeg nou zelf, dit gun jij jouw werknemers toch ook?

Meer over ons? Neem contact op.

Niels, Specialist sociale zekerheid