Arbeidsdeskundig Onderzoek in Waalwijk

Wanneer er binnen een bedrijf sprake is van langdurig ziekteverzuim, zal er vroeg of laat een arbeidsdeskundig onderzoek worden gestart. Dit is een traject waarbij de re-integratiemogelijkheden van de zieke werknemer in kaart worden gebracht door een deskundige. Een dergelijk onderzoek richt zich op de mogelijkheden die de werknemer nog wel heeft. Aangezien sommige factoren die een rol spelen regio gebonden zijn, is het prettig wanneer de arbeidsdeskundige bekend is met de lokale arbeidsmarkt.

Voor een arbeidsdeskundig onderzoek in Waalwijk ben je bij Matchvermogen aan het juiste adres. Onze deskundigen zijn bekend met de regio en kunnen zodoende de beste hulp op maat aanbieden. De innovatieve trajecten die Matchvermogen te bieden heeft, helpen iedere werknemer in Waalwijk om het beste uit zichzelf te halen.

Benieuwd welke factoren een rol spelen tijdens een arbeidsdeskundig onderzoek in Waalwijk? Dan raden wij je sterk aan het onderstaande artikel te lezen. Hier vertellen we jou namelijk alles wat je moet weten over een passend arbeidsdeskundig onderzoek in Waalwijk. We benadrukken de factoren die binnen deze regio een rol spelen, en we duiken dieper in op de verschillende kenmerken van het arbeidsdeskundige onderzoek.

Loading

Wat is een arbeidsdeskundig onderzoek?

Om te beginnen willen we het arbeidsdeskundige onderzoek van Matchvermogen kort onder de loep nemen. We weten inmiddels dat dit onderzoek wordt ingezet in het geval van ziekteverzuim. Tijdens een dergelijk traject worden de re-integratiemogelijkheden in kaart gebracht. De arbeidsdeskundige draagt hier zorg voor. Maar op welke manier precies? Om te beginnen gaat deze deskundige in gesprek met zowel de werkgever als de werknemer. Ook een gesprek met de bedrijfsarts is soms wenselijk. Goede communicatie zorgt ervoor dat de arbeidsdeskundige de situatie goed in kaart kan brengen.

Tijdens het onderzoek wordt antwoord gegeven op de onderstaande vragen.

  1. Kan de werknemer terugkeren in eigen functie?
  2. Kan de werknemer terugkeren in eigen functie met enkele aanpassingen?
  3. Kan de werknemer een andere functie binnen het bedrijf bekleden?
  4. Welke arbeidsmogelijkheden buiten de organisatie heeft de regio Waalwijk te bieden?

Deze laatste vraag wordt uiteraard alleen behandeld indien de eerste drie vragen niks hebben opgeleverd. Wanneer er toch sprake is van een eventuele nieuwe baan bij een andere werkgever, noemen we dit een tweede spoor traject. Ook bij dit traject zullen we kort stilstaan later in dit artikel.

Tijdens een arbeidsdeskundig onderzoek ligt de focus voornamelijk op het in kaart brengen van de mogelijkheden binnen de organisatie. Onze arbeidsdeskundigen kunnen dit als de beste. Zij hebben namelijk jarenlange ervaring binnen het lokale werkveld. Zodoende weten zij precies om welke re-integratiestappen verschillende situaties vragen. Oefening baart immers kunst. Zowel werkgevers als werknemers kunnen profiteren van de kennis en ervaring van de arbeidsdeskundige.

Communicatie vinden wij enorm belangrijk

Als arbeidsdeskundig bureau hechten wij uitermate veel waarde aan een goede communicatie. Wij zorgen dan ook te allen tijde voor een goed contact met zowel de werkgever als de werknemer. Wij begeleiden beide partijen zo goed mogelijk door aandachtig naar ieders wensen en behoeften te luisteren.

Zodoende komen onze arbeidsdeskundige er al snel achter hoe beide partijen zich voelen. Wellicht is er sprake van achterliggende frustraties of worden bepaalde aspecten van het werk als te heftig ervaren, onze arbeidsdeskundige komt erachter.

Naast communicatie met zowel werkgever als werknemer, zorgt de arbeidsdeskundige er ook voor dat deze partijen een goede communicatie met elkaar onderhouden. Wij zien immers het belang in van een goede relatie tussen werkgever en werknemer. Dit zal het re-integratietraject enkel ten goede komen.

Goede communicatie zorgt er ook voor dat alle partijen hun kennis en ervaring bundelen. Dit kan op de lange termijn waardevolle resultaten met zich meebrengen. Het is belangrijk om dit niet te onderschatten. Werkgever, werknemer en arbeidsdeskundige kunnen allemaal van elkaar leren. Met deze instelling bevorderen we bovendien een betere onderlinge band.

Een arbeidsdeskundig onderzoek in Waalwijk

Als arbeidsdeskundig bureau heeft Matchvermogen reeds vele jaren ervaring binnen de regio Waalwijk. Het is ons doel om werkgevers in deze regio gedeeltelijk te ontzorgen, en er tegelijkertijd voor te zorgen dat zij de juiste stappen zetten in ieder re-integratietraject. Matchvermogen kan bovendien iedere zieke werknemer optimaal begeleiden, aangezien onze deskundigen hun mogelijkheden en kansen vakkundig in kaart kunnen brengen. Je zult al snel merken dat het een groot voordeel is wanneer jouw begeleidende arbeidsdeskundige goed op de hoogte is van de lokale arbeidsmarkt.

De arbeidsmarkt van Waalwijk

Voordat we dieper induiken op de nuttige regionale kennis die onze deskundige bezitten en wat hiervan de voordelen zijn, willen we eerst kort stilstaan bij de arbeidsmarkt van Waalwijk. Dit kan ons immers helpen om meer inzicht te krijgen in de heersende bedrijfscultuur. Iets wat op zijn beurt weer veel verband kan houden met het ziekteverzuim binnen de regio.

Over het algemeen is de economische veerkracht van Waalwijk sterk. We kunnen zonder twijfel stellen dat de economie in rap tempo aan het groeien is binnen deze regio. Er is een redelijk goed klimaat voor zowel grote als kleinere bedrijven. Ook de hands-on mentaliteit van de meeste inwoners draagt bij aan de veerkracht. Echter is wel duidelijk dat vraag en aanbod op het gebied van arbeid niet helemaal goed op elkaar aansluiten. Dit kan er helaas voor zorgen dat er sprake is van werkeloosheid, terwijl er toch veel werk wordt aangeboden. Gelukkig is de regio zich hiervan bewust, en wordt er altijd gestreefd naar verbeteringen.

Een groot deel van de inwoners van Waalwijk is laagopgeleid. Helaas zien we dat deze zelfde groep met een afstand tot de arbeidsmarkt zeer kwetsbaar is. Er is bijvoorbeeld vaak sprake van tijdelijk werk. Toch zijn ook laagopgeleide krachten nodig, bijvoorbeeld in de belangrijke logistieke sector binnen deze streek.

Nog een kenmerk van de regio Waalwijk is de toenemende stroom van arbeidsmigranten. Deze zijn werkzaam in diverse sectoren en spelen gedeeltelijk in op de vraag vanuit de arbeidsmarkt. Het gevolg hiervan is echter een probleem op het gebied van huisvesting. De regio dient alle zeilen bij te zetten om iedereen onderdak te kunnen bieden.

Alle bovengenoemde informatie is zeer nuttig voor een arbeidsdeskundige. Deze factoren zeggen immers iets over de kansen die de arbeidsmarkt te bieden heeft, maar ook de gevaren die eventueel op de loer zouden kunnen liggen. Dit is zonder twijfel nuttige informatie voor de arbeidsdeskundige wanneer deze de re-integratiemogelijkheden van een werknemer in kaart probeert te brengen. Laten we eens gaan kijken hoe deze kennis van de lokale arbeidsmarkt precies kan bijdragen aan het werk van de arbeidsdeskundige.

Kennis van de lokale arbeidsmarkt in Waalwijk

De professionals van Matchvermogen hebben uitgebreide kennis van de lokale arbeidsmarkt in de regio Waalwijk. Ze zijn zich bijvoorbeeld bewust van de werkgelegenheidsontwikkeling en de spanningen op de arbeidsmarkt. Ook de arbeidsparticipatie is bekend. Dit alles zorgt ervoor dat wij de werknemers van jouw bedrijf in Waalwijk optimaal kunnen begeleiden.

Ervaart een werknemer bijvoorbeeld bepaalde ongemakken binnen zijn of haar sector? Dan is de kans groot dat deze werknemer hier niet alleen in staat. Wij weten uit ervaring immers dat er vaak sprake is van patronen binnen soortgelijke sectoren. Onze ervaring zorgt er echter voor dat wij hier fantastisch op in kunnen spelen. Sterker nog, we kunnen de werknemer in kwestie betere hulp aanbieden. Wij weten namelijk precies wat goed of juist minder goed werkt.

Aangezien de arbeidsdeskundigen van Matchvermogen jarenlange ervaring hebben in het begeleiden van werknemers in Waalwijk, zijn zij bekend met veel verschillende scenario’s. Zodoende vinden ze eigenlijk niets gek, en hebben ze de juiste kennis in huis om iedere situatie in goede banen te leiden. Het is als werkgever toch een geruststellende gedachte om te weten dat jouw werknemers in goede handen zijn, en de allerbeste hulp krijgen die er te vinden is?

Overige trajecten bij Matchvermogen

Naast een vakkundig arbeidsdeskundig onderzoek, kun je bij Matchvermogen ook terecht voor een tweede spoor traject. Ook hiervoor hebben wij de beste ervaren professionals in huis. Een spoor 2 traject wordt gestart wanneer re-integratie bij de eigen werkgever niet mogelijk is. In dat geval worden de re-integratiemogelijkheden buiten de organisatie in kaart gebracht. Ook hierbij is het extra belangrijk dat de begeleidende deskundige op de hoogte is van de lokale arbeidsmarkt.

Want welke arbeidsmogelijkheden liggen er op dit moment in Waalwijk? Wat is de vraag, wat is het aanbod, en waar bevindt de werknemer in kwestie zich? In sommige gevallen kan de kennis van de lokale arbeidsmarkt ertoe leiden dat onze deskundige aanmoedigt tot een potentiële om- of bijscholing. Gelukkig lenen de innovatieve trajecten van Matchvermogen zich hier optimaal voor.

Ons innovatieve tweede spoor traject is momenteel hard nodig. De arbeidsmarkt verandert immers snel, en hier dienen wij als arbeidsdeskundigen natuurlijk snel op te anticiperen. Zo speelt technologie bijvoorbeeld een steeds grotere rol. Ook dit zie je terug in onze innovatieve trajecten. Zo is eventuele omscholing beschikbaar via nuttige e-learnings.

Wij maken bovendien intensief gebruik van e-learnings gedurende het gehele traject. Denk bijvoorbeeld ook aan sollicitatievoorbereiding. Zo zijn er diverse trainingen voor het opstellen van een goed CV, het schrijven van een sollicitatiebrief en het voeren van een sterk sollicitatiegesprek. Al deze skills leer jij dus met behulp van de innovatieve e-learnings van Matchvermogen. Het zijn onmisbare vaardigheden die jij als werknemer tijdens een tweede spoor traject hard nodig zult hebben.

WHK Check

Wist je dat jij als ondernemer ook bij Matchvermogen terecht kunt voor een WHK-check? De jaarlijkse premie die jij aan de Belastingdienst moet afdragen, wordt bekend gemaakt door middel van de WHK-beschikking. Wat veel werkgevers echter niet weten, is dat er in deze beschikking soms een foutje kan zitten. Het UWV en de Belastingdienst kunnen immers ook fouten maken.

Echter kan het kleinste foutje reeds grote financiële gevolgen hebben voor jou als werkgever. Het is dan ook verstandig om ieder jaar een WHK-controle uit te laten voeren door een professional. Hiervoor ben je bij Matchvermogen aan het juiste adres. Wij helpen jaarlijks diverse bedrijven om geld te besparen door middel van een WHK-check.

Ons No Cure No Pay principe maakt de WHK-check bovendien enorm laagdrempelig. Jij betaalt Matchvermogen alleen wanneer de controle inderdaad heeft uitgewezen dat er kosten bespaart kunnen worden. Kortom, er is geen enkele reden om niet het zekere voor het onzekere te nemen. Ben jij benieuwd of jouw bedrijf ook jaarlijks kosten kan besparen? Laat je WHK-beschikking controleren door Matchvermogen, en kom er snel achter!

Jouw innovatieve arbeidsdeskundige in Waalwijk

Ben jij dus op zoek naar een arbeidsdeskundige in Waalwijk die innovatief te werk gaat, en precies weet wat de werknemers in jouw sector nodig hebben? Dan ben je bij Matchvermogen aan het juiste adres. Wij geloven in de kracht van innovatie en dit zie je direct terug in onze unieke aanpak. De hands-on mentaliteit waar wij om bekend staan zal jou ook zonder twijfel aanspreken.

Ook een arbeidsdeskundig onderzoek in Waalwijk kan je door een deskundige van Matchvermogen laten uitvoeren. Onze professionals zijn werkzaam in geheel Waalwijk en omstreken. Zij zijn niet alleen uitermate goed op de hoogte van de huidige arbeidsmarkt, maar zij hebben ook jarenlange ervaring op zak. Dit maakt dat geen situatie hen vreemd is, en zij bovendien feilloos kunnen inspelen op ieder uniek geval van ziekteverzuim. Onze deskundigen weten precies waar jouw werknemers behoefte aan hebben.

Onze arbeidsdeskundigen in Waalwijk maken gebruik van innovatieve trajecten om iedere werkgever en werknemer optimaal te kunnen helpen. Van e-learnings tot persoonlijke begeleiding door ervaren topcoaches, Matchvermogen heeft het allemaal in huis. Wij bieden diverse deskundige onderzoeken en trajecten op maat aan. Je kunt te allen tijde zeker zijn van de allerbeste hulp, met een optimaal resultaat. Wij denken altijd in oplossingen en kijken dan ook voorbij de beperkingen waar wellicht sprake van is.

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen in het geval van kort- of langdurig ziekteverzuim? Neem dan verblijvend contact met ons op. Je kunt er ook voor kiezen om direct een offerte aan te vragen via onze website. Wij voorzien je zo spoedig mogelijk van een passend aanbod op maat, of nemen contact met je op om samen de wensen in kaart te brengen.

Meer over ons? Neem contact op.

Niels, Specialist sociale zekerheid

.