Arbeidsdeskundig Onderzoek Veldhoven

Werkgevers kunnen ervoor kiezen om een arbeidsdeskundig onderzoek te starten wanneer er sprake is van ziekteverzuim binnen de organisatie. Dit fenomeen zien we terugkomen binnen diverse sectoren in Veldhoven. Iedere werkgever heeft immers de wens en de plicht om het re-integratietraject van een werknemer te bevorderen. Een arbeidsdeskundig onderzoek is hierbij een waardevol hulpmiddel. De deskundige brengt tijdens een dergelijk onderzoek de re-integratiemogelijkheden in kaart, zodat vervolgstappen ondernomen kunnen worden.

Een arbeidsdeskundig onderzoek in Veldhoven dient geleid te worden door een arbeidsdeskundige met kennis van de lokale arbeidsmarkt. Op deze manier kunnen werknemers rekenen op de allerbeste hulp. Een ervaren arbeidsdeskundige weet immers welke oorzaken van ziekteverzuim vaker voorkomen in de betreffende sector. Deze nuttige informatie is absoluut onmisbaar voor een duurzame re-integratie.

Wil jij meer weten over het arbeidsdeskundige onderzoek in Veldhoven? Ben je benieuwd welke zaken relevant zijn binnen de verschillende sectoren, en ben je nieuwsgierig naar het belang van een lokale deskundige met kennis van de arbeidsmarkt in Veldhoven? Al deze vragen worden beantwoord in het onderstaande artikel. Laten we dus snel beginnen om meer te weten te komen over een arbeidsdeskundig onderzoek in deze regio.

Loading

Een arbeidsdeskundig onderzoek van Matchvermogen

Voordat we dieper induiken op de mogelijkheden tot een arbeidsdeskundig onderzoek in Veldhoven, willen we eerst eens gaan bekijken wat dit onderzoek nu precies inhoudt. Waarom kiezen werkgevers ervoor om een arbeidsdeskundige in te schakelen, en wat levert een arbeidsdeskundig onderzoek precies op? Dit zijn enkele cruciale vragen die wij graag voor je beantwoorden.

Werkgevers hebben vanuit de Wet de plicht om zorg te dragen voor passende verzuimbegeleiding. Indien een werknemer ziek is, dient deze immers passende hulp te krijgen. Door een arbeidsdeskundig onderzoek te starten, voldoet de werkgever aan deze plicht tot verzuimbegeleiding en re-integratie ondersteuning.

Tijdens een arbeidsdeskundig onderzoek worden de re-integratiemogelijkheden van een zieke of arbeidsongeschikte werknemer in kaart gebracht. Het uiteindelijke doel is om de werknemer in kwestie duurzaam te laten re-integreren binnen de organisatie. Wanneer blijkt dat dit niet mogelijk is, dient een spoor 2 traject gestart te worden. Gelukkig biedt Matchvermogen ook een innovatief tweede spoor traject aan voor deze werknemers.

De arbeidsdeskundige begint het onderzoek met een aantal gesprekken. Communicatie is immers een kernpunt van dit onderzoek. De deskundige gaat in gesprek met zowel de werknemer als de werkgever. In sommige gevallen is contact met de bedrijfsarts wenselijk, en ook de werkplek wordt soms bezocht door de arbeidsdeskundige. Op deze manier probeert onze deskundige een zo volledig mogelijk beeld van de situatie te schetsen.

Op basis hiervan beoordeeld de arbeidsdeskundige of terugkeer binnen de oorspronkelijke functie mogelijk is. Indien dit nog niet haalbaar is, wordt er gekeken naar eventuele aanpassingen die kunnen worden aangebracht. In geval de functie zich hier niet voor leent, wordt er gekeken naar een mogelijk nieuwe functie binnen de organisatie. Hier kan omscholing of bijscholing eventueel een onderdeel van zijn. Pas wanneer de werkgever ook geen vervangende functie kan aanbieden, wordt er gekeken naar de arbeidsmogelijkheden buiten de organisatie bij een andere werkgever.

Oplossingsgericht en goede communicatie

De oplossingsgerichte werkhouding en goede communicatieve vaardigheden van onze deskundige, vormen de kernpunten van een arbeidsdeskundig onderzoek. Wij achten het uitermate belangrijk om de focus niet te leggen op de beperkingen. In plaats daarvan kijken we liever naar de oplossingen. Want wat is er nog wel mogelijk ondanks de beperkingen waar wellicht sprake van is? Vaak is er meer mogelijk dan zowel werkgever als werknemer in de eerste instantie zouden denken.

Goede communicatie is wat een arbeidsdeskundige helpt om de situatie optimaal in kaart te brengen. Naast een individueel gesprek met zowel werkgever als werknemer, wordt er vaak ook een driegesprek ingepland. Op deze manier wordt ook de communicatie tussen de twee partijen bevordert. We zien in geval van ziekteverzuim dat er helaas vaak sprake is van onbegrip, misverstanden en slecht onderhouden communicatie. De arbeidsdeskundige steekt hier tijd en aandacht in om de situatie positief te veranderen.

Werkgevers ervaren een samenwerking met onze arbeidsdeskundige altijd als een enorme verlichting. Een arbeidsdeskundig onderzoek geeft doorgaans immers een hoop opheldering. De deskundige noteert alle bevindingen in een uitgebreid rapport, zodat alle informatie en eventuele vervolgstappen voor alle partijen duidelijk zijn.

Arbeidsdeskundig onderzoek in Veldhoven

Voor een arbeidsdeskundig onderzoek in Veldhoven ben je bij Matchvermogen aan het juiste adres. Onze deskundige zijn namelijk al jaren werkzaam in geheel Veldhoven en omstreken. Hun ervaring is dan ook een groot pluspunt van onze dienstverlening. Jij bent immers waarschijnlijk op zoek naar een arbeidsdeskundige die kennis van zaken heeft, en weet met welke uitdagingen bedrijven in Veldhoven zoal te maken krijgen.

Voordat we dieper induiken op het belang van een lokale arbeidsdeskundige, willen we de arbeidsmarkt van Veldhoven kort onder de loep nemen. Dit is immers nuttige informatie voor zowel werkgever als arbeidsdeskundige. Het zou toch zonde zijn om deze waardevolle kennis van de arbeidsmarkt niet te gebruiken bij het optimaliseren van een arbeidsdeskundig onderzoek?

De arbeidsmarkt van Veldhoven

De arbeidsmarkt van Veldhoven is divers. De dienstverlenende sector is in deze gemeente één van de grootste. Ook de IT-branche is momenteel steeds groter aan het worden. Het aantal Tech-bedrijven dat zich in Veldhoven vestigt is in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Het Nederlandse hightechbedrijf ASML is hiervan een goed voorbeeld. Veldhoven onderscheidt zich steeds meer met dergelijke grote organisaties.

Ook steeds meer buitenlandse Tech-ondernemingen vestigen zich in Veldhoven. Dit resulteert automatisch in meer werknemers met een niet-Nederlandse achtergrond die zich vestigen in de regio. We kunnen absoluut spreken van een waardevolle toevoeging aan de arbeidsmarkt van Veldhoven.

De inwoners van Veldhoven bestaan uit zowel hoog- als laagopgeleiden werknemers. Geschoolde vakmensen, in het bijzonder Vmbo’ers en Mbo’ers, staan aan de basis van de economische groei. Een tekort aan technisch geschoolden werknemers op alle niveaus, stelt echter grenzen aan de groei binnen deze regio.

De krapte op de arbeidsmarkt is ook in Veldhoven voelbaar. Ook is het stijgende ziekteverzuim in de dienstverlenende sector, waar we in het hele land mee te maken hebben, duidelijk merkbaar in Veldhoven en omgeving. Dit heeft op zijn beurt natuurlijk ook weer invloed op de arbeidsmarkt binnen de regio.

Het belang van een lokale arbeidsdeskundige

De arbeidsdeskundigen van Matchvermogen hebben veel ervaring bij diverse bedrijven in Veldhoven. Zodoende weten onze deskundigen bijvoorbeeld meer over de oorzaken van het ziekteverzuim binnen de dienstverlenende sector, maar ook kunnen zij inschattingen maken van verzuim binnen andere sectoren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de hoge werkdruk waar binnen grote Tech-bedrijven vaak sprake van is.

Het belang van een lokale arbeidsdeskundige is dus groot. Deze kan zijn of haar ervaring namelijk optimaal inzetten om de volgende werknemer nog beter te kunnen helpen. Dit bevordert het re-integratietraject enorm. Als arbeidsdeskundig bureau hebben wij reeds gezien dat dit absoluut zijn vruchten afwerpt.

De lokale arbeidsdeskundigen zijn niet alleen op de hoogte van de arbeidsmarkt in Veldhoven, maar weten ook precies waar werknemers terecht kunnen voor de beste hulp. Uiteraard bieden wij zelf coaching en begeleiding aan, echter is in sommige gevallen de hulp van een andere specialist noodzakelijk. Ook hierin kunnen wij onze klanten optimaal adviseren.

Een arbeidsdeskundig onderzoek voor laag- en hoogopgeleiden

Matchvermogen biedt altijd een arbeidsdeskundig onderzoek op maat aan. Zo kunnen wij zowel hoog- als laagopgeleiden werknemers onderzoeken, en de beste hulp bieden. Wij zijn ons bewust van het feit dat beide groepen een compleet andere aanpak vereisen. Zowel diverse sectoren als verschillende opleidingsniveaus hebben invloed op het uiteindelijke onderzoek dat uitgevoerd gaat worden.

Arbeidsdeskundig onderzoek hoogopgeleiden in Veldhoven

Hoogopgeleiden werknemers in Veldhoven kunnen rekenen op een passend arbeidsdeskundig onderzoek door Matchvermogen. Onder de hoogopgeleiden arbeidskrachten zien we vaak dat verzuim veroorzaakt wordt door stressklachten of te weinig autonomie binnen de functie. Gelukkig weten de arbeidsdeskundige van Matchvermogen precies hoe ze deze werknemers hiermee kunnen helpen.

Persoonlijke coaching op het gebied van stressmanagement kan bijvoorbeeld waardevol zijn. Ook kan in overleg met de werkgever worden gekeken naar nieuwe mogelijkheden binnen de organisatie, zodat de werknemer zich optimaal kan ontwikkelen.

Arbeidsdeskundig onderzoek laagopgeleiden in Veldhoven

Onder laagopgeleiden werknemers is helaas vaker sprake van ziekteverzuim. Dit houdt verband met diverse factoren. Zo zien we dat er vaak sprake is van belastende arbeidsomstandigheden die resulteren in verzuim. Fysieke ongemakken naar aanleiding van het werk zijn nog steeds een grote reden voor ziekteverzuim.

Uiteraard komen psychische klanten en overspannenheid ook voor. Hierbij is professionele hulp nodig. Matchvermogen kan exact inschatten bij welke hulp de laagopgeleiden werknemer gebaat is. Aan de hand van ervaring en vakkennis kan de arbeidsdeskundige van Matchvermogen zowel laag- als hoogopgeleiden werknemers de allerbeste hulp bieden.

De innovatieve aanpak van Matchvermogen

Matchvermogen onderscheidt zich van andere bureaus met een ongekend innovatieve aanpak bij al onze trajecten. Van arbeidsdeskundig onderzoek tot een spoor 2 of spoor 3 traject, wij gebruiken altijd de meest innovatieve manier van werken.

De Nederlandse arbeidsmarkt verandert in rap tempo. Geavanceerde technologische ontwikkelingen zorgen snel voor een nieuw landschap. Zowel werkgevers als werknemers dienen zich hierop aan te passen. Gelukkig helpt Matchvermogen hier graag bij.

Zo maken wij bijvoorbeeld gebruik van diverse e-learnings en bieden wij begeleiding aan van geregistreerde topcoaches. Ons innovatieve Matchingssysteem zorgt bovendien altijd voor een goede herplaatsing indien noodzakelijk.

Over een innovatieve aanpak gesproken, zorgt jouw bedrijf ieder jaar wel voor een passende WHK-controle? Dit is namelijk enorm belangrijk voor werkgevers in iedere sector.

WHK-controle in Veldhoven

Ieder jaar ontvang je van de Belastingdienst een WHK-beschikking. Het gaat om een premie die werkgevers jaarlijks afdragen omdat zij gebruikmaken van een werknemersverzekering. In de WHK-beschikking vindt men een percentage dat betrekking heeft op de uitkeringen van werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan of in de WGA terecht zijn gekomen. Alhoewel je het wellicht niet zo snel zou verwachten, maken ook het UWV en de Belastingdienst wel eens een foutje. Het is daarom belangrijk om de WHK-beschikking altijd door een professional te laten controleren. Wellicht kun jij jaarlijks wel een hoop geld besparen.

Matchvermogen controleert jaarlijks de WHK-beschikking van ondernemers in diverse sectoren in Veldhoven. Wij werken op basis van een No Cure No Pay principe. Dit wil zeggen dat wij uitsluitend kosten bij jou in rekening brengen wanneer de WHK-controle heeft uitgewezen dat jij inderdaad kosten kunt besparen. Je geeft dus nooit zomaar onnodig geld uit aan deze controle. Het levert je ook daadwerkelijk wat op!

Ben jij ondernemer in Veldhoven of omgeving, en wens je ook een professional in de arm te nemen voor het controleren van de WHK-beschikking? Dan ben je bij Matchvermogen aan het juiste adres. Wij zorgen ervoor dat jouw WHK-beschikking correct is, en deze dus geen fouten bevat die jou onnodig extra geld kosten. Dit alles maken wij in orde vóór de deadline van het indienen van bezwaar. Jij hoeft je zelf dus nergens meer druk om te maken. Wens je meer te weten over onze werkwijze? Lees dan onze blog over het belang van de WHK check.

Start een arbeidsdeskundig onderzoek bij Matchvermogen

We hebben in dit artikel diverse zaken de revue laten passeren, die duidelijk aangeven waarom een arbeidsdeskundig onderzoek in Veldhoven het beste bij Matchvermogen kan worden afgenomen. Om te beginnen hebben we het arbeidsdeskundige onderzoek onder de loep genomen. De innovatieve aanpak van onze arbeidsdeskundige die altijd oplossingsgericht te werk gaan, is absoluut interessant voor werkgevers in Veldhoven.

Het belang van een arbeidsdeskundige met kennis van de lokale arbeidsmarkt is ook ter sprake gekomen. Wanneer je kiest voor Matchvermogen, kun je zeker zijn van de allerbeste hulp. Onze deskundige hebben jarenlange ervaring binnen de regio, en kunnen zodoende de allerbeste hulp bieden.

Aangezien Matchvermogen zowel hoogopgeleiden als laagopgeleiden werknemers kan onderzoeken, zijn wij toegankelijk voor werkgevers in diverse sectoren. Iedereen kan dus vertrouwen op de expertise van Matchvermogen.

Wens jij ook een arbeidsdeskundig onderzoek te starten, maar wil je eerst nog iets meer weten over de kosten die hiermee gepaard gaan? Dan is het goed om te weten dat je op onze website volledig vrijblijvend een offerte kunt aanvragen. Wens je als werkgever eerst nog wat extra informatie in te winnen? Dan kun je natuurlijk altijd even contact opnemen met ons bureau. Wij geven jou met plezier meer informatie over de mogelijkheden.

Meer over ons? Neem contact op.

Niels, Specialist sociale zekerheid