Top 15 interventies tegen ziekteverzuim

Ziekteverzuim is kostbaar voor werknemers zowel als werkgevers. Een zieke werknemer kost een werkgever al zo’n 250 euro per dag! Ook voor een werknemer is ziekteverzuim niet prettig. Vaak wordt loon cumulatief afgebouwd in het tweede ziektejaar. Daarbij mis je vaak je dertiende maand en bonussen. Bovendien is ziek zijn sowieso niet prettig.

Wij van Matchvermogen geloven dat iedereen uiteindelijk wilt werken. Of je nu beperkt bent of niet. Interventies, zoals een spoor 2, arbeidsdeskundig onderzoek of een behandeltraject kunnen daarbij helpen. Om werkgevers meer inzicht te geven in hoe ze werknemers kunnen helpen, hebben we in dit artikel de top 15 meest ingezette interventies opgesomd tijdens Ziekteverzuim.

1. Het inschakelen van spoor 2

Een tweede spoor traject is een traject dat moet worden ingeschakeld in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Deze wet geeft aan dat mogelijkheden in ander werk moeten worden onderzocht indien eigen werk eventueel met aanpassingen niet haalbaar is. Maar wat is het tweede spoor traject? Tweede spoor staat voor werk buiten de werkgever.

Oftewel, een werknemer dient als door een arbeidsdeskundige is aangegeven dat eigen werk niet passend is, buiten de eigen werkgever op zoek gaan naar banen. Dit is niet gemakkelijk. Werknemer heeft beperkingen en was misschien niet echt gemotiveerd om ander werk te gaan zoeken. Daarom wordt er veelal ook een tweede spoor coach ingeschakeld. Deze coach is gespecialiseerd in het coachen van mensen met beperkingen en het begeleiden van de medewerker naar ander werk. Ook rapporteert de coach (als het goed is) UWV proof. Daarmee wordt bedoeld dat de coach in zijn rapporten activiteiten opneemt, een persoonsprofiel maakt en een zoekprofiel.

Maar waarom is spoor 2 dan een goede interventie tegen ziekteverzuim? Spoor 2 direct voor het verminderen van de doorlooptijd op termijn. Tijdens een spoor 2 wordt gewerkt aan sollicitatievaardigheden, kwaliteiten en bekwaamheden. In sommige gevallen heeft iemand geen computervaardigheden of niet de juiste scholing die de arbeidsmarkt vereist. In dat geval kan training en opleiding onderdeel zijn van spoor 2.

Door arbeidsmobiliteit te vergroten kan in de toekomst sneller worden geschakeld en een baan worden gevonden voor werknemer. Het liefst wil je zelfs voordat iemand uitvalt bezig zijn met arbeidsmobiliteit. In dat geval kan een spoor 2 ook preventief worden ingezet. Dit kan van toepassing zijn als iemand al langdurig 1 functie beoefend. Door iemand te vragen of hij/zij interesse heeft om ook andere functies te onderzoeken kan de eerste stap worden gemaakt om arbeidsmobiliteit te vergroten. Jobcoaching kan dan bijvoorbeeld een uitkomst bieden.

2. Jobcoaching voor verzuimpreventie of doorlooptijdverkorting

Zoals reeds aangegeven kan jobcoaching worden ingezet om doolooptijd van verzuim te verminderen en mensen langdurig inzetbaar te maken. Maar waarom is jobcoaching zo nuttig? Bij jobcoaching is de insteek net weer wat anders dan tijdens een spoor 2 traject. Zo wordt er met name gefocust op het eigen werk of de omstandigheden van het inzetbaarheidsprobleem. Problematieken voor inzetbaarheid kunnen ontstaan door ontzichtbare of zichtbare drempels. Enkele onzichtbare drempels zijn belemmerende gedachten over werk, timemanagement, leerproblematieken, werkplezier en werkgeluk. Ook fysieke zaken kunnen een probleem vormen op het werk. Zo kan er heel onbewust niet zijn nagedacht over een ergonomsiche muis, waardoor iemand minder last heeft van zijn of haar muisarm. De jobcoach gaat in gesprek met een coachee over deze werkgerealeerde aspecten en helpt de coachee om in te zien hoe hij zijn werk leuker kan maken of beter kan uitvoeren.

3. (Vroegtijdig) Arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundige is een specialist die vaak wordt ingeschakeld rondom het eerste verzuimjaar. In verzuimland wordt dit ook wel ‘afdichten van het dossier’ genoemd. Werkgevers geven namelijk vaak de opdracht voor het onderzoek, omdat ze een sanctie door UWV willen voorkomen. Het niet uitvoeren van een arbeidsdeskundig onderzoek brengt namelijk het risico mee dat er verkeerde keuzes worden gemaakt tijdens de re-integratie als het gaat om eigen, aangepast of ander werk.

Helaas wordt er nog maar weinig gebruikgemaakt van arbeidsdeskundigen inzetten al vroeg in het verzuimproces. Echter kan juist daar een arbeidsdeskundige al snel meerwaarde aanbieden. Door in gesprek te gaan met werknemer, eventueel zonder tussenkomst van bedrijfsarts, wordt er minder gemedicaliseerd en kan gelijk worden gekeken naar arbeidsmogelijkheden.

4. (Register) casemanager

Een register casemanager is een specialist op het gebied van verzuim en arbeidsongeschiktheid. U kunt verwachten dat de register casemanager van Matchvermogen u ondersteunt met alle zaken rondom arbeidsongeschiktheid en re-integratie. U bent gegarandeerd van een specialist die snapt hoe het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel in elkaar zit. Daarmee voorkomt u verzuim, houdt u werknemers duurzaam inzetbaar en bespaart u op hoge verzuimkosten.

Begeleiding werknemers WGA, WVP of Ziektewet

Tijdens de Wet Verbetering Poortwachter, WGA en in de Ziektewet worden er veel acties vereist van werkgever en werknemer. Het missen van deze acties kan vervelende gevolgen hebben. UWV kan bijvoorbeeld een sanctie opleggen, waardoor werkgever een jaar langer loon moet doorbetalen. Naast een sanctie kunnen er ook verkeerde of onnodige interventies worden ingezet. Om dit te voorkomen en de beste begeleiding aan te bieden aan uw werknemer biedt een register casemanager uitkomst. Een register casemanager helpt met documenten opstellen, lastige verzuimgesprekken, tijdig doormelden naar UWV en knopen doorhakken als dat noodzakelijk is.

5. Loopbaanonderzoek

Een loopbaanonderzoek is bedoelt om de mogelijkheden voor een werknemer of cliënt te onderzoeken op gebied van zijn loopbaan. Een loopbaan heet ook wel een carrièrepad. Het is de weg die je reeds hebt afgelegd of nog gaat afleggen binnen je carrière. Tijdens het onderzoek wordt onderzocht welke mogelijkheden er voor iemand zijn op basis van iemand zijn krachten, bekwaamheden en zwaktes. Ook wordt er gekeken naar opleidingsmogelijkheden, arbeidsmobiliteit en de beste kansen op werk. Een loopbaanonderzoek wordt meestal geactiveerd als blijkt dat iemand zijn functie dreigt op te houden te bestaan, iemand arbeidsongeschikt raakt of als iemand geen zingeving meer haalt uit zijn of haar werk. Het onderzoek geeft handvatten die iemand kan gebruiken om zijn cariére verder vorm te geven. Dit geeft niet alleen rust voor de cliënt, maar zorgt ook voor duurzame inzetbaarheid in eigen werk, verkorting van arbeidsongeschiktheid en sneller maken van belangrijke keuzes.

6. Presentaties bestuur, leidinggevenden en meer

Om bepaalde keuzes op het gebied van verzekeren, interventiepartijen of verzuimbeleid te verantwoorden kunnen presentaties door een specialist inzicht geven. Door ingewikkelde keuzes gepresenteerd, de consequenties uiteengezet, waardoor er een overwogen afweging kan worden gemaakt over strategische en tactische keuzes.

7. Werkplekonderzoek

Een werkplek onderzoek is een onderzoek dat op de werkplek verricht om na te gaan of bureas, omstandigheden of andere aspecten van de werkomgeving in orde zijn. De werkomgeving heeft uiteraard invloed op een werknemer. Als iemand als een karkamel (denk aan de smurfen) achter zijn bureau zit, dan kan worden voorgesteld dat dit niet goed is voor het lichamelijke gestel. Slechte ventilatie? Ook dit schijn van invloed te kunnen zijn op werkstress en afleiding van werk. Ergonomische, zowel als fysische omstandigheden zijn dan ook van belang in de gaten te houden.

In de praktijk komt het meestal neer op een goed bureau aanschaffen, bureaustoel of een goede opzet voor een beeldscherm. Ook kan het werkplekonderzoek worden gecombineerd met houdingsadviezen of een algehele check van de arbeidshygiëne. Kosten- en batentechnisch loont dit vrijwel altijd. Een onderzoek kost circa € 2500, – euro afhankelijk van alle opties. Dat lijkt prijzig om jaarlijks uit te geven. Stel dat door deze check 1 werknemer 10 dagen minder per jaar verzuimt. Dan heb je deze investering er al uit gehaald. Bovendien is het vaak een éénmalige lange termijn investering, waardoor je ook in de jaren daarop besparing op verzuimkosten realiseert. Benieuwd welke ergonomische hulpmiddelen kunnen helpen tegen verzuim? Kijk dan ook eens naar de volgende artikelen:

8. Bezwaar en beroep specialisten

Helaas komt het nog al te vaak voor dat UWV geen juiste beslissing neemt over de Ziektewet of WGA-uitkering van een werknemer. Daardoor loopt verzuim- en arbeidsongeschiktheid vaak onnodig veel te lang door. Het gevolg is extra schadelast voor de eigenrisicodrager WGA of ziektewet. Dit kan worden voorkomen door een bewaarspecialist in te schakelen. De bezwaarspecialist tekent bezwaar aan door deze te onderbouwen met argumenten. Dit kunnen zowel medische, arbeidsdeskundige als toerekenigstechnische argumenten zijn. Uiteraard kun je dit ook zelf proberen. Echter, een ontrechte toerekening kost al snel zo’n 20 tot 30.000 euro. De investering in een goede specialist is het dus dubbel en dwars waard. Wij geven zelf de voorkeur aan een medisch- arbeidsdeskundige insteek. Meer daarover kun je hier lezen.

9. Een goede bedrijfsarts

Een goede bedrijfsarts is letterlijk goud waard. Een bedrijfsarts die geen goed advies geeft en dit ook niet goed verwoord in zijn rapport zorgt ervoor dat een werknemer gerust langer een maand verzuimt dan nodig is. Als een bedrijfsarts bv. noteert: ‘werknemer is beperkt’ in zijn rapport. Wat kun je hier dan mee? Hoe kun je het gesprek aangaan met de werknemer over wat hij/zij wel of niet kan? Je wilt weten in welke mate een werknemer beperkt is en voor hoeveel minuten of uren iemand bepaalde werkzaamheden wel of niet kan verrichten. Op die manier kun je als leidinggevende sturing geven aan je dossier en doorlooptijd effectief bekorten. Een goede bedrijfsarts zoeken is misschien dan ook wel het belangrijkste als het gaat om doorlooptijdverkorting.

10. Opleiding en training

Stel we pakken het voorbeeld van de dakdekker. Hij komt ten val en is volledig arbeidsongeschikt. Door de beperkte scholing- en arbeidsachtergrond kan hij geen andere werkzaamheden verrichten. Andere functies in een dakdekkersbedrijf zouden kunnen zijn: boekhouder, opzichter en accountmanager. Voor deze functies heeft de dakdekker niet de juiste competenties. De dakdekker kan dan ook geen aangepaste werkzaamheden verrichten. Op dat moment wordt iemand dan ook arbeidsongeschikt geacht voor eigen- en of aangepast werk bij zijn eigen werkgever. Op eventuele ondersteuning van deze medewerker op andere vlakken, hoeft een werkgever dus niet te rekenen. Gevolg? Mogelijk langdurige arbeidsongeschiktheid met kosten van €250, – euro per dag. En dat is niet het enige. Bij een eventuele WIA keuring (na 87 weken ziekte) is er door UWV weinig te vinden op de arbeidsmarkt als iemand weinig competenties heeft naast zijn eigen functie. Het gevolg is ogenschijnlijk een uitkering. Deze uitkering drukt op de premie van de inmiddels wellicht ex-werkgever. Schadepost? Misschien wel meer dan een ton. Daarom is het ontzettend belangrijk om te investeren in de brede werk- en opleidingservaring van een werknemer. Buiten dit stuk voelt een werknemer zich meer gewaardeerd als dit preventief al gebeurd. De meeste mensen ervaren het als prettig als een werkgever zich bekommert om de ontwikkeling van een werknemer. Een hogere werknemerstevredenheid is het gevolg en daarmee is ook een risico op verzuim gereduceerd.

12. Gezond eten

Iedereen weet het maar niet veel mensen doen het. Gezond eten wordt vaak onderschat als middel tegen verzuim. Obesitas, diabetes, hart- en vaatziekten en nog veel meer enge aandoeningen worden veroorzaakt door slecht, ongevarieerd eten met te veel suiker en vet. Maar wat kun je hier aan doen zonder over te komen als een dwangmatige werkgever die werknemers zaken wil opleggen. Kijk allereerst naar wat er op het bedrijf wordt aangeboden. Stel je biedt broodjes kroket aan in de kantine van het bedrijf. De verleiding is dan wel groot om in de middagdip daar dan ook eens langs te gaan. Het simpelste wat je kunt doen als werkgever is werknemers dan ook helpen gezonde voeding tot zich te nemen. Biedt bijvoorbeeld in de kantine alleen zaken aan die gezond zijn (en ook lekker). Een andere goede tip is fruitschaaltjes plaatsen op de afdelingen of andere gezonde snacks. Uiteraard kun je werknemers niet dwingen om gezonde dingen te eten, maar mogelijkheden faciliteren op dit gebied faciliteert goed eetgedrag. Bovendien is het een ideaal middel om werknemerstevredenheid te vergroten. En ja, ook werknemerstevredenheid, is een aspect dat een positief effect kan hebben op verzuim- en arbeidsongeschiktheid.

13. Leiderschapstraining

Een vervelende leidinggevende. Iedereen heeft die wel eens ervaren. Echter is dit een van de meest destructieve factoren als het gaat om werknemerstevredenheid en inzet van werknemers. Daardoor heeft dit weer veel effect op verzuim- en arbeidsongeschiktheid.

Om werknemers mee te krijgen in ideeën, hen harder of beter te laten werken is goed leiderschap nodig. Ook wel inspirationeel eiderschap. Door goed leiderschap worden mensen geïnspireerd het beste uit hunzelf te halen. Helaas is niet iedereen uit hetzelfde hout gesneden als het gaat om leidinggeven. Met name personen die streven naar eigen belang, carrière mogelijkheden vergroten en niet collectivistisch kunnen denken, zijn waarschijnlijk niet de ideale leiders. De eerste stap is dan ook om daar een strenge selectie op te gaan maken. Daarnaast komt het voor de overgebleven leiders nog aan op competenties.

Sommige mensen zijn van zichzelf al bekwaam. Anderen met minder ervaring dien je als werkgever goed te ondersteunen. Door incompetentie of door gebrek aan kennis kunnen leiders soms ongelukkig uit de hoek komen. Met name als het gaat om verzuim- en arbeidsongeschiktheid. Subtiliteit, kennis van verzuim en verstand van politieke belangen is belangrijk voor een leidinggevende om na te gaan of hij/zij zaken moet outsourcen aan een specialist. Een leiderschapstraining gecombineerd met aspecten over verzuim- en arbeidsongeschiktheid kan dan ook uitkomst bieden. Ons tip is om dit regelmatig te doen. Dit gezien leidinggevende nog wel eens wisselen van team en kennis over verzuim- en arbeidsongeschiktheid niet altijd goed blijft hangen.

14. Preventiemedewerker

Een preventiemedewerker ondersteunt de werkgever bij de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid. De preventiemedewerker heeft kennis van de arbeidsrisico’s van de organisatie en van de te nemen preventieve maatregelen. Zij zijn deskundige medewerkers binnen het bedrijf die u adviseren over de arbeidsomstandigheden. Preventiemedewerkers zijn betrokken bij het opstellen van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het bijbehorende plan van aanpak. Ook spelen zij een belangrijke rol bij het uitvoeren van de maatregelen die voortkomen uit het plan van aanpak.

Hierbij adviseren zij en werken zij samen met de ondernemingsraad. Door te investeren in een preventie medewerker zorg je niet alleen dat je organisatie compliant is, maar ook dat er risico’s alvorens arbeidsongeschiktheid in kaart wordt gevraagd. Mensen zijn meer geneigd een preventiemedewerker aan te spreken over hun problematieken dan een leidinggevende. Daardoor kun je verzuim en arbeidsongeschiktheid voorkomen wat altijd goedkoper is dan genezen. Bovendien staat een preventiemedewerker midden in de organisatie. Hij of zij snapt wat er gebeurt en is daardoor makkelijker.

Interventie advies?

In dit artikel zijn we kort ingegaan op diverse bekende interventies. Echter zijn er nog veel meer interventies die je kunt inschakelen. Soms kun je door de bomen het bos niet meer zien. Matchvermogen helpt je met keuzes maken. Wij zijn een gespecialiseerde provider die op maat kunnen adviseren over de beste opties. Tijdens een vrijblijvende Discovery workshop geven we je graag meer informatie.

Meer over ons? Neem contact op.

Niels, Specialist sociale zekerheid

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.